Lázaro Luis Delgado Conde - lubi

  • Lázaro Luis Delgado Conde lubi Komentarz

    Każdy Ma prawo do godnego życia, ale ten reportarz jest jak najbardziej anty Semicki. Tu jest wyraźnie powiedziane że Palestyna jest pod Żydowską okupacją, i wy Polacy jesteście po stronie Palestyńcztków w tej kwestii. Może w ramach Polsko-Palestynskich integracji sportowych, spalicie kilku żydów w prowizorycznej stodole, żeby zrobic Palestyńskim dzieciom wyklad z Polskiej historii jak należy postępować z żydami i przy okazji zrobicie tym przyszłym "terorystą" przyjemność.