• Elendir

    Motor do wzrostu dopasowany.
    Czemu karły mają mieć przewagę nad wysokimi :)