Motor82 - lubi

  • Motor82 lubi Komentarz

    Bydło nie powinno wpuszczać się na stadiony. Ich miejsce to górskie łąki. A teraz odbudowa będzie za nasze pieniądze. Wstyd na całą Europę