• Gregorb1234

    Niech idzie do innego klubu. nie jeden młody zmieniał barwy klubowe i kończył karierę wraz z końcem wieku juniora. Przykładów można mnoży.