• Patataj MiauHau

    Szanowny Panie Redaktorze, w języku polskim nie używa się nazwy „Sankt Petersburg”, a jedynie „Petersburg” :)