• Mat.UL.

    tak masz racje.to lepsze!

  • Mat.UL.

    To inna rzecz, wszystkim kibcą marza sie pełne stadiony..

  • Mat.UL.

    Mikkel zamiast Balona? Nie! Mikkel w miejsce Balona! Sprawa oczywista..