• Pyroloza

    I co z tego ze pojedzie jak ludzie maja go w du.. ne bedzie ich na trybunach hahahaah

  • Pyroloza

    3.gania ptaki na lotnisku buhahaahahahah