• krynston

    Oświadczam, że ignoruję posty wszelkich napinaczy, hejterów z któregokolwiek klubu- nie czytam, nie odpisuję na nie. Proszę napinaczy i hejterów o nieczytanie, nieodpisywanie na moje posty.