Wojciech Herman - lubi

  • Wojciech Herman lubi Komentarz

    Coś niedobrego dzieje się z tymi sportowcami, prawie codziennie otrzymujemy tragiczne wiadomości. Niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla rodziny.