Tajemniczy (?) sukces PSLu

autor: jerrypl | 2014-07-17, 00:42 |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|
Obiecałem, że przygotuję analizę nieprawidłowości w wyborach samorządowych. Od razu zaznaczam, że chodzi głównie o wybory do rad sejmików wojewódzkich, gdzie zachodzi podejrzenie o zafałszowaniu wyniku wyborów. W pierwszej części krótkiej analizy skupię się na głosach nieważnych i podziału tych głosów na głosy z więcej niż jednym krzyżykiem i głosy bez krzyżyku. Pod lupę wezmę wybory w 2006, 2010 i 2014 roku. Druga część tekstu będzie sprawdzeniem jak bardzo sondaże exit poll różniły się od oficjalnych wyników w wyborach, nie tylko samorządowych.
Mapki z rozmieszczeniem nieważnych głosów sporządził dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IgiPZ Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii) z PAN-u.
 
Oto rozkład głosów nieważnych z 2006 roku. Na pierwszej mapce widać odsetek głosów nieważnych, na drugiej odsetek głosów nieważnych z powodu postawienia więcej niż jednego znaku X, na trzeciej głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku X. Natychmiast rzuca się w oczy, że rozkład głosów nieważnych, szczególnie tych związanych z postawieniem więcej niż jednego krzyżyka, związany jest z granicą województwa mazowieckiego. Różnice wydają się całkowicie nieprawdopodobne. Warto też zwrócić uwagę, że w dużych miastach ten odsetek jest bardzo niewielki, natomiast na prowincji hulaj dusza piekła nie ma...
Jak wyglądały takie mapki dla 2010 roku?
 
Zjawisko się ponawia.
Warto dodać, że w Mazowieckiem PSL uzyskało bardzo dobry wynik – ponad 22% przy ogólnym poparciu 16,3%. Dodanie drugiego krzyżyka to najprostszy sposób sfałszowania karty wyborczej. Oczywiście zachęcam do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. No dobrze, mamy mapki z 2006 i 2010 roku, pora na rozkład głosów nieważnych z 2014 roku.
 
I tutaj niestety pojawia się pierwsza niemiła informacja. Głosy nieważne nie są już dzielone na kategorie, wszystkie idą do „jednego worka”. Dlaczego? Czyżby komuś zależało na tym, by niewygodne informacje nie ujrzały światła dziennego? Ale komu? Mamy kolejną niepokojącą odpowiedź:
http://www.fakt.pl/polityka/tajemnicza-poprawka-sprawila-ze-glosy-niewazne-nie-beda-analizowane,artykuly,505516.html
Tak więc nasi kochani posłowie zadbali o to, by niewygodna informacja nie ujrzała więcej światła dziennego. Tym niemniej znów widać, że rozkład głosów nieważnych ma związek z granicami województw.
Profesor Śleszyński odnośnie tego dziwnego zjawiska napisał: „Interpretacja i wyjaśnienie tak charakterystycznych zróżnicowań regionalnych powinny być przedmiotem dogłębnych analiz i dociekań, do czego zachęcam środowisko naukowo-eksperckie oraz dziennikarzy.

Czy była taka analiza? Pozostawiam to jako pytanie retoryczne.
Zaraz pewnie pojawi się grupa osób, która będzie próbowała wytłumaczyć te wyniki tzw. broszurami wyborczymi. Broszury w wyborach samorządowych w 2010 roku były użyte w województwie mazowieckim. Tylko, że z zastosowaniem takich „książeczek” głosowano również w 2011 w wyborach parlamentarnych, w 2014 w wyborach europarlamentarnych i problemów o takiej skali z głosami nieważnymi nie było. Ciężko dowodzić, że wyborcy głupieją w wyborach samorządowych w 2010, a potem mądrzeją w 2011 w wyborach parlamentarnych, mądrzeją w wyborach europarlamentarnych w 2014, żeby znowu zgłupieć w wyborach samorządowych w 2014 roku.
Również wysoki odsetek głosów na PSL tłumaczono tym, że wyborcy zaznaczali krzyżyk na pierwszej stronie, bo nie wiedzieli jak głosować, tyle że kireując się tą samą logiką, w 2010 roku w województwie mazowieckim pierwsze na listach SLD powinno otrzymać większą ilość głosów niż w pozostałych rejonach Polski, gdzie książeczek nie było. Tak się jednak nie stało, SLD w mazowieckim dostało 13,7%, a w całej Polsce 15,2%. I tutaj pora na cytat z forum libertarianów:

Czyli co? Wyborcy PSL są "średniobardziej" inteligentni od reszty wyborców i tam gdzie cała reszta się nagle myli - oni głosują, jak jeden mąż, zgodnie z planem?
Także - te "książeczki" miały nikły wpływ na liczbę oddanych, nieważnych głosów. Tu chodzi o coś innego
.
Przejdźmy zatem do analizy różnicy oficjalnych wyników z wynikami sondażowymi exit poll, podawanymi tuż po wyborach. Na początek wypowiedź pani Agnieszki Sory, dyrektora zarządzającego GFK Polonia odnośnie badań w 2005 roku:
Wyniki badań exit poll zrealizowanych w Polsce w trakcie kampanii 2005 stawiają nasze instytuty w ścisłej światowej czołówce pod względem precyzji pomiaru”.
Sprawdźmy zatem wiarygodność tych słów i zobaczmy jak to wyglądało w ubiegłych latach i wyborach.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014:
Exit poll instytutu Ipsos (tego co przeprowadzał badania na ostatnich wyborach):
 1. Platforma Obywatelska 32,80%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 31,80%
 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej 9,70%
 4. Kongres Nowej Prawicy 7,22%
 5. Polskie Stronnictwo Ludowe 7,00%
A oto oficjalne wyniki, ogłoszone przez PKW:
 1. Platforma Obywatelska 32,13%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 31,78%
 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej 9,44%
 4. Kongres Nowej Prawicy 7,15%
 5. Polskie Stronnictwo Ludowe 6,80%
Jak widać minimalne różnice, nie przekraczające 0,7 punktu procentowego.
Wybory Parlamentarne 2011:
Exit poll TNS OBOP:
 1. Platforma Obywatelska 39,60%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 30,10%
 3. Ruch Poparcia Palikota 10,10%
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe 8,20%
 5. Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,70%
Był również przeprowadzony sondaż telefoniczny przez Homo Homini, który okazał się nieco mniej dokładny. A oficjalne wyniki:
 1. Platforma Obywatelska 39,18%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 29,89%
 3. Ruch Poparcia Palikota 10,02%
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe 8,36%
 5. Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,24%
Tak więc największa różnica dotyczyła SLD i wyniosła nieco ponad 0,5 punktu procentowego.
Wybory Samorządowe 2010:
Exit poll TNS OBOP:
 1. Platforma Obywatelska 33,80%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 27,00%
 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej 15,80%
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe 13,10%
Oficjalne wyniki:
 1. Platforma Obywatelska 30,89%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 23,05%
 3. Polskie Stronnictwo Ludowe 16,30%
 4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 15,20%
Widać więc przeszacowanie wyników PO i PiS, z kolei mocne niedoszacowanie wyników PSL (czyżby spowodowane tajemniczą plagą nieważnych głosów na Mazowszu?)
Wybory Prezydenckie 2010:
Exit poll TNS OBOP:
 1. Bronisław Komorowski 41,20%
 2. Jarosław Kaczyński 35,80%
 3. Grzegorz Napieralski 12,40%
Oficjalne wyniki:
 1. Bronisław Komorowski 41,54%
 2. Jarosław Kaczyński 36,46%
 3. Grzegorz Napieralski 13,68%
Jak widać i tym razem exit poll nie pomylił się wiele.
W wyborach europarlamentarnych w 2009 roku nie przeprowadzono sondaży exit poll, sondaż telefoniczny sprawdził się z wynikami.
Wybory Parlamentarne 2007:
Exit poll PBS DGA:
 1. Platforma Obywatelska 43,60%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 31,10%
 3. Lewica i Demokraci 12,60%
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe 8,30%
Exit poll TNS OBOP:
 1. Platforma Obywatelska 43,70%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 30,40%
 3. Lewica i Demokraci 13,30%
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe 8,40%
Oficjalne wyniki wyborów:
 1. Platforma Obywatelska 41,51%
 2. Prawo i Sprawiedliwość 32,11%
 3. Lewica i Demokraci 13,15%
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe 8,91%
Obie sondażownie przeszacowały nieco wynik Platformy Obywatelskiej, jednak wielkość błędu była minimalnie większa niż 2 punkty procentowe.
Wybory Europarlamentarne 2005:
Exit poll GFK Polonia:
 1. Prawo i Sprawiedliwość 28,26%
 2. Platforma Obywatelska 26,48%
 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej 10,97%
 4. Samoobrona RP 10,16%
 5. Liga Polskich Rodzin 8,25%
 6. Polskie Stronnictwo Ludowe 5,68%
Exit poll TNS OBOP:
 1. Prawo i Sprawiedliwość 27,60%
 2. Platforma Obywatelska 24,70%
 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,20%
 4. Samoobrona RP 10,50%
 5. Liga Polskich Rodzin 9,90%
 6. Polskie Stronnictwo Ludowe 5,90%
I wyniki oficjalne:
 1. Prawo i Sprawiedliwość 26,99%
 2. Platforma Obywatelska 24,14%
 3. Samoobrona RP 11,41%
 4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,31%
 5. Liga Polskich Rodzin 7,97%
 6. Polskie Stronnictwo Ludowe 6,96%
Tak więc – minimalne przeszacowanie wyników PiS o 1,3 punktu procentowego, przeszacowanie wyniku PO przez GFK Polonia o 2,3 punktu procentowego, a także przeszacowanie wyniku LPR przez TNS OBOP o niespełna 2 punkty procentowe to największe różnice.
Widać więc, że na przestrzeni ostatnich 10 lat sondaże exit poll myliły się nieznacznie, z reguły o niespełna 1 punkt procentowe, czasem do 2 punktów procentowych.
A jak to było w ostatnich wyborach samorządowych?
Oto exit poll Ipsos:
 1. Prawo i Sprawiedliwość 31,50%
 2. Platforma Obywatelska 27,30%
 3. Polskie Stronnictwo Ludowe 17,00%
 4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,80%
 5. Kongres Nowej Prawicy 4,20%
A jak wypadają przy tym oficjalne wyniki?
 1. Prawo i Sprawiedliwość 26,85%
 2. Platforma Obywatelska 26,36%
 3. Polskie Stronnictwo Ludowe 23,68%
 4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,78%
 5. Kongres Nowej Prawicy 3,89%
A więc sytuacja bez precedensu, spadek wyniku PiSu o blisko 5 punktów procentowych i wzrost notowań PSLu o blisko 7 punktów procentowych(!). Wnioski nasuwają się same.
Warto jeszcze podać przykład województwa świętokrzyskiego, gdzie sondażowe badanie (tym razem nie exit poll, więc obarczone większym błędem, ale czy aż takim?) wskazywało na PiS.
1. PiS 33,8%, 2. PSL 29,7%, 3. PO 16,0%, a oficjalne wyniki: 1. PSL 46,24%, 2. PiS 24,99%, 3. PO 14,10%. Zatem wzrost notowań PSL o ponad 16 punktów procentowych i spadek notowań PiS o blisko 9 punktów procentowych. Pozostawię to bez komentarza.
Jeszcze wypowiedź dr. hab. matematyki Wojciecha Słomczyńskiego z UJ:
[i]Przede wszystkim bardzo niesłusznie myli się wyniki sondaży przedwyborczych z wynikami exit polli. Dokładność exit polli zwykle jest nieporównanie większa. I to dotyczy zarówno błędów ściśle matematycznych, wynikających ze statystyki, bo się bada dużo większą próbę, jak i błędów pozastatystycznych, które też w zasadzie są mniejsze. Tak, że wszędzie na świecie sytuacja w której exit polls bardzo się różni od wyników wyborów, w każdym demokratycznym kraju budzi bardzo duże zaniepokojenie. Są nawet kraje gdzie właśnie exit polls są używane jako główne wskaźniki tego, czy wybory przebiegły prawidłowo. Oczywiście może się zdarzyć, nie można tego wykluczyć, że wystąpią jakieś inne zjawiska, które spowodują, że wyniki exit polls będą się bardzo różniły od wyników wyborów. Na przykład osoby wychodzące z lokali mogą systematycznie okłamywać ankieterów. Dlatego niedoszacowane są zwykle w exit polls partie, które źle są traktowane przez media, bo ludzie wstydzą się przyznać, że na te partie głosowali. Tym niemniej, ta skala, z którą tym razem mamy do czynienia powinna budzić zaniepokojenie i wymagać jakiegoś dobrego wyjaśnienia, które to wytłumaczy. To nie jest rzecz, nad którą łatwo przejść do porządku dziennego. W Polsce, w ostatnich latach, tak dużych błędów w exit polls, nawet błędów tego rzędu, nie było.[/i]
Odnośnie wspomnianych różnic między exit pollem a oficjalnymi wynikami znalazłem dobrze oddający całą sprawę komentarz użytkownika onetu:
No właśnie rachunek prawdopodobieństwa sprawia, że mam wątpliwości odnośnie tych wyborów. Bo teoretycznie wg tego rachunku jest oczywiście możliwe, że w sondażu biedni sondażyści trafiają na dziwną grupę w której tylko 5% ludzi popiera PSL, podczas gdy realnie to poparcie wynosi najpierw 17% a potem, im więcej danych spływa z terenu, nawet do prawie 50% w niektórych miejscach. To jest oczywiście możliwe, jak to, że w totolotka wygrywają prezes totolotka, potem jego żona, potem córka, potem szwagier... itd, itd. Rachunek prawdopodobieństwa dopuszcza takie cuda. Ale też wskazuje - to bardzo mało prawdopodobne.
Co do podsumowania wyborów, również, jako żem wyjątkowo leniwy, posłużę się cytatem, znalezionym wśród komentarzy na stronie „Rzeczypospolitej”. Oto on:
Wbrew temu co twierdzą święcie oburzeni - Prezydent Komorowski oraz Premier Kopacz - dla demokracji lepsze byłoby powtórzenie wyborów niż zaklinanie rzeczywistości, że wszystko jest w porządku. Zdarzyło się zbyt dużo dziwnych rzeczy, żeby tak uznać: 1. Podejrzanie duża liczba nieważnych głosów 2. Nierówny ich rozkład na terytorium kraju 3. Nieważne głosy dotyczą przede wszystkim sejmików (gdzie dzielą duże pieniądze) 4. Zmiana prawa wyborczego i rezygnacja z badania przyczyn nieważności głosów (podejrzane) 5. Wynik PSL jest oderwany od wszelkich trendów, danych historycznych oraz wyników badań opinii publicznej 6. PSL wygrywa w sejmikach tam, gdzie równocześnie przegrywa w powiatach 7. Różnice w wynikach exit polls dotyczą wyłącznie sejmików 8. Wadliwy system informatyczny 9. Informacje PKW mogące niektórych wprowadzać w błąd jak głosować.”
W tej sytuacji, przy tych wszystkich nieprawidłowościach, które, zaznaczam, nie wynikały tylko i wyłącznie z wadliwego systemu informatycznego, zasadne wydaje się pytanie o wiarygodność tych wyborów. Co za tym idzie za skandaliczne należy uznać słowa prezydenta Komorowskiego „Nie ma zgody na kwestionowanie uczciwości wyborów, na przykład przez lansowanie szkodliwej tezy o konieczności powtórzenia wyborów. To odmęty szaleństwa”. Prezydent pokazał, że zdanie ludzi, a także osób ze świata nauki, jeśli jest niezgodne z jego myśleniem, nie znaczy dla niego nic. Pokazał, że jest prezydentem tylko tych ludzi, którzy myślą tak jak on.
Zachęcam do dyskusji i prób tłumaczenia paranormalnych zjawisk podczas ostatnich wyborów.
Oto linki z ciekawymi informacjami i niektóre źródła:
http://wiadomosci.onet...urna/1z2py - wyjątkowo udany felieton na onecie
http://wyborcza.pl/1 ,75478,16861788,Tajemnicza_plaga_niewaznych_glosow_na_Mazowszu__Dobrze.html  - artykuł w wyborczej o nieważnych głosach
http://niewygodne.info...derami.htm - informacja o tym, że prezydent Komorowski odznaczył członków PKW
http://www.rp.pl/artyk...58554.html - dziwny przypadek w Świętokrzyskiem
http://www.fakt.pl/pol...t-niewazna ,artykuly,504124.html - dziwne zjawiska na Pomorzu
http://www.rmf24.pl/ra...ozna-spraw ,nId,1431113 - ciekawy wywiad z profesorem Życzkowskim
http://www.rp.pl/artyk...59515.html - wywiad z profesorem Śleszyńskim
http://www.fakt.pl/pol...nalizowane ,artykuly,505516.html - intrygujący pomysł naszych posłów
http://www.rmf24.pl/ra...trzeba-wyj ,nId,1564278 - wywiad z profesorem fizyki Karolem Życzkowskim i doktorem habilitowanym matematyki Wojciechem Słomczyńskim
http://wpolityce.pl/po...ki-analiza - porównanie wyników exit poll i wyników oficjalnych
Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz lub

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.

Ostatnie komentarze

Sortuj:
Qauthros

Chciałem mu to samo napisać. Ale w tym cały urok Jerrego. Btw, wasza wojna już się skończyła?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [11 komentarzy tej dyskusji]

O, znalazłem przez przypadek fajną opcję na sf. Jak zaznaczysz jakąś część tekstu i klikniesz odpowiedź to automatycznie jest to wklejane jako cytat.Szybko się skapnąłeś :D

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Reasumując więc uważasz,że PSL w sprytny sposób sfałszował wybory na stopniu gmin itd. gdzie o to łatwiej,a oni tam mają silniejsze struktury?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [11 komentarzy tej dyskusji]

Łatwo jest powiedzieć, że członkowie komisji wykonali podczas wyborów krecią robotę - zwłaszcza gdy ma się wygodny dowód w postaci sondaży exit polls. To chyba pierwszy raz, w którym jakakolwiek partia...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

O, znalazłem przez przypadek fajną opcję na sf. Jak zaznaczysz jakąś część tekstu i klikniesz odpowiedź to automatycznie jest to wklejane jako cytat.

Szybko się skapnąłeś :D

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [11 komentarzy tej dyskusji]

Łatwo jest powiedzieć, że członkowie komisji wykonali podczas wyborów krecią robotę - zwłaszcza gdy ma się wygodny dowód w postaci sondaży exit polls. To chyba pierwszy raz, w którym jakakolwiek partia...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Chodzi mi o maksymalna roznice miedzy roznicami pomiędzy exit poll i ostatecznymi wynikami w poprzednich wyborach i w tych ostatnich.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [2 komentarze tej dyskusji]

Skąd wziąłeś 3,4%? Skoro różnica jest niespełna 7 punktów procentowych to korzyść PSLu (przy zakładanych błędzie 2 punkty procentowe) wyniosła od 4,6 do 8,6 punktów procentowych. A to jest dużo na skalę...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
jerrypl

Skąd wziąłeś 3,4%? Skoro różnica jest niespełna 7 punktów procentowych to korzyść PSLu (przy zakładanych błędzie 2 punkty procentowe) wyniosła od 4,6 do 8,6 punktów procentowych. A to jest dużo na skalę kraju (bo przecież ja nie twierdzę, że w całym kraju były fałszerstwa). To jest cała masa posad dla ludzi z PSLu.

Taka akcja musiałaby być bardzo zorganizowana i wymagałaby ogromnych kontaktów i znajomości,a PSL to nie jest PIS ,czy PO i ma mniejsze struktury .


Tutaj się mylisz. Jak informuje wikipedia odnośnie PSLu:
"Według informacji partii, skupia ona około 128 tysięcy członków, co czyni ją największą partią w Polsce. Ma rozbudowane struktury terenowe, obejmujące wszystkie województwa, 90% gmin i w około 35% wsi."
To nie problem obsadzić komisję na wsi "swoimi" ludźmi w takiej sytuacji. A przecież często na wsiach całe rodziny mają zatrudnienie dzięki PSLowi:) Pamiętaj że w sejmikach gra toczy się często o wielkie pieniądze z UE.

Sam PIS wystawił ponad 20 tys. swoich mężów zaufania.Więc rozumiem,że tysiące tych osób są totalne ślepe i nie zauważyły tak zorganizowanej i wielkiej akcji fałszowania?Mówimy przecież o setkach,czy tysiącach lokali wyborczych ,a nie pojedynczym.Jak to sobie wyobrażasz?


Tak jak napisałem, z tymi mężami zaufania, różnie to mogło wyglądać.

Dodam jeszcze,że według konstytucjonalistów nie można powtórzyć wyborów samorządowych w skali kraju.To nie jest widzimisie Komorowskiego czy innego polityka.


Zgadza się, jedyną możliwością byłoby skrócenie kadencji samorządowców.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [2 komentarze tej dyskusji]

Wyszczególniłeś różnice między sondażem Exit poll ,a oficjalnymi wynikami.W poprzednich wyborach różnice między nimi dochodziły do 2 %,teraz jest to maksymalnie 6%.Naprawdę sądzisz,że PSL dla tych marnych...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
jerrypl

Łatwo jest powiedzieć, że członkowie komisji wykonali podczas wyborów krecią robotę - zwłaszcza gdy ma się wygodny dowód w postaci sondaży exit polls. To chyba pierwszy raz, w którym jakakolwiek partia polityczna wierzy sondażom - co powinno cieszyć każdego socjologa. Do tej pory zawsze mówiono, że sondaże kłamią i robione są na specjalne zamówienie. Teraz okazuje się, że niektóre kłamią jakby mniej...


O, znalazłem przez przypadek fajną opcję na sf. Jak zaznaczysz jakąś część tekstu i klikniesz odpowiedź to automatycznie jest to wklejane jako cytat.
A odnośnie samego cytatu - no tak, sondaże nigdy nie były idealne, ale tak jak napisałem, po pierwsze nigdy nie różniły się w aż takim stopniu, po drugie jak wykazała moja analiza - exit polle są bardzo dokładne, co zresztą potwierdza profesor Śleszyński. Dlatego pytam - czemu różnią się aż tak bardzo? Może jest jakieś logiczne wytłumaczenie prócz fałszerstwa?
Druga sprawa - odnośnie całego tekstu. Zauważ że na mapkach które wkleiłem, w dużych miastach są niebieskie plamy, czyli procent głosów nieważnych z dwoma krzyżykami jest niewielki czy wręcz minimalny. Pani z komisji, która napisała list, wyraźnie zaznaczyła, że była w komisji w mieście. Nie podejrzewam nikogo o fałszowanie wyników wyborów w miastach (dlatego nie podważam wyników wyborów na prezydentów miast, itd.). Natomiast na wsi to mogło zupełnie inaczej wyglądać. Widziałem gdzieś (jak znajdę to wrzucę) na youtube jak jakaś pani, która była mężem zaufania w komisji w jakiejś wsi mówiła jak wyglądało liczenie głosów nieważnych - karty rzucano niedbale na ziemię, a jeśli ona je podnosiła i mówiła, że przecież ten głos jest ważny to przewodniczący komisji jedynie apelował o dokładniejsze liczenie.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [11 komentarzy tej dyskusji]

Od dwóch tygodni z coraz większym niesmakiem obserwuję spektakl, który odgrywa jedna z głównych partii politycznych w Polsce. Spektakl jest pod bardzo chwytliwym tytułem: "Wybory sfałszowane - dramat...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Staleczka1947

Jak dla mnie świetna robota, gdyż nie można się odcinać od polityki, skoro sama do nas przychodzi.
Musimy robić "hałas", aby nie zamieciono kłamstw pod dywan, ani ciągle nas nie oszukiwano, trzeba wywlekać wszystkie nieprawidłowości naszych znamiennitych reprezentantów.
Mimo kłótni zachęcam Cię do robienia od czasu do czasu podobny h blogów, widać, że znasz się na tym.
Pozdrawiam.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (5|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

akoś dziwnie po mojej odpowiedzi na tablicy zapadła cisza. Ła

Miałem już dawno odpowiedzieć.Zaraz poprawię to rażące niedopatrzenie.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [4 komentarze tej dyskusji]

Bardzo dobrze zrobiłeś- nie widzę nic złego w dyskusji, dziękuję za ten gest solidarności ze mną. Bardzo łatwo niektórym przychodzi obrażanie innych mocnymi epitetami. Jakoś dziwnie po mojej odpowiedzi...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Nikt nie twierdzi,że wybory zostały wszędzie źle przeprowadzone i były nieprawidłowości by nie użyć zdecydowanych słów

Jak to nie.Mówi się,że PSL sfałszował wybory na szczeblu krajowym,czyli praktycznie wszędzie.Chodzę po oszołomskich portalach i widzę co tam ludzie wypisują.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|1)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

Nikt nie twierdzi,że wybory zostały wszędzie źle przeprowadzone i były nieprawidłowości by nie użyć zdecydowanych słów.Np w moim powiecie podstaw do kwestionowania wyników nie mam, co nie znaczy,że nie...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
margota

Ciesze się, że według Zamieszczonych mapek Śląsk jest "czysty"
i nie dołączył do reszty "nieważnych" ;) hej
Bloga napisałeś ciekawego i podoba mi się nawet sama myśl o zaistnieniu w/w bloga na SF :), ale nie rób więcej politycznych blogów - mała prośba :))

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
-Matall-

PS.

W USA za tego typu zagrania ktoś taki jak, pożal się Boże Palikot byłby skończony.


Palikot w Polsce jest już skończony co obrazują wyniki wyborów w tym roku, a co jeszcze lepsze, ciągnie za sobą SLD... :)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

Palikot to jest mistrz lawirowania. W przeszłości wydał mnóstwo pieniędzy na promowanie homofobii, wielokrotnie podkreślał, że krzyż to symbol tak samo narodowy, państwowy jak i religijny. Janusz Palikot...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
-Matall-

od tylu lat na polskiej scenie politycznej praktycznie nic się nie zmienia...


Nie zgodzę się. Szefostwo w partiach się nie zmienia - zgadzam się, ale to żadne zaskoczenie. Ale sporo jest młodych twarzy w sejmie, sporo byłych samorządowców itd.
A poza tym kto ponosi za to odpowiedzialność? Przecież politycy nie powiedzą "ej, my trochę porządziliśmy, dajmy innym". To wyborcy muszą powiedzieć "ej, oni trochę porządzili, dajmy innym". A skoro non stop większość, zdecydowana większość, głosuje na PO i PiS, jeśli dochodzi do dyskusji politycznych, to ciągle PO i PiS....w takim wypadku zmian nie będzie, bo nie ma prawa ich być. Przecież to logiczne, że żadna z partii nie ustąpi.
Choć wiem, że są ludzie, którzy naiwnie wierzą, że cokolwiek się dzieje w wyniku dobrej woli konkretnych polityków czy partii... (nie mówię tutaj o Tobie czy innych uczestnikach tej dyskusji).

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

Też już kiedyś nad tym myślałem. Mieliśmy nawet fajnego wykładowcę, który nam przedstawił teorię dotyczącą tego "niedopuszczania do koryta". Ogólnie to była to dość ekstremalna wizja, która zakładała...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
szakaluch

Jerry ,a czy Twój następny blog mógłby poruszyć temat katastrofy w Smoleńsku ? ;)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (4|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [4 komentarze tej dyskusji]

Zaraz się wątek wypali, jak u Matucha. Trochę przyznaję nie przemyślałem sprawy jak składałem deklarację o tym, że napiszę tutaj analizę wyborów. Więcej politycznych blogów nie będzie:)

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Ojczyznę wolną racz nam zwrócić

Bardzo dobrze zrobiłeś- nie widzę nic złego w dyskusji, dziękuję za ten gest solidarności ze mną. Bardzo łatwo niektórym przychodzi obrażanie innych mocnymi epitetami. Jakoś dziwnie po mojej odpowiedzi na tablicy zapadła cisza. Łatwo było przez dwa dni wylewać pomyje pod moją nieobecność. Ja oficjalnie wracam do starego nicku.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (4|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [4 komentarze tej dyskusji]

Zaraz się wątek wypali, jak u Matucha. Trochę przyznaję nie przemyślałem sprawy jak składałem deklarację o tym, że napiszę tutaj analizę wyborów. Więcej politycznych blogów nie będzie:)

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Ojczyznę wolną racz nam zwrócić

Nikt nie twierdzi,że wybory zostały wszędzie źle przeprowadzone i były nieprawidłowości by nie użyć zdecydowanych słów.Np w moim powiecie podstaw do kwestionowania wyników nie mam, co nie znaczy,że nie było szeregu nieprawidłowości, złych rzeczy i że faktycznie dochodziło do nadużyć i że wyniki wyborów nie oddają rzeczywistej woli głosujących . Bardzo dużo jest sygnałów, którym ciężko zaprzeczyć. Wynik PSL w sejmiku mego województwa- to jest przepaść- to nie jest 2, 3 %, nawet %,a dwadzieścia parę.. Pamiętaj o czym się zapomina, ludzie musieli chodzić do pracy,a dietę mieli na dzień, dwa.. Jeśli wszystkich podnoszących kwestię nieprawidłowości jak np. niewydrukowanie list niektórych komitetów i między innymi dlatego kwestionujących wyniki pan Prezydent określa mianem szaleństwa to faktycznie nie ma o czym z tym Panem rozmawiać

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

Ja mogę znaleźć mnóstwo relacji w których nie ma mowy o żadnych aferach i fałszerstwach,ba nawet z takimi osobami rozmawiałem.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Ja mogę znaleźć mnóstwo relacji w których nie ma mowy o żadnych aferach i fałszerstwach,ba nawet z takimi osobami rozmawiałem.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

Jerry po prostu robota epicka :) Gratulacje !! Co tu można dodać, ująć. No niestety widzę,że większość komentarzy w ogóle się nie odnosi do treści, wygodniej przerzucić temat na Smoleńsk . Apator niech...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
jerrypl

Zaraz się wątek wypali, jak u Matucha. Trochę przyznaję nie przemyślałem sprawy jak składałem deklarację o tym, że napiszę tutaj analizę wyborów. Więcej politycznych blogów nie będzie:)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [4 komentarze tej dyskusji]

Jerry, mój apel, usuń tego bloga. Niech chłopaki się piwa napiją. Pax, pax między chrześcijany

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Ojczyznę wolną racz nam zwrócić

Jerry po prostu robota epicka :) Gratulacje !! Co tu można dodać, ująć. No niestety widzę,że większość komentarzy w ogóle się nie odnosi do treści, wygodniej przerzucić temat na Smoleńsk .
Apator niech wykaże,że PSL nie ma struktur w samorządach- ja śmiem twierdzić,że takich struktur jak PSL nie ma nikt w kraju.
Można dodać takie ciekawostki jak fakt,że na Warszawskiej pradze dzieci bawiły się kartami do głosowania.
Relacja osoby będącej w komisji wyborczej W Małopolsce tak ad vocem: Po kilkunastu godzinach oczekiwania nikt już nie miał sił pilnować urn, padaliśmy z nóg. Nie wiedzieliśmy co robić. Nie było żadnej informacji z Warszawy Kolega z komisji spał na ławce,inny poszedł na kilka godzin do domu . W poniedziałek do sali, gdzie leżały karty z głosami, co chwila wchodzili jacyś ludzie.
Liczne uwagi co do zabezpieczeń urn: W wielu komisjach już w trakcie głosowania urny zostały zastąpione foliowymi workami, dziurawymi kartonami czy nawet tak jak w Raszynie kubłem na śmieci. TaKIE PROWIZORYCZNE POJEMINIKI NIE MIAŁY ŻADNYCH ZABEZPIEŃ.
Inna relacja : Pojechaliśmy z wynikami do obwodowej komisji wyborczej. Kłębił się tłum ludzi, byli członkowie innych komisji, jakieś przypadkowe osoby. Worki z głosami były niezabezpieczonePrzewodnicząca wraz z wiceprzewodniczącą zamknęły się w pokoju z sekretarz gminy . Tam wprowadzały dane, nad którymi nie miliśmy żadnej kontroli, po wyjściu podpisywaliśmy protokół . Protokół był kilka razy przygotowywany oraz poprawiany ponoć z winy systemu Nie mieliśmy możliwości sprawdzić, czy dane pod którymi się podpisujemy , są tożsame z tymi, które przywieźliśmy z komisji. - Członkini komisji z Kłodawy.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|1)

ostatnia odpowiedź: 5 grudnia 2014 [3 komentarze tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Chazz

Nie wszystko, ale spora tego część, przynajmniej ja tak myślę :) Zauważ, że zazwyczaj obie strony korzystają na tego typu konfliktach. Dzieje się to w myśl zasady "nieważne co piszą, byleby pisali".

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

Ja o tym wiem (jeszcze te czasopismo OZON),ale nikt mi nie wmówi,ze wśród 460 osób nie ma żadnych konfliktów i wszystko jest udawane.Co wszyscy są tak dobrymi aktorami i nigdy nic nie wypłynęło,że to...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Ja o tym wiem (jeszcze te czasopismo OZON),ale nikt mi nie wmówi,ze wśród 460 osób nie ma żadnych konfliktów i wszystko jest udawane.Co wszyscy są tak dobrymi aktorami i nigdy nic nie wypłynęło,że to wszystko jest udawane?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

Palikot to jest mistrz lawirowania. W przeszłości wydał mnóstwo pieniędzy na promowanie homofobii, wielokrotnie podkreślał, że krzyż to symbol tak samo narodowy, państwowy jak i religijny. Janusz Palikot...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Chazz

Palikot to jest mistrz lawirowania. W przeszłości wydał mnóstwo pieniędzy na promowanie homofobii, wielokrotnie podkreślał, że krzyż to symbol tak samo narodowy, państwowy jak i religijny. Janusz Palikot w 2006 głosował za zaostrzeniem kar za posiadanie narkotyków, w tym konopi... tego jest mnóstwo. Gość zmienił radykalnie swoje poglądy w... uwaga... 4 miesiące. To jest czysta gra, tak jak poker. Blefujesz, lawirujesz, zmieniasz poglądy, decyzje, na tym polega polska polityka. W USA za tego typu zagrania ktoś taki jak, pożal się Boże Palikot byłby skończony.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

A widziałeś akcję Palikot vs Bałt?Wiem o tym,nie musisz mi tego mówić.Natomiast nie oznacza to,że nie mogli się o coś później poróżnić.Kaczyński z Palikotem też udają?

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
szakaluch

Ale,żeby zmierzyć brzozę to trzeba mieć jakiś tytuł ,magister wystarczy ?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [40 komentarzy tej dyskusji]

Myślę logicznie.2+2 to jedne z najprostszych działań matematycznych.Do tego nie trzeba dużej wiedzy.My rozmawiamy o bardzo skomplikowanych obliczeniach dotyczących katastrofy lotnicznej do których trzeba...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Limak5

Myślisz logicznie, ale dalej gadasz, że fakt napisany przez prawnika czy kucharza, to inny fakt. Skoro tak, to pozdro i nie mamy o czym rozmawiać.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [40 komentarzy tej dyskusji]

Myślę logicznie.2+2 to jedne z najprostszych działań matematycznych.Do tego nie trzeba dużej wiedzy.My rozmawiamy o bardzo skomplikowanych obliczeniach dotyczących katastrofy lotnicznej do których trzeba...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Tak wszystko udawane,polityka wcale nie wywołują emocji i tak naprawdę wśród 460 posłów wszyscy siebie wzajemnie lubią.Czytasz sam siebie gościu?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

Można można. Zauważ, że jak w sejmie są jakieś awantury i są one transmitowana przez media, to praktycznie przemawiają za każdym razem ci sami posłowie

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
charismatic enigma

Można można. Zauważ, że jak w sejmie są jakieś awantury i są one transmitowana przez media, to praktycznie przemawiają za każdym razem ci sami posłowie

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

To zobacz sobie min. akcję Palikot vs Bałt i zastanów się jak można coś takiego udawać?

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Myślę logicznie.2+2 to jedne z najprostszych działań matematycznych.Do tego nie trzeba dużej wiedzy.My rozmawiamy o bardzo skomplikowanych obliczeniach dotyczących katastrofy lotnicznej do których trzeba wiedzy na poziomie akademickim.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [40 komentarzy tej dyskusji]

Myśl logicznie.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Chazz

Też już kiedyś nad tym myślałem. Mieliśmy nawet fajnego wykładowcę, który nam przedstawił teorię dotyczącą tego "niedopuszczania do koryta". Ogólnie to była to dość ekstremalna wizja, która zakładała bardzo duże nadużycia i nieziemskie lawirowanie ze strony dwóch głównych partii politycznych. Od lat są na scenie, bogacą się, zdobywają prestiż, istnieją w mediach.. Ja sam nie jestem zwolennikiem tego typu teorii, ale dają one do myślenia, szczególnie, że od tylu lat na polskiej scenie politycznej praktycznie nic się nie zmienia... Wciąż ci sami ludzie, czasem przechodzą z partii do partii, czasem zakładają własne ugrupowania, ale to są wciąż dokładnie ci sami politycy...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [24 komentarze tej dyskusji]

Dokładnie. I robią wszystko, żeby nikogo nowego nie dopuścić do koryta.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.