Po spotkaniu z Władysławem Gollobem (uzupełnienie do zdjęć)

autor: Liberate | 2016-07-20, 19:27 |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|
Na wniosek kibiców zrzeszonych w Stowarzyszeniach Biało – Czerwone Pokolenie i Pomagamy Polonii, dnia 20.07.2016r. na Sportowej 2 odbyło się spotkanie mające na celu odniesienie się przez Prezesa ŻKS Polonia Władysława Golloba, do informacji prasowych przedstawianych przez p. Rafała Kuskowskiego z teamu Damiana Stalkowskiego.

Wyjściem do dyskusji, było przedstawienie przez prezesa wybranych punktów umowy, z byłym managerem jednego z zawodników Polonii, który na skutek niekorzystnych punktów, został wg właściciela klubu pozbawiony owoców swojej pracy i do dnia dzisiejszego odczuwa skutki roztoczonej przez swojego przedstawiciela „opieki”.

W związku z powyższym Władysław Gollob zauważa, iż p.Kuskowski nie ma uprawnień managerskich, a jako że Damian Stalkowski po dziś dzień nie przedstawił wykazu współpracujących z nim osób, dla niego ta osoba nie jest stroną w sprawie, a on osobiście nie dopuści by osoby nieuprawnione podejmowały decyzje za uprawiających ten sport zawodników.

W związku ze zgłaszanymi roszczeniami senior rodu przedstawia tabelaryczne rozliczenia księgowości (zdjęcia) i zapewnia, że obciążenia z różnych tytułów zostają rozliczone zazwyczaj do 3 dni po ich wystąpieniu. Ponadto wyjaśnia, iż juniorzy mają zapewniony sprzęt klubowy (jeden motocykl) plus niemały osprzęt bez którego uprawianie tego sportu byłoby niemożliwe. Zapewnia, że na maszyny zabezpiecza serwis w postaci warsztatu klubowego i dokłada możliwość nabywania doświadczenia przez młodych zawodników, w postaci uczestniczenia w pracach serwisowych. Władysław Gollob ubolewa, że skonfliktowani z kierownictwem zawodnicy niechętnie garną się do prac przy motocyklach, woląc koncentrować się wyłącznie na jeździe. Prezes odnosi się także do obiecanej kwoty 500zł na remont prywatnych maszyn zawodników, spoza zobowiązań kontraktowych. Wyjaśnia, iż nie jest jego winą, że mechanik spoza klubu do kwot za serwis dolicza VAT, co częściowo pomniejsza kwotę zwracaną przez klub zawodnikom.

Pan Władysław dziwi się, że zawodnicy igrają z regulaminem (będącym integralną częścią kontraktu), który precyzuje, iż za działanie na szkodę wizerunkową na skutek wypowiedzi zainteresowanych lub członków ich teamów, narażają się na kary w wysokości 20 000zł. W związku z powyższym, Damian Stalkowski otrzymał pismo nakazujące wyjaśnienie zarzucanych wykroczeń (załącznik). Nadmienia, że jest daleki by odgrywać się w ten sposób na młodzieży, ale faktem jest, iż nie jest normalnym sytuacja, gdy zawodnicy odmawiają wypełniania warunków kontraktu (odmowa wyjazdu na trening przez Stalkowskiego i Sitarka), zasłaniając się przy tym długotrwałą chorobą. Co ciekawe, w mediach pojawiło się zdziwienie członka zespołu jednego z zawodników, który złorzeczył na niepowołanie swojego podopiecznego na zawody, w terminie gdy ten był na zwolnieniu lekarskim.
Senior rodu nie ukrywa przy tym, że (jak to ujął) w trosce o zdrowie zawodników po długotrwałej chorobie, będzie zmuszony poddać ich badaniom w specjalistycznej placówce przy ulicy Rejtana.

Ze szczególnym rozbawieniem prezes mówi o ostatnim wywiadzie p.Kuskowskiego w Tygodniku Żużlowym, gdzie po wylaniu prywatnych żali opiekun „Stalkyego” stwierdza, że daje szansę prezesowi na spotkanie przy zamkniętych drzwiach by porozmawiać o sytuacji bez mediów pointując, iż tak robią profesjonaliści.

Co ciekawe, zupełnie inaczej na sprawy zapatruje się Tomasz Orwat, który na tę okoliczność wydał nawet stosowne oświadczenie, które udostępniamy w załączniku.

Spotkanie posłużyło także, do rozważań na temat genezy obecnej sytuacji Polonii.
W tym kontekście właściciel zapoznał nas z wykazem zobowiązań klubu na dzień 17.09.2015r. (załączniki).
Po zestawieniu kwot koniecznych do uiszczenia w trybie priorytetowym, z wpływami z miasta i od sponsorów, wyszła nam „dziura”, która powinna uniemożliwić działalność klubu a finalnie doprowadzić do jego upadku.
Władysław Gollob przyznał, że ze swojej kieszeni przeznaczył na działalność spółki ok.800 000zł, które odzyska dopiero wtedy, gdy klub wyjdzie na prostą.
Zostaliśmy również zapoznani z roszczeniami członka byłej już Rady Nadzorczej (załącznik), który uważa, iż powinien otrzymać zaległe uposażenie za działalność gremium, które miało chronić sportową spółkę akcyjną przed niegospodarnością i nadmiernym zadłużeniem. Wg prezesa, ten fakt wiele mówi o środowisku, u którego steru żużlowa Polonia była przez ostatnie lata.

Właściciel klubu zapewnia, że jest dyspozycyjny w stosunku do każdego, kto w sposób poważny myśli o rzeczowej dyskusji na temat działalności ŻKS Polonia Bydgoszcz. Zachęca by przed opublikowaniem sensacyjnie brzmiących rewelacji, spróbować je skonfrontować u źródła.

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz lub

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.

Ostatnie komentarze

Sortuj:
Marobyd

Pogonić całe to towarzystwo, które chce pasożytować na naszym klubie!

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

Wielkie brawa dla Władka . W końcu pokazuje że klub może działać normalnie. A tych wszystkich którzy czują łatwą kasę przy młodych zawodnikach czy przy klubie trzeba pognać jak najdalej.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Rysio-z-Klanu
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Penhal

Wielkie brawa dla Władka .
W końcu pokazuje że klub może działać normalnie.
A tych wszystkich którzy czują łatwą kasę przy młodych zawodnikach czy przy klubie trzeba pognać jak najdalej.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [3 komentarze tej dyskusji]

Kolejny liść od kolejnego stowarzyszenia:) Nie milknie sprawa dotycząca następstw nieuczestnictwa w przedmeczowym treningu dwójki juniorów bydgoskiego klubu Damiana Stalkowskiego i Patryka Sitarka. Po...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Rysio-z-Klanu

Kolejny liść od kolejnego stowarzyszenia:)
Nie milknie sprawa dotycząca następstw nieuczestnictwa w przedmeczowym treningu dwójki juniorów bydgoskiego klubu Damiana Stalkowskiego i Patryka Sitarka. Po otrzymaniu kar regulaminowych ww. zawodnicy przedłożyli trwające do dziś zwolnienia lekarskie. W mediach znana jest wersja jednej przedstawiana przez osobę z zespołu Damiana Stalkowskiego pana Rafała Kuskowskiego, toteż celem wyjaśnienia całej sytuacji przedstawiciele obu stowarzyszeń „Pomagamy Polonii” i „Biało-Czerwone Pokolenie” spotkali się z prezesem klubu, panem Władysławem Gollobem.

Na samym wstępie warto zwrócić uwagę na fakt iż p. Kuskowski nie posiada wymaganych przez władze żużlowe uprawnień menedżerskich, a ponadto zawodnik Stalkowski nie przedłożył w klubie listy osób swojego zespołu, toteż „menedżer” nie jest stroną w sprawie pomiędzy klubem a niepełnoletnim jeszcze zawodnikiem, w świetle prawa reprezentowanym przez rodziców.
Na zarzuty finansowe prezes klubu przedstawił dokumenty księgowe obu zawodników, z których wynika iż spłacani są oni zazwyczaj w czasie 3 dni po zawodach. Zaprezentowane zostały też 4 sprawne klubowe motocykle przeznaczonymi do udostępnienia zawodnikom w razie nieprzewidzianej awarii sprzętu. Ponadto zawodnicy zostali wyposażeni w niezbędny do uprawiania sportu sprzęt taki jak okulary, łyżwy (laczki), ochraniacze i tym podobne. Co do kwoty 500zł mającą pokrywać naprawy prywatnych silników, wyjaśnia iż pomniejszenie deklarowanej kwoty wynika z opodatkowania usługi w prywatnym warsztacie.

Władysław Gollob zdziwiony jest faktem notorycznego naruszania regulaminu sportu żużlowego, będącego elementem kontraktu Damiana Stalkowskiego, oraz osoby z jego otoczenia poprzez udzielenie wywiadów w Telewizji Polskiej, Tygodniku Żużlowym oraz Expressie Bydgoskim, które naraziły na szkodę i utratę dobrego imienia klubu, narażając się tym samym na wysokie kary finansowe. Pan prezes dodatkowo nadmienia że zwolnienie lekarskie o niezdolności treningów i zawodów nie zwalnia zawodnika i osoby z jego zespołu od przestrzegania zapisów kontraktu i jego załączników. W związku z długą absencją obu zawodników, po upływie terminu zwolnień zostaną oni skierowani na badania w Przychodni Sportowo-Lekarskiej w celu udokumentowania ich stanu zdrowia.

Na spotkaniu poruszone zostały także aspekty finansowe działania klubu. W momencie objęcia klubu zadłużenie sięgało blisko 4,4mln złotych, w związku z brakiem środków na bieżącą działalność klubu senior Gollob wniósł do klubu kwotę rzędu 800tys. złotych zabezpieczając funkcjonowanie spółki do czasu wpłynięcia kolejnych transz miejskich dotacji oraz wpływów od sponsorów.
Aktualnie klub posiada zobowiązania wobec spółek miejskich udzielających pożyczek, PKO Banku Polskiego udzielającego kredytu, spółki BSI organizującej zawodny z cyklu Speedway Grand Prix czy członków Rady Nadzorczej, jeden z nich p. Andrzej Berdych, pomimo uprawnień i kompetencji wraz z pozostałymi członkami dopuścił się do doprowadzenia Spółki na krawędź bankructwa, domaga się 19 tysięcy złotych zaległego wynagrodzenia.

Pan prezes ponadto stwierdził że ma czas dla każdego, komu zależy na uzyskaniu faktów i rzeczowej dyskusji w sprawach klubu Polonia Bydgoszcz.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

ostatnia odpowiedź: 20 lipca 2016 [3 komentarze tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Rysio-z-Klanu

Otóż to.Przyszła jedna transza z miasta w wysokości około 1.2 mln czekamy na resztę,Rata spłacona,Władek w Polonię topi swoje siano i co? Nadal okrada klub? hehehe

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (4|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Musi siedzieć cicho, bo to jedyny poważny sponsor ;) Dobra, nie czepiam się już, żartowałem :)

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
gregbyd

Jak nie kręci, jak kręci. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. To taka prawda życiowa, która wszystkiego się tyczy ;)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że senior rodu wyłożył własne prywatne pieniądze na ratowanie klubu w kwocie 800 tyś. złotych, a nie ja wszyscy uważają kręci interesy na miejskiej kasie - łatwo jest skrzywdzić...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Marobyd

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że senior rodu wyłożył własne prywatne pieniądze na ratowanie klubu w kwocie 800 tyś. złotych, a nie ja wszyscy uważają kręci interesy na miejskiej kasie - łatwo jest skrzywdzić człowieka.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (4|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Tak jak Ci mówiłem. Sympatykiem Władka nie jestem, ale fakt,iż na klub ze swojej kieszeni wywalił prawie bańkę zmienia wiele. Żeby je odzyskać, musi klub odbudować. Argument, że wydoi miasto i odejdzie,...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
gregbyd

Na Zawiszy LA i w TVP Sport również, a Ty znowu o Władziu i potem się dziwić, że stadion pusty. A taki jest ładny, dofinansowany...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Oj nie koniecznie.No ale Władziuchna jest ten beee w mediach.hahaha A ten Rysio tak go bronił,taka z niego tuba klubowa i chyba miałem rację:) Ciekawe co na to przeciwnicy Władzia,że okrada klub:) hehehehe...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Rysio-z-Klanu

Oj nie koniecznie.No ale Władziuchna jest ten beee w mediach.hahaha
A ten Rysio tak go bronił,taka z niego tuba klubowa i chyba miałem rację:)
Ciekawe co na to przeciwnicy Władzia,że okrada klub:)
hehehehe
Czyżby zmienili nicki,czy też może nie będą się udzielać przez jakiś czas.hehehe

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Nie taki Władek straszny na jakiego wygląda ;) Ktoś tu ściemnia i niekoniecznie jest to senior rodu. Jestem pozytywnie zaskoczony kilkoma szczegółami. Wydaje się, że prezes ma pewne ambicje, które są...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
gregbyd

Bardzo liczę na to, że w stosunku do Kułakowa nie tylko wypowiedzi utemperuje...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Tak jak Ci mówiłem. Sympatykiem Władka nie jestem, ale fakt,iż na klub ze swojej kieszeni wywalił prawie bańkę zmienia wiele. Żeby je odzyskać, musi klub odbudować. Argument, że wydoi miasto i odejdzie,...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Liberate

Tak jak Ci mówiłem. Sympatykiem Władka nie jestem, ale fakt,iż na klub ze swojej kieszeni wywalił prawie bańkę zmienia wiele. Żeby je odzyskać, musi klub odbudować. Argument, że wydoi miasto i odejdzie, odpada. Życzę mu powodzenia i oby przeginał jak najmniej, jak wtedy gdy wypowiadał się o Kułakowie i Stalkowskim.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (5|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [12 komentarzy tej dyskusji]

Nie taki Władek straszny na jakiego wygląda ;) Ktoś tu ściemnia i niekoniecznie jest to senior rodu. Jestem pozytywnie zaskoczony kilkoma szczegółami. Wydaje się, że prezes ma pewne ambicje, które są...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
gregbyd

Nie taki Władek straszny na jakiego wygląda ;) Ktoś tu ściemnia i niekoniecznie jest to senior rodu. Jestem pozytywnie zaskoczony kilkoma szczegółami. Wydaje się, że prezes ma pewne ambicje, które są całkiem zbieżne z moim spojrzeniem. Malutkimi kroczkami do przodu...
Dzięki Damian :) Trzymaj dalej rękę na pulsie i nie spuszczaj gościa z oczu ;)
PS: Orwata mogłeś już jednak odpuścić ;)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (5|0)

ostatnia odpowiedź: 20 lipca 2016 [12 komentarzy tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.