Karol z TG - lubi

  • Karol z TG lubi Komentarz

    Żeby wykręcić szybkie kółko bolid musi być ustawiony jak na kwalifikacje to po pierwsze. Po drugie Kubica musi się zapoznać z bolidem. Po trzecie musi przejechać symulowany dystans wyścigu z tempem wyścigowym, żeby udowodnić, iż wytrzyma to kondycyjnie. Może pod koniec dzisiejszego dnia wypuszczą go z małą ilością paliwa i ustawieniami na jedno szybkie kółko.

  • Karol z TG lubi Komentarz

    Myślę ,że czas w kwalifikacjach nie jest dla nich dzisiaj najważniejszy. Ważniejsze jest tempo wyścigowe i ustawienia. Dobry czas w kwalifikacjach nie będzie większym problemem.