Regulamin Sezonowego Typerka WTA

autor: Tom. | 2018-01-28, 14:25 |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|
Link do typerka Edycja 19/20

>
https://sportowefakty....t_15101640

WITAM WSZYSKICH!!!!
zapraszam do udziału typerku WTA.

W skrócie i w uproszczeniu: w tym typerku typujemy mecze ośmiu zawodniczek, z tego, 4 są stałe i 4 dodatkowe/proponowane.

4 STAŁE zawodniczki to:

1. Angelique Kerber
2. Caroline Wozniacki
3. Magda Linette
4. Iga Świątek

oraz
CZTERY ZAWODNICZKI DODATKOWE,
proponowane przez typujących według reguł określonych niżej.
>

---> Po ostatnim etapie edycji następuje wyłonienie zwycięzcy rankingu. Nagród nie przewiduję ;D Nagrodami jest prawo proponowania zawodniczek na następną edycję (if any) ;)
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie
Tom

P.S. Dotychczasowe edycje:
Preedycja 16/17 czyli Sezonowy Typerek Aga-Angie-Caro-Magda z sezonu 16/17, z którego się rozwinął ten typerek WTA.: zwyciężczyni: LADY
Edycja 17/18: początek: etap USO 17, koniec: etap Wimbledon 18: zwycięzca: KRNĄBRNY DRWALL
Edycja 18/19: początek: etap USO 18, koniec: etap Wimbledon 19: zwycięcza: ???


=================================================
REGUŁY TYPERKA WTA:

1. Prowadzący dany etap typerka ma prawo do modyfikowania poniższych reguł w ramach wyjątków po konsultacji z gospodarzem typerka, Tomem.
2. W razie przypadków spornych, niejasnych, nie objętych tymi regułami bądź przez nie niejasno przewidzianych, decyduje prowadzący dany etap typerka po konsultacji z gospodarzem typerka, Tomem.
3.
W razie braku reakcji Toma przez 24h od momentu wystąpienia o konsultację, modyfikacje prowadzącego są automatycznie zatwierdzone.
4.
Podchodzimy do uczestnictwa w typerku z luzem i zabawowo, a więc towarzyskie rozmowy i offtopy są nieuniknione i dozwolone. W ramach tej zabawy, a raczej gry, staramy się jednak przestrzegać niniejszegu regulaminu typerka, by ta gra nie oscylowała w kierunku farsy. To ostatnie dotyczy w szczególności zachowania prawidłowej punktacji i sposobu typowania (patrz też np. punkt 8)
5. Tematy polityczne są tu tabu , bo prowadzą do niepotrzebnych dyskusji i podziałów wśród uczestników typerka:).
>
6. TURNIEJE/ETAPY
Każda edycja typerka składa się z etapów, którymi są typowane turnieje. Planowane są z reguły następujące turnieje do typowania:

US OPEN
PEKIN
WTA FINALS SINGAPUR/SHENZHEN od 2019r
AUSTRALIAN OPEN
INDIAN WELLS
MIAMI
STUTTGART
MADRYT
RG FRENCH OPEN
WIMBLEDON

Powiększenie lub pomniejszenie liczby etapów jest możliwe w czasie trwania edycji, jednak musi to być zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, najpóźniej w czasie trwania jednego z typowanych turniejów przed planowanym.


7. PUNKTACJE
W typerku są dwie punktacje:
7.1. meczowo-tuniejowa (dla poszczególnych turniejów/etapów, "generalka")
7.2. rankingowa (ogólna) ("ranking ogólny") dla całej edycji.

7.1. PUNKTACJA MECZOWO-TURNIEJOWA. Podliczanie trwa tylko przez jeden etap/turniej.

Punktacja ta dotyczy TYLKO JEDNEGO TURNIEJU tzn dla wszystkich osób startuje dla każdego turnieju OD ZERA. Punktacja ta opiera się o punkty za poszczególne typowane mecze.

Typujemy wprawdzie wynik meczu W SETACH (nie w gemach!) ale w szablonach do podawania typów konieczne jest podanie przez typujących KODU LITERKOWEGO, patrz niżej SPOSOB TYPOWANIA W SZABLONACH. KOD LITERKOWY (Punkt 10).

PUNKTACJA ZA DANY MECZ (system 3,2,0), obowiązująca gdy mecz nie zakończył się kreczem bądź walkowerem:
2 punkty: Wytypowanie zwycięzcy meczu
3 punkty: Wytypowanie zwycięzcy ORAZ prawidłowego wyniku meczu w setach
0 punktów: Wytypowanie nieprawidłowego zwycięzcy
>
Mecz finałowy jest nagradzany podwójną ilością punków (system 6,4,0)
Mecze półfinałowe: system 4,3,0.
>
Krecze i walkowery:
Kreczów nie można zatypować jako wyniku, ale są one LICZONE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Za krecz otrzymują punkty ci, którzy prawidłowo zatypowali zwycięzcę meczu.

Przyznaje się 1 punkt za krecz

Wyjątki:
2 punkty za krecz w półfinale
3 punkty za krecz w finale
>
Walkowerów nie typujemy i nie liczymy (zero punków)
>
Zapis kreczow w tabeli:
Mecz Zawodniczka A - Zawodniczka B:
Krecz zawodniczki B : litera Y
Krecz zawodniczki A: litera Z

7.2. PUNKTACJA RANKINGU OGOLNEGO (RO). Podliczanie trwa przez całą edycję
LIDER tej punktacji (lider ogólny) ma prawo proponować zawodniczkę na następny turniej (wyjątek: nie po USO i nie po Pekinie, dopiero po WTA Finals).
Ranking ogólny rozstrzyga się na podstawie liczby punktów. Punkty zostają przyznawane za miejsce uzyskane w danym turnieju.
Ranking ogólny funkcjonuje podobnie jak ranking Formuły I, tzn. dla każdego etapu przydziela się punkty według zajętych miejsc (od 1 go do 20 go). Dla miejsc gorszych niż 21te jest specjalna punktacja (patrz niżej)
Przydziela się odpowiednio następującą liczbę punktów za każdy turniej (wszystkie turnieje identycznie), niezależnie od punktów zdobytych za dany turniej na podstawie typowanych meczów:

Punktacja do Rankingu Ogólnego za turniej (od edycji 18/19, od turnieju IW)


1. 35 pkt
2. 32 pkt
3. 29 pkt
4. 26 (do tego miejsca 3 pkt różnicy - premiowanie podium)
5. 24
6. 22
7. 20
8. 18
9. 16
10. 14 (do tego miejsca 2 pkt różnicy - premiowanie czołówki 10)
11. 13
12. 12
13. 11
14. 10
15. 9
16. 8
17. 7
18. 6
19. 5
20. 4
Od 21-go:
3 punkty za zdobycie przynajmniej 75% punktów osoby na 20 miejscu
2 punkty za zdobycie przynajmniej 50% punktów osoby na 20 miejscu
1 punkt za zdobycie przynajmniej 25 % punktów osoby na 20 miejscu
0 punktów za zdobycie mniej niż 25% punktów osoby na 20 miejscu

Następnie te punkty są dodawane po każdym turnieju w celu tworzenia rankingu ogólnego (sezonowego) i wyłonienia lidera ogólnego.

O klasyfikacji w ogólnej tabeli rankingowej (za wszystkie turnieje) decyduje łączna ilość punktów uzyskana przez daną osobę w tabeli jako suma punktów w otrzymanych poszczególnych turniejach.
W przypadku posiadania przez kilka osób takiej samej liczby punktów, decyduje większa ilość punktów przyznanych do rankingu ogólnego w dopiero co zakończonym typerkowym turnieju. W razie i tej równości, w poprzednim, dwa turnieje wstecz itd. W razie, gdyby te zasady nie doprowadziły do wyłonienia kolejności w prawie proponowania biorąc pod uwagę wszystkie turnieje edycji, decyduje kolejność miejsc w końcowym rankingu ogólnym poprzedniej edycji.
Te same zasady co dla wyłonienia lidera ogólnego obowiązują dla ustanowienia kolejności w rankingu ogólnym na dalszych miejscach, w przypadkach, gdy userzy mają równą ilość punktów.
>

8. ZASADY TYPOWANIA MECZOW
1. Typowanie jest możliwe jedynie po podaniu danego szablonu (patrz niżej) przez prowadzącego i jedynie w przewidzianym w szablonie formacie. Wcześniejsze podawanie wyników przez typujących np. jako wyniki setów lub przez nich zgenerowanych kodów literkowych nie będzie uwzględniane przez prowadzącego.
2. Typowanie jest możliwe tylko jako post danego typującego. Podawanie typów dla innych osób nie będzie uwzględniane przez prowadzącego.
3. TYPOWANIE ZACZYNA SIĘ Z REGUŁY W MOMENCIE WYŁONIENIA WSZYSTKICH ZAWODNICZEK I ICH MECZÓW W PIERWSZEJ RUNDZIE TURNIEJU, CZYLI PO ROZLOSOWANIU GŁÓWNEJ DRABINKI I ZAKONCZENIU KWALI. Wyjątki od tej reguły są możliwe.
4. Jeśli nie jest podany inny termin, typy na dany mecz można oddać do momentu pierwszego wyjścia zawodniczek na kort z szatni.
>

>
>
9. SZABLONY
Zestaw par/meczów do typowania, schemat kodu literkowego oraz ewentualnie termin oddania typów są podawane na odpowiednim "SZABLONIE" jako post na blogu roboczym utworzonym przez Prowadzącego etap. Liczba szablonów podawanych do zatypowania może ale nie musi równać się ilości rund (np. R1, R2, R3, R4, QF, SF, F). Poszczególne szablony mogą obejmować wszystkie typowane mecze danej rundy, ale również tylko część meczów danej rundy, albo również mecze różnych rund. Prowadzący dany etap typerka decyduje, czy wyznacza dla danego szablonu, tzn. wszystkich na nich wymienionych meczów jeden termin/czas, po którym typowanie nie jest możliwe czy też też ustanawia terminy dla poszczególnych meczów. Ten termin bądź terminy do zatypowania muszą być jasno podane na szablonie. W razie niepodania terminu bądź terminów oddania typów obowiązuje zasada, że można oddawać typy na każdy mecz do momentu jego rozpoczęcia, tzn. "spóźnialscy" mogą zatypować wtedy część szablonu obejmującą jeszcze nie rozpoczęte mecze. Za rozpoczęcie meczu uważa się pierwsze wyjście zawodniczek na kort z szatni.
>

10. SPOSOB TYPOWANIA W SZABLONACH. KOD LITERKOWY
Typy podajemy w następującym kodzie literkowym (literki a,b,c,d). Dla danego meczu podanego w szablonie Zawodniczka X - Zawodniczka Y
Literka a oznacza wynik w setach 2:0
Literka b oznacza wynik w setach 2:1
Literka c oznacza wynik w setach 1:2
Literka d oznacza wynik w setach 0:2,
w relacji do Zawodniczki X.
Przy podanych w szablonie kilku meczach kolejność literek odpowiada podanej w szablonie kolejności meczów, np. przy trzech meczach typ w setach:
1. Zawodniczka X - Zawodniczka Y 0:2
2. Zawodniczka Z - Zawodniczka W 2:1
3. Zawodniczka U - Zawodniczka V 2:0
odpowiada kodowi literkowemu dba.
Przy większej ilości literek zaleca się dla czytelności oddzielanie meczów kropką, np w razie 8 meczów po cztery: adab.dacb
Prowadzący podaje schemat na szablonie zawierający literki "x", według którego ma być podany kod., np odnośnie ostatniego przykładu xxxx.xxxx. Ponadto podaje on na szablonie zestaw meczów do typowania z wyszczególnymi nazwiskami zawodniczek. Typowanie wyników w setach na podstawie tego zestawu jest dobrowolne, ale niezalecane. Prowadzący nie ma obowiązku sprawdzania zgodności kodu literkowego z wynikami podanymi w setach. Decyduje tylko i wyłącznie kod literkowy. W razie niepodania tego kodu, a jedynie wyników w setach, decyzja uznania takiego szablonu należy do Prowadzącego. Zaleca się jednorazowe uznanie z ostrzeżeniem, że następnym razem taki typ bez kodu literkowego nie będzie uznany.
>

11. ZMIANY TYPOW
Zmiany typów po "nabraniu przez nie ważności" nie będą uwzględniane przez prowadzącego. Dotyczy to generalnie zarówno nowych postów, jak i zmian poprzez edycję. Typ "nabiera ważności" przez potwierdzenie prowadzącego. Potwierdzenie to może być na przykład zalajkowaniem postu z typkami, zwykłą odpowiedzią na ten post typu "ok", bądź na przykład podaniem tabelki z wpisanym typem (w headerze blogu albo jako post). W razie braku takiego potwierdzenia przez prowadzącego dany typ "nabiera ważności" poprzez przekroczenie terminu oddania podanego w szablonie, a najpóźniej w momencie rozpoczęcia się meczu (pierwsze wyjście zawodniczek na kort z szatni). Teoretycznie zatem niepotwierdzony przez prowadzącego typ może być jeszcze przed rozpoczęciem meczu zmieniony, jednak ogólnie uprasza się biorących udział w typerku o zachowanie zasad dobrego koleżeństwa i niezmienianie raz podanych typów.


12. ZAWODNICZKI
W tym typerku typujemy mecze ośmiu zawodniczek, z tego, 4 są stałe i 4 dodatkowe/proponowane.

4 STAŁE zawodniczki to:

1. Angelique Kerber
2. Caroline Wozniacki
3. Magda Linette
4. Iga Świątek

oraz
CZTERY ZAWODNICZKI DODATKOWE,
proponowane przez typujących na zasadach określonych niżej.

Czyli jest to system „4 plus 4”, jednak gdy któraś ze stałych zawodniczek nie może wystąpić w danym turnieju, system ten jest modyfikowany (np. 2 plus 6, itd.) tak, by na starcie etapu było zawsze osiem zawodniczek. Wtedy dodatkowe zawodniczki (z tzw. "rezerwy strategicznej" są wprowadzane z bazy danych według pozycji userów w rankingu ogólnym (od 2-go miejsca począwszy). Jeśli się zdarzy, że grają one przeciwko sobie w pierwszej rundzie, to wprowadzane są następne dodatkowe, tak by w pierwszej rundzie było 8 meczów do typowania. W rundach późniejszych odbywa się wprowadzanie następnych dodatkowych zawodniczek z "rezerwy strategicznej" w celu zapewnienia minimum 4 meczów na rundę. Wprowadzanie odbywa się również według pozycji userów w rankingu ogólnym


13. ILOŚĆ TYPOWANYCH MECZÓW W TURNIEJU/ETAPIE
Poza WTA Finals wszystkie typerkowe turnieje są rozpoczynane w R1 dla meczów ośmiu startujących "naszych" zawodniczek. Aby uniknąć przedwczesnego końca typerka z powodu odpadnięcia "naszych" zawodniczek obowiązują następujące zasady:
1. Typujemy zawsze finał niezależnie od zawodniczek.
2. Typujemy zawsze oba półfinały niezależnie od zawodniczek.
3. Typujemy zawsze wszystkie cztery ćwierćfinały niezależnie od zawodniczek.
4. W każdej rundzie (R1 tak czy owak 8 na starcie, ale też R2,R3,R4) muszą być typowane conajmniej CZTERY mecze. Tzn., jeśli w poprzedniej rundzie "nasze" zawodniczki przegrały, to wtedy typujemy mecze DODATKOWYCH zawodniczek wg kolejności uczestników w rankingu ogólnym. W razie pozostania w turnieju zawodniczek nie znajdujących się w bazie danych, albo ze względów czasowych (za krótki okres dla typowania) prowadzący typerek zastrzega sobie prawo do proponowania meczów dowolnych zawodniczek.
(---> "względy czasowe" mogą np. oznaczać, że będą dobierane te mecze, które są dzień później w danej rundzie, by był czas 2 dni na wprowadzienie nowych zawodniczek).
>

14. TYPOWANIE NA WTA FINALS
Ten turniej jest typowany dla wszystkich meczów, tzn dobieranie zawodniczek dodatkowych nie gra tu roli


15. ZAWODNICZKI ZAPASOWE NA JEDNA RUNDE
W razie, gdyby z przyczyn czasowych poprzednio przewidziane do pierwszej rundy zawodniczki nie mogły być uwzględnione, będą one startowały w typerku od 2 rundy w razie jej osiągnięcia. Prowadzący może ewentualnie zastąpić typowanie ich meczów w pierwszej rundzie typowaniem meczów innych zawodniczek ("ZAPASOWYCH"). Nie mają one nic wspólnego z zawodniczkami dodatkowymi z "rezerwy strategicznej" i wybierane są one DOWOLNIE przez prowadzącego. Mogą one być znowu usunięte z typerka w następnej rudndzie. Dalsze szczegóły reguluje prowadzący dany etap typerka.


16. SPOSÓB WYŁANIANIA ZAWODNICZEK DODATKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TURNIEJÓW/ETAPÓW.

Ogólna reguła jest taka, że z czterech "dodatkowych zawodniczek" jedną proponuje na następny turniej lider ogólny, a trzy proponują zwycięzcy danego etapu.

Wyjątki i sprecyzowanie:

  • Po USO (pierwszy etap edycji) lider proponojucymi są osoby, które zajęły miejsca 1-4 w typerkowym turnieju USO. Proponują one cztery zawodniczki na drugi etap edycji (zwykle Pekin). Jeśli USO jest jedynym etapem przed WTA-Fiinals (Pekin nie jest typowany) jedynie dwóch zwycięzców etapu USO proponuje swoje zawodniczki na etap po WTA-Finals (zwykle AO).
  • Jeśli drugim etapem nie jest WTA-Finals, lecz np. Pekin, osoby, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w typerkowym turnieju Pekin proponują dwie zawodniczki na AO.
  • Po WTA-Finals trzecią zawodniczkę na AO proponuje osoba, która wygrała typerek dla WTA-Finals.
  • Czwartą zawodniczkę na AO proponuje aktualny lider rankingu ogólnego po WTA-Finals.
  • Począwszy od AO osoby, które w danym turnieju zajęły pierwsze trzy miejsca proponują po jednej zawodniczce na następny turniej. Czwartą proponuje aktualny lider ogólnego rankingu po danym turnieju.
  • Po Wimblu (ostatni turniej w edycji) osoby, które w typerku dla Wibla zajęły pierwsze trzy miejsca proponują po jednej zawodniczce na pierwszy turniej następnej edycji (USO). Czwartą na USO proponuje lider ogólnego rankingu po Wimblu, czyli zwycięzca tej edycji typerka.
  • W razie identycznej końcowej pozycji w typerkowym turnieju większe prawo do proponowania zawodniczki przysługuje osobie mającej więcej punktów w rankingu ogólnym po danym turnieju. W razie równej ilości tych punktów decyduje większa ilość punktów zdobytych do rankingu ogólnego w poprzednim typerkowym turnieju. W razie i tej równości dwa turnieje wstecz itd. W razie, gdyby i te zasady nie doprowadziły do wyłonienia kolejności w prawie proponowania, decydują miejsca zajęte w końcowym Rankingu Ogólnym poprzedniej edycji.

17. BAZA DANYCH
Baza danych to zestawienie maksymalnie 3 zawodniczek dla każdego uczestnika (w kolejności preferencji). Zawodniczki te mogą być wprowadzane jako dodatkowe, ale tylko po JEDNEJ DLA DANEGO USERA W CZASIE TRWANIA ETAPU TYPERKOWEGO jeśli wprowadzane są one według Rankingu Ogólnego. W ten sposób jest zapewnione, że jak najwięcej userów uczestniczy we wprowadzaniu swoich zawodniczek. Jeśli jakiś user nie może wprowadzić pierwszej (np. już została wprowadzona, nie ma jej w turnieju itp.) , to może wprowadzić drugą, a jak i ta nie może być wprowadzona, to trzecią. Dopiero, gdy żadna z tych trzech zawodniczek danego usera nie może być wprowadzona, brany jest pod uwage następny user z rankingu ogólnego ze swoimi zawodniczkami, itd.
Raz wprowadzona zawodniczka dodatkowa pozostaje w typerku do ostatniego jej meczu w turnieju.

Po losowaniu drabinki turniejowej nie wolno zmieniać zawodniczek w bazie danych. Jest to możliwe dopiero po danym turnieju.
>

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz lub

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.

Ostatnie komentarze

Sortuj:
Tom.

Update 2019-02-13:
Witam ponownie wszystkich zainteresowanych!
Regulamin typerka został uporządkowany i reguły ponumerowane punktami od 1 do 17, z tego punkt 7 (punktacja) podzielony na podpunkty 7.1 (punktacja meczowa) i 7.2 (punktacja ogólna, edycji).
---> To już prawie wygląda jak trzeba, ale oczywiście nadal nie jest całkiem spójne jeśli chodzi o design i kolejność odcinków/punktów. Zauważmy, że ten regulamin "rósł" na przestrzeni trzech lat, uzupełniałem go zawsze z braku czasu "z doskoku" (dziś zresztą też), tak że nadal są jakieś niespójności zapewne... Myślę jednak, że na razie ta forma wystarczy na IW i Miami, tak że już nie będę robił jakichś istotnych zmian. Zaletą jest, że wreszcie jest jakiś podział na poszczególne ponumerowane odcinki i można się w razie jakichś dyskusji odnosić do tej numeracji.
Pozdrawiam wszystkich. Tom :)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Tom.

Update 2019-02-01.
---> Regulamin przystosowany do Igi Swiatek jako 4tej
------------------------------------------------------
---> Nowa punktacja ogólna.

Punktacja do Rankingu Ogólnego za turniej (od edycji 18/19, od turnieju IW)


1. 35 pkt
2. 32 pkt
3. 29 pkt
4. 26 (do tego miejsca 3 pkt różnicy - premiowanie podium)
5. 24
6. 22
7. 20
8. 18
9. 16
10. 14 (do tego miejsca 2 pkt różnicy - premiowanie czołówki 10)
11. 13
12. 12
13. 11
14. 10
15. 9
16. 8
17. 7
18. 6
19. 5
20. 4
Od 21-go:
3 punkty za zdobycie przynajmniej 75% punktów osoby na 20 miejscu
2 punkty za zdobycie przynajmniej 50% punktów osoby na 20 miejscu
1 punkt za zdobycie przynajmniej 25 % punktów osoby na 20 miejscu
0 punktów za zdobycie mniej niż 25% punktów osoby na 20 miejscu

----> Regulamin jest obecnie upraszczany, jeszcze podam przed IW, kiedy będzie wersja ostateczna, ponadto Singapur jest zastępowany przez WTA-Finals itd....
---> roboty trwają ;)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Tom.

Powiedziałbym: mała korekta, w sumie Prowadzący nadal decyduje, ale chyba nie zaszkodzi, jeśli w przypadkach naprawdę niejasnych skonsultujemy we dwóch, co najlepiej zrobić. Naprawdę nie mam zamiaru "wtryniać" się z byle powodu, np. jeśli jakaś tam zawodniczka zostanie dobrana przed inną, ale jeśli na typerku powstaje poważna dyskusja dotycząca punktacji, ważności typów itd. i są głosy protestu itd. to chętnie bym brał udział w wyjaśnieniu sprawy :)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

rozszerzenie władzy Gospodarza - mniejsza odpowiedzialność spocznie na Prowadzących, I like that :)

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Garbiñski Paosiñski

rozszerzenie władzy Gospodarza - mniejsza odpowiedzialność spocznie na Prowadzących, I like that :)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

Zmiana 2018-10-29: > REGUŁY TYPERKA: UWAGA: 1. Prowadzący dany etap typerka ma prawo do modyfikowania poniższych reguł w ramach wyjątków PO KONSULTACJI Z GOSPODARZEM TYPERKA, TOMEM. 2. W razie przypadków...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Tom.

Zmiana 2018-10-29:
>
REGUŁY TYPERKA:
UWAGA:
1. Prowadzący dany etap typerka ma prawo do modyfikowania poniższych reguł w ramach wyjątków PO KONSULTACJI Z GOSPODARZEM TYPERKA, TOMEM.
2. W razie przypadków spornych, niejasnych, nie objętych tymi regułami bądź przez nie niejasno przewidzianych, decyduje prowadzący dany etap typerka PO KONSULTACJI Z GOSPODARZEM TYPERKA, TOMEM.
3. W razie braku reakcji Toma przez 24h od momentu wystąpienia o konsultację, modyfikacje prowadzącego są automatycznie zatwierdzone.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

ostatnia odpowiedź: 29 października 2018 [3 komentarze tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Tom.

Zmiana 2018-10-29:
>
> ZASADY TYPOWANIA
1. Typowanie jest możliwe jedynie po podaniu danego szablonu przez prowadzącego i jedynie w przewidzianym w szablonie formacie. Wcześniejsze podawanie wyników przez typujących np. jako wyniki setów lub przez nich zgenerowanych kodów literkowych nie będzie uwzględniane przez prowadzącego.
2. Typowanie jest możliwe tylko jako post danego typującego. Podawanie typów dla innych osób nie będzie uwzględniane przez prowadzącego.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.