• Sedonia

    Kochani, lepiej później niż wcale podobno... Miejcie się dobrze, dbajcie o ducha i jego fizyczne rusztowanie, pielęgnujcie dobre chwile – oby ich przybywało po Świętach też.