• krorle

    pan A.Duda da jakaś piłkę dla Lewandowskieg, poświęci ja Dyrektor i Prezes,