KARY DLA APATORA ANALIZA PRAWNA

autor: ROSE FORCA DARCY | 2013-10-22, 22:37 |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|
Wielu kibicom sportu żużlowego
nasuwa się pytanie czy kary nałożone przez Komisje Orzekającą Ligii są sprawiedliwe
czy surowe. Ja pokusiłem się o mała analizę prawną tego orzeczenia.

Na ten dzień
czekali wszyscy fani czarnego sportu. Znakomita większość oczekiwała wystawienia na Starym Rynku w
Toruniu gilotyny i upokarzającej rzezi. Ta mniejsza część, toruńska, trzymała
kciuki za łaskawym werdyktem. W mojej
ocenie wyrok wydany przez KOL jest zbyt surowy i skierowany w stronę opinii publicznej
kreując się Robin Hood’em, Janosikiem lub Wyrocznią Delficką.

Od razu mówię, że jestem z Torunia i zamierzam bronić klubu ale nie przed karą
tylko przed jej rozmiarem.


Kary na rzecz Enea Ekstraligi


KOL orzekła karę łączną w wysokości 363 000 zł, jak tego dokonała? Na
podstawie enumeratywnie wymienionych kar
zawartych Części szczególnej Przepisów Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego,
wybrała te kary które podpadają pod stan faktyczny znany wszystkim kibicom
żużla na pamięć. Stąd też nie będę go przytaczał.

Na wyżej wymienioną karę łączną składają się kary:

1)art. 316 pkt 1 RSŻ w zw. art. 611
ust.1 RSŻ tj.w zw. z art. 710 ust. 1 RSŻ poprzez nieprzestrzeganie regulaminów
i zarządzeń Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. w zakresie odbioru nagród i zignorowaniu
ustalonego przez podmiot zarządzający scenariusza dekoracji medalowej,


2)art. 316 pkt 15 RSŻ poprzez
niestawienie się drużyny na zawody w terminie kalendarzowym,


3)art. 316 pkt 17 RSŻ poprzez przegranie
meczu walkowerem,


4)art. 316 pkt 29 RSŻ poprzez
nieobecność na dekoracji medalowej za sezon


2013

5)art. 316 pkt 36 RSŻ poprzez podejmowanie działań niegodnych przez działacza Obwinionego
kierownika drużyny Sławomira Kryjoma, polegających na uniemożliwieniu drużynie
Unibax Toruń startu w zawodach XXII rundy DMP w dniu 22 września 2013 roku w Zielonej
Górze,


6) art. 316 pkt 37 RSŻ w zw. z par.
2 ust. 3 Regulaminu Reklamowego – za brak wypełnienia


obowiązku dotyczącego umieszczania
na kevlarze reklam zgodnie z zawartą umową pomiędzy klubem, a Ekstraliga Żużlowa
sp. z o.o.- niezachowanie wymogów co do wyglądu


wyposażenia zawodnika - brak
wykonania obowiązku umieszczenia logotypu sponsora ligi w górnej części pleców
na kevlarze każdego z zawodników drużyny występującej w meczu o DMP oraz
nieprzestrzeganie czasu ich ekspozycji,


7) art. 316 pkt 39 RSŻ poprzez nie
przybycie na zawody ligowe zawodników młodzieżowych z licencją „Ż”, którzy
zostali zgłoszeni w składzie drużyny przesłanym do Ekstraliga Żużlowa sp. z
o.o. w dniu 18.09.2013 i ich nieobecność o godzinie rozpoczęcia zawodów podanej
w zawiadomieniu o zawodach,


8) art. 316
pkt 42 b RSŻ poprzez niewykonywanie umów zawartych przez podmiot zarządzający rozgrywkami
ekstraligi żużlowej ze sponsorami – za brak wypełnienia obowiązku dotyczącego
umieszczania na kevlarze reklam zgodnie z zawartą umową pomiędzy klubem, a Ekstraliga
Żużlowa sp. z o.o.- niezachowanie wymogów co do wyglądu wyposażenia zawodnika -
brak wykonania obowiązku umieszczenia logotypu sponsora ligi w górnej części pleców
na kevlarze każdego z zawodników drużyny występującej w meczu o DMP oraz nieprzestrzeganie
czasu ich ekspozycji.

Co do samych kar nie mam zastrzeżeniem ponieważ gołym okiem widać, że wymienione
zdarzenia miały miejsce. KOL postąpiła bardzo skrupulatnie aby czasem nic nie umknęło
i aby Apator został ukarany za wszystkie czyny którym przewidziano sankcje w
regulaminie.

Moje zastrzeżenia bowiem budzi wysokość
kar. Otóż jak czytamy uzasadnienie orzeczenia to Komisja uznała, że Toruniowi
należy się maksymalny wymiar kary za poszczególny czyn – „Komisja uznała, że kara pieniężna powinna być orzeczona w maksymalnej
wysokości ze względu na niespotykaną dotychczas wagę przewinienia oraz
konieczności realizacji celów prewencji ogólnej tj. zapobieżeniu popełniania
podobnych naruszeń regulaminowych w przyszłości
.’’ A tak wygląda tabela
zestawienia dolnej granicy kary z górną granicą kar:
Przepisy (RSŻ)
Dolna granica zagrożenia (PLN)
Górna granica zagrożenia (PLN)
Art. 316 pkt 1
1.000
5.000
Art. 316 pkt 15
3.000
3.000
Art. 316 pkt 17
50.000
50.000
Art. 316 pkt 29
2.000
10.000
Art. 316 pkt 36
-
-
Art. 316 pkt 37
5.000
150.000
Art. 316 pkt 39
100.000-50.000 na każdego zawodnika
100.000-50.000 na każdego zawodnika
Art. 316 pkt 42 b
-
-
Suma:
161.000
363.000

Po pierwsze uderza mnie fakt, że Komisja nie napisała osobnych uzasadnień
do każdej z poszczególnych kar tylko podsumowała je zbiorczym, arbitralnym stwierdzeniem
kara pieniężna powinna być orzeczona w
maksymalnej wysokości”
. Wskazuje to na lenistwo Komisji, która darowała sobie wywód,
dlaczego wysokość kary jest taka a nie inna. Można mi zarzucić szukanie dziury w
całym jednak w prawie karnym, sądy w uzasadnieniach muszą umotywować wymiar wszystkich orzeczonych przez nich kar.
Tego w orzeczeniu KOL zabrakło a zastąpiono je jednym zdaniem które wskazuje na
chęć maksymalnego ukarania toruńskiego
klubu.
Zrozumiałbym może to podejście ale wtedy gdyby Komisja nie chciała
ukarać Torunia innymi surowymi karami.

Co do pierwszej kary uważam, za przesadą jest ukaranie aż pięcioma tysiącami za
nie odebranie medali. To wskazuje na wielką skrupulatność i surowość komisji.

Co do drugiej kary, kara jest oczywista i nie ma co z nią polemizować, poza tym
nie ma żadnych widełek.

Co do trzeciej kary, to samo co wyżej.

Co do kary czwartej, to jest to zdublowanie kary numer jeden. Uważam ze kara
numer jeden w zupełności by wystarczyła, a to jest już drugie karanie za nie
odebranie medali bo za tym kryje się także „dekoracja medalowa”. Jej ideą jest wręczenie
medali. A skoro już tak bardzo chciano dwa razy ukarać Toruń za ten sam czyn,
to dlaczego musi być to maksymalny wymiar kary? Nie wystarczyłaby najniższa
stawka? To znów dowodzi o nadgorliwości KOL.

Kara z pkt. 37, sponsor, wiadomo,
rzecz święta i trzeba o niego dbać. Ale dlaczego tak surowo skoro na kewlarach
zawodników w dużej mierze są ich sponsorzy a nie ekstraligi? Nie mówię, że ta
kara się nie należała ale aż 150.000?! Czy kiedyś ukarano zawodnika karą że nie
miał wyeksponowanego należycie loga sponsora? To dowodzi poraz kolejny na
nadgorliwości KOL, a jak wiadomo nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. 5.000 a
150.000 to zbyt duża rozbieżność.

Kara z pkt. 39, nie mam do niej
zastrzeżeń bo kara jest oczywista, juniorów z licencją „Ż” nie było w parkingu
o godzinie rozpoczęcia meczu.


Kara na rzecz Falubazu tytułem
odszkodowania


Orzeczona kara wynosi 574.810 zł i jest to odszkodowanie za starty poniesione
przez zielonogórski klub. Nie chce się tu wdawać w dokładna analizę tej kary
ponieważ nie wiem dokładnie ile żądał Falubaz i ile by rzeczywiście dostał.
Wiem tylko, że jeżeli nałożona kara by odbiegała od żądań Falubazu to i tak by wystąpił z powództwem cywilnym. Tak
też się stanie. Dowhan jednak będzie czekał na to latami a sprawa będzie się
ciągnąć niemiłosiernie, pewnie to też będzie okazja aby Senatorowi zagrać na
nosie.


Kara zapłaty na rzecz
trzech wybranych przez Obwinionego fundacji


KOL orzekło zapłatę aż 1.5 mln zł na rzecz fundacji zajmujących się dziećmi
chorymi na choroby nowotworowe. Podstawą prawną tej kary jest, według mnie,
niepoważny przepis. A mianowicie Art. 305 ust. 1 pkt. 16 który brzmi: nakaz określonego
zachowania się lub wykonania określonych czynności”
. Tu tak naprawdę można wymyślić wszystko. Przy
tak obszernym katalogu kar i kar dyscyplinarnych ten przepis może prowadzić do
nadużyć. W mojej ocenie jego stosowanie powinno być niezwykle ostrożnie i w
sytuacjach wyjątkowych, rzekłbym ultima ratio. Równie dobrze, choć to
przejaskrawiony przykład, mogliby nakazać zbudowania przez klub trzeciego mostu
drogowego w Toruniu. Zabrzmi to cynicznie ale tej kary w ogóle nie powinno być!
Jest niepotrzebna i ma na celu dobić leżącego. Dlaczego tak? Po pierwsze jak przeglądałem
regulamin, jest tam ogromny wachlarz kar i nie jest konieczne szukanie dodatkowych
za pomocą tego przepisu, a raczej klauzuli generalnej. Równie dobrze mogliby
orzec 9 mln na fundacje a nawet 100 mln jakby się uparli bo ten przepis na
takie nadużycia pozwala. Po drugie jest to przepis który może służyć PRowi.
Skorzystanie z niego to jest ewidentne zagranie pod publiczkę i wykorzystany w
obrzydliwy sposób. W prawie cywilnym istnieje opcja że poza roszczenie o
zadośćuczynienie pieniężne powód może żądać w tym samym pozwie zapłacenia
określonej kwoty na wybrany cel społeczny. Jednak długo polska doktryna
prawnicza nie dopuszczała takiej możliwości. Widać Komisja nie miała takich
dylematów min. dzięki temu przepisowi. Tak naprawdę to ta kara sprawia, że kara
finansowa jest tak olbrzymie. Nie skromnie założę się, że jakby to trafiło na
biedniejszy klub w ogóle by tego nie wzięto pod uwagę a już na pewno nie na
taką skale. Casus Leszno-Rzeszów, tam jak mnie pamięć nie myli podobnej kary
nie było. Pytam się w takim razie dlaczego?


Kara nakazu (obowiązku) ustalenia ceny za
wejście na stadion na pierwsze trzy spotkania za 1 zł


Podstawą tego przepisu jest również Art.
305 ust. 1 pkt. 16 który brzmi: nakaz
określonego zachowania się lub wykonania określonych czynności”
. To poraz kolejny pokazuje jakim nieostrym
narzędziem jest ten przepis. Dla mnie nie jest to nawet podstawa prawna dla tej
kary ponieważ ja tu widzę bardziej kare
zamknięcia stadionu pod przykrywką tłumaczenia Komisji jako że „Komisja stoi
na stanowisku, iż kibicom również należy się zadośćuczynienie za wyrządzoną im krzywdę,
stąd uznała, że zobowiązanie Obwinionego do zastosowania promocyjnych cen biletów
w trzech pierwszych spotkania DMP w 2014 roku choć w pewnym stopniu zrekompensuje
kibicom niegodne zachowanie Obwinionego
”. Jeśli by chcieli zamknąć stadion i ukarać pośrednio klub finansowo
trzeba było zastosować pkt. 17 „Zamknięcie stadionu”. Jednak KOL chciała być dobroduszna
i zrobić ukłon w stronę kibiców i ustanowić promocyjne ceny. Jest to tylko obłudne ukrycie kolejnej ogromnej
kary finansowej. Klub łatwo może to obejść, np. zrobienie programu zawodów po
30 zł. Tylko kto to kupi. W mojej ocenie kibice powinni zbojkotować te karę
właśnie w ten sposób.


Kara -12 punktów na sezon 2014


Przyszły sezon zawodnicy zaczynali by spod mułu. Podstawą podaną przez KOL jest
przepis Art. 305 ust. 1 pkt 21 o następującym brzmieniu: „przyznanie punktów ujemnych”. Ale to nie koniec ponieważ ten
przepis wyjaśnia Art. 305 ust. 8 który brzmi: „Środek dyscyplinarny w postaci
przyznania punktów ujemnych polega na anulowaniu co najmniej jednego z
DOTYCHCZAS zdobytych punktów meczowych albo biegowych”.
Możliwe,
że ja czegoś nie rozumiem ale według mojej wykładni przepisu tej kary również w
ogóle nie powinno być. W przepisie napisane jest, że można odjąć punkty od
dotychczas zdobytych punktów. Ja stawiam pytanie ile punktów Apator Toruń
zdobył w 2014 r.? Żadnego! Wyraźnie napisane jest, że od zdobytych a skoro
jeszcze żadnych Toruń nie zdobył to od czego odjąć te 12 oczek? Przepis jest
nieprecyzyjny i myślę że prawnicy mogą się tego uczepić. Można by je odjąć od
dorobku Apatora z 2013 roku. Jednak wymagałoby to przemeblowania PO i całej
tabeli. Przepis ten miał zastosowanie w przypadku Rzeszowa oraz Leszna gdy było
orzeczone -1 ponieważ te zespoły miały już oczka na swoim koncie.

Abstrahując już od tego, -12 oczek jest niemal ukrytą degradacją, a więc
szlachetne słowa Komisji o tym że degradacja byłaby za surowa trzeba można
sobie wsadzić w buty, będziemy wtedy wyżsi.

Konkluzja z moich wywodów jest taka, że Komisja chciała pokazać jaka jest mocarna
i jednocześnie szlachetna. Jednak minęła się z rozumem i to dość mocno.
Pomyliło się jej ukaranie i prewencja z karą śmierci bowiem takie kary do tego
prowadzą. Widać, że KOL poszło tropem że na biednego nie trafiło. Gdyby tak
taką karę nałożono np. na Unię Leszno i w zasadzie inny klub w Polsce
oznaczałoby wyparowanie z żużlowej mapy Polski. Tutaj zabrakło trzeźwej oceny
sytuacji i możliwości toruńskiego klubu.

Kary na rzecz Ekstraligi zostały orzeczone zbyt arbitralnie a kary dyscyplinarne
są efektem nagięcia przepisów. Uważam, że Trybunał PZMot nie pozwoli na te
nadużycia i zdaje sobie sprawę do czego prowadzi to orzeczenie, no chyba że im
też zależy na zniszczeniu jednego z najlepszych obecnie ośrodków żużlowych w
tym kraju. Myślę że zmniejszy kary ponieważ większą błazenadą będzie utrzymanie
tego orzeczenia w mocy niż poraz kolejny zmiana orzeczenia KOL.

Podkreślam, że to moja ocena tej sytuacji z punktu prawnego na jaki pozwala mi
stan mojej wiedzy. Jeśli się nie zgadzacie proszę o konstruktywne komentarze. W
innym razie bzdurne komentarze będę ignorował i usuwał.


Pozdrawiam

ROSE

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz lub

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.

Ostatnie komentarze

Sortuj:
ROSE

Siemka.
Dzieki za uznanie i fajnie ze udalo Ci sie te dluzyzne przeczytac. WIdze ze co do ogolu sie zgadzamy i Cie przekonalo to co napisalem i prezentujemy podobne stanowisko.
Co do ewentualnych powiazan z Senatorem to takich informacji nie mam i ciekwe sa to newsy z Twojej strony. Zobaczymy co z tego wyjdzue.
CZekam z niecierpliwoscia na werdykt oraz na jego uzasadnienie, mam nadzieje ze poniesiemy kare ale nas nie unicestwia bo to bylo by za duzo.
Staralem sie ich wypuntkowac i znalezc dziure w calym gdzie sie dalo a mysle ze prawnicy z doswiadczeniem zrobia to duzo lepiej, 3ymam za nich kciuki :)
Nic poczekamy i zobaczymy, jakbys mial jakies infa z klubu odnosnie transferow czy kar, lub inne przecieki bylby wdzieczny jakbys dal cynk.
Pozdrawiam serdecznie.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [1 komentarz tej dyskusji]

Witaj, długo to trwało, ale jestem. Ostatnio nie miałem wiele wolnego, zresztą obecnie też go za dużo nie mam, również obowiązki na uczelni, ale chciałem w końcu się odnieść do tego, co napisałeś i przeczytać...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Hockley

Witaj, długo to trwało, ale jestem. Ostatnio nie miałem wiele wolnego, zresztą obecnie też go za dużo nie mam, również obowiązki na uczelni, ale chciałem w końcu się odnieść do tego, co napisałeś i przeczytać blog oraz poniższe wpisy kolegów.

W mojej ocenie wyrok wydany przez KOL jest zbyt surowy i skierowany w stronę opinii publicznej kreując się Robin Hood’em, Janosikiem lub Wyrocznią Delficką.


Bardzo trafne porównania i to jest potwierdzenie tego, co powiedział chwilę po werdykcie Jacek Gajewski. Mamy tutaj do czynienia z dwoma regulaminami - dla biednych i bogatych, odnosząc się tutaj do sytuacji Leszno-Rzeszów.

...nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu...


Bardzo trafne zastosowanie tego powiedzenia, brawo.

Po drugie jest to przepis który może służyć PRowi. Skorzystanie z niego to jest ewidentne zagranie pod publiczkę i wykorzystany w obrzydliwy sposób.


Oczywiście, że tak. Kiedy głębiej zastanowiłem się nad sensem karania w ten sposób także do tego doszedłem. Zagrywka typowo pod publiczkę, która ma na celu "ocieplić" wizerunek Ekstraligi w oczach obserwatorów speedwaya. Co więcej doszły mnie słuchy, że te fundacje miały jakieś powiązania z Dowhanem, który w jakiś psoób skorzystałby na tym, ale na ile jest to prawda, nie wiem, mówię to czego się dowiedziałem. Senator to polityk, cwany polityk, dlatego niczego nie wykluczam, ale prawdy się raczej w tej kwestii nie dowiemy. Co do całości sankcji będziemy wiedzieć więcej za niedługo. W końcu klub się odwołał i czeka na kolejne werdykty.
Co do samej działalności KOL to w paru miejscach ich totalnie wypunktowałeś, chociażby z tymi punktami minusowymi. Można, a nawet trzeba też powiedzieć otwarcie, że wiele przepisów (właśnie ten z punktami, o czym mowa kolegów poniżej) jest nieprecyzyjnych i jak się bardzo chce, to zawsze znajdzie się jakiś haczyk, który udowodni brak tej precyzji i przy tym obejdzie przepis jak najlepiej się da. Myślę, że tutaj pole do popisu mają właśnie prawnicy Unibaksu, którzy niczego nie odpuszczą. KOL może w finale całej tej sprawy ugotować się we własnym sosie.
Dzisiaj sam już nie wiem na czym ostatecznie się skończy. Także i w mojej ocenie kary są wysokie, ale zawsze podkreślam, że być powinny, bo to co się stało było bardzo złe. Powinno się jednak pamiętać o pewnych granicach, które tutaj zostały przekroczone. Gdzie tu konsekwencja w działaniu, chciałoby się zapytać panów decydentów?
POZDRAWIAM.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (5|1)

ostatnia odpowiedź: 8 listopada 2013 [1 komentarz tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Witam
Dziekuje za przeczytanie tego tekstu i za to ze dlugosc Pana nie odstarszyla. Staralem sie zrobic to jak najlepiej i rzetelnie na tyle na ile pozwala mi moja obecna wiedza i umiejetnosc.
Tez mi sie wydaje ze nikt inny o taka analize sie nie pokusil, sporbowalem torche podwazyc te kary poniewaz w mojej ocenie nie sa az tak zasadne jakby sie na pozor wydawalo. Troche to czasu mi zajelo ale chcialem sprawdzic z jakim odbiorem sie to spotka.
Prawo jest zawila dziedzina i ciezko ja cala umyslem ogarnac poniewaz samo prawo nie jest doskonale a do tego jak Pan pisze sami prawnicy je jeszcze bardziej komplikuja.
Wie Pan biora pieniadze jesli wiedza ze sprawa jest przegrana bo sporzadzanie pism i reprezentacja wymaga czasu i pracy. Oczywiscie sa tacy co biora takie sprawy w nadzieji na wygrana i walke do konca i podchodza do tego ambicjonalnie ale inni tez tylko po to zeby zarobic i od biednego Kowalskiego torche wyciagnac.
To widze ze Pan tymi orzeczeniami Pelnomocnika wyreczyl poniwaz on sam przede wszystki powinnien je poszukac w celu udowodnienia. Teraz sa programy komputerowe co automatycznie takie orzeczenia wyszukuja. Niemniej to Pan sie wykazal wieksza determinacja niz Pelnomocnik. Temida musi byc slepa ale prawo powinno byc precyzyjne.
Moze i lepiej zeby nie poslugiwac sie nazwa Apator chociazby po to zeby z tymi skandalami tej nazwy nie kojarzyc. Nazwa ta w koncu jest bliska naszym sercom.
To prawda w tym wyroku jest spora stronniczosc i Komisja nie odciela sie od naciskow zewnetrznych tylko poplynela wodze fantazji czym nie zdobywa szacunku. Dla mnie ten wyrok to ewidentne dzialanie pod publiczke.
Czy ta sprawa tak dlugo bedzie sie ciagnac to nie wiem poniewaz wyrok musi zapasc jak najpredzej gdyz otworzone juz zosyalo okienko transferowe. Klub musi wiedziec czy moze zawodnikow zakontraktowac i jaka jest jego przyszlosc. Mysle ze najdalej za dwa tygodnie bedziemy wiedziec juz wszystko.
Pozdrawiam
Napewno jeszcze jaki artykul w tej sprawie napisze.
Zapraszam takze do przeczytania mojego ostatniego artykulu:
http://www.sportowefak...lski-zuzel

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [1 komentarz tej dyskusji]

Witam Z zaciekawieniem oraz ze zrozumieniem parokrotnie przeczytałem ten artykuł. Bardzo ciekawe, wywody,uzasadnienia polemika,analiza co by tu nie mówić przyszłego adepta prawa.Chwalebne jest to że jest...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
M.Rose

Witam Z zaciekawieniem oraz ze zrozumieniem parokrotnie przeczytałem ten artykuł. Bardzo ciekawe, wywody,uzasadnienia polemika,analiza co by tu nie mówić przyszłego adepta prawa.Chwalebne jest to że jest to pierwszy chyba taki artykuł nawiązujący do sprzeczności w regulaminach oraz nałożonych kar z litery prawa.Oby takich artykułów było więcej.Bo nieścisłości powątpiewania prowadzą do sensownej analizy oraz do sprostowań.Ta ścieżka prawa po której stąpasz jest tak zawiłą a prawnicy rożnymi sztuczkami kanonami prawa jeszcze ją utrudniają.Wiesz a jak się wejdzie w wrony to .......... itd. Kancelarie Prawnicze z góry wiedzą że dany proces jest przegrany a pieniądze biorą. Sam to doświadczyłem jako Powód to co Prawo Kodeks Cywilny mnie gwarantuje z mocy paragrafu ja musiałem udowodnić w obliczu prawa o słuszności że mnie jest to należne.Wykazać się znajomością prawa wykazując mojemu Pełnomocnikowi procesowemu wyroki Sądu Najwyższego uzasadnienia o włączeniu do mojej sprawy. Za co mój Pełnomocnik otrzymał pochwałę od Sądu. Temida jest ślepa a nasze prawo ......... To tyle z litery prawa.Powróćmy jednak do artykułu nie wiem czy powinno stosować się w tym artykule Naszej ukochanej nazwy APATOR bo co na to obecny właściciel klubu? Czy wszyscy wiedzą czego dotyczy?
- Według mojej oceny doświadczeń życiowych PRL pozostawił przekazał po sobie w większości nas zawiść a wręcz nienawiść w stosunku do osób którym się powiodło (mówię o właścicielu klubu). Tutaj właśnie pod otoczką prawa działano w właśnie w taki sposób.W myśl zasady na biednego nie trafiło.W stosunku do innych klubów tego nie zastosowano. Pod naciskiem media,opinii publicznej nacisków prezesa, senatora itd. nie wykazano się nie stronniczością.Myślę że to dopiero początek tej sprawy będą odwołania - sprawy. Zapewne będą trwały czas pokaże swoje na twarzach zmarszczki a na siedzeniach słoje.
Pozdrawiam kibic od czasów M.Rose
Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy na kolejne artykuły.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

ostatnia odpowiedź: 2 listopada 2013 [1 komentarz tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Siemka. Wtedy mogl obowiazcywac inny regulamin, mogl ten zapis byc inaczej sformulowany. Takze do tego akurat ciezko mi sie odniesc bo od tego czasu wiele wody w Wisle uplynelo. A jak wiemy regulaminy sportu zuzlowego nie sa ponad czasowe.
W pilce nie wiem jak jest bo ten sport wogole mnie nie interesuje, jednak pewnie jest tam inny regulamin, moze bardziej precyzyjny i dopuszcza taka mozliwosc.
Pozdrawiam kolege z za miedzy.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

Witaj.To dlaczego Ostrów kiedy dostał -7 miał to od początku sezonu?Ktoś Cię chyba w błąd wprowadził.Podobnie bywa w piłce ukarane kluby zaczynają z kontem minusowym a nie odejmowanymi po sezonie.Pozdrawiam

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
nadwrażliwość zębów

Ten zapis obowiązuje od tego roku, wcześniej nie trzeba było tak kombinować. pzdr.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

Witaj.To dlaczego Ostrów kiedy dostał -7 miał to od początku sezonu?Ktoś Cię chyba w błąd wprowadził.Podobnie bywa w piłce ukarane kluby zaczynają z kontem minusowym a nie odejmowanymi po sezonie.Pozdrawiam

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Penhal

Witaj.To dlaczego Ostrów kiedy dostał -7 miał to od początku sezonu?Ktoś Cię chyba w błąd wprowadził.Podobnie bywa w piłce ukarane kluby zaczynają z kontem minusowym a nie odejmowanymi po sezonie.Pozdrawiam

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

Brzmi to już bardziej logicznie, niż zwyczajne nałożenie punktów ujemnych mimo istnienia zapisu, że tego zrobić nie można. Ach, i ostatecznie to nie członkowie KOL-u mi odpisali (bo to jest tak prawdopodobne...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Mozemy liczyc bo sa ku temu podstawy. Zasluzylismy na kare ale nie na smierc.
Sens logika? A po co o to pytasz, przeciez widzisz co sie dzieje w naszym zuzlu, ciagle zmiany regulaminu pod swoje wlasne partykularne interesy. Takze na to pytanie Ci nie umiem odpowiedziec.
Na moje ta demonstacja sily byla po to zeby spelnic spoleczne oczekiwania o surowej karze.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [1 komentarz tej dyskusji]

Liczcie sobie dalej na zmniejszenie kar. Najpierw: Witkowski mówi że kary muszą być duże. Potem: KOL orzeka kary właściwie po maxymalnej taryfie. Następnie: Po odwołaniu, PZM (typowo podwórko Witkowskiego)...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Gratuluje dojscia i uzyskania informacji :)
Co do zdania pierwszego mialem racje ze takiej opcji punkt zabrania. Twoja informacja troche wyjasnia jednak mechanizm srednio mnie przekonuje bo jest naciagany i nie wynika wprost. Jest problem gdy np. Torun po 14 kolejkach nie bedzie mial zadnego punktu to w takim razie taka kara bylaby nie wkonalna poniewaz nie bedzie "dotychczas zdobytych punktow".
W takim razie kara jest uzalezniona od warunku zawieszajacego czyli od zdarzenia przyszlego niepewnego. Dajmy na to sad karny naklada na Ciebie kare grzywny 5000 zł od zarobków uzyskanych w roku 2014 a Ty tych pieniedzy nie zarabiasz, ani złotówki. po 31 grudnia 2014 ta kara wygasa. Moze to glupi przyklad ale ma zobrazowac mechanizm.
Ja nie bede sie w to tak zaglebial bo nie chce zgrywac madrali bo nie bede nic na sile odkrywczo wymyslal.
Uwazam tylko ze te kare mozna nalozyc wtedy kiedy te punkty juz sa a narazie ich nie ma.
W prawie karnym chyba nie spotkalem sie z karami ktore wejda w zycie dopiero po wypelnieniu sie zdarzenia w przyszlosci, poniewaz wyrok karny dziala ex nunc czyli od chwili wydania orzeczenia.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

OK, dowiedziałem się, o co ma chodzić z punktami ujemnymi./ chwila napięcia /Otóż, Unibax nie otrzyma punktów ujemnych przed sezonem, bo tego faktycznie powyższy punkt zabrania. Kara ma zadziałać tak,...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Witam, dzieki ze uwazasz ze bylo to ciekawe mimo takiej dluzyzny :). Tak, studiuje prawo ale czy bede prawnikiem to sie okaze bo od ukonczenia studio do bycia prawnikiem daleka i nie latwa droga.
Myślę, że bedzie granie na nosie poniewaz proces mozna utrudniac i przeciagac w nieskonczonosc, najpierw to musi byc proces cywilny wogole o odszkodowanie, tam beda potrzebni rzeczoznawcy a to trwa. Beda apelacje jak znajda punkt zaczepienia czyli druga instancja. Mozna to torpedowac roznymi sposobami. I nawet zalozmy ze dojdzie do egzekwowania dlugu przez komornika na podstawie tytulu egzekucyjnego. Jesli pozwanym vel dluznikiem bedzie KST Unibax SA to z czego sciagnal? Stadion miejski, motocykle sa prywatne zawodnikow to z czego sciagnie? Zajmie conajwyzej rachunki bankowe klubu o ile na nich bedzie co zajmowac.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [1 komentarz tej dyskusji]

Witaj.Wszystko Ciekawie opisane jedno mnie bardzo dziwi,a podobno masz być prawnikiem czy studiujesz Prawo. Orzeczona kara wynosi 574.810 zł i jest to odszkodowanie za starty poniesione przez zielonogórski...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
łysy.liberał

Liczcie sobie dalej na zmniejszenie kar.
Najpierw:
Witkowski mówi że kary muszą być duże.
Potem:
KOL orzeka kary właściwie po maxymalnej taryfie.
Następnie:
Po odwołaniu, PZM (typowo podwórko Witkowskiego) zmniejsza/anuluje/łagodzi kary.

Gdzie tu sens i logika?
Po co w takim razie byłaby ta demonstracja siły?
Na moje, to RK przegrał zabawę w przeciąganie liny z AW, teraz leży w błocie i odchodzi kopanie leżącego.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|1)

ostatnia odpowiedź: 23 października 2013 [1 komentarz tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Odniose sie do wszystkich komentarzy ktore beda dzis tu zamieszczone. Mam nadzieje ze jeszcze dzis wieczorem, bo jestem dzis dluzej na zajeciach.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Gapinski ogarniety facet wiec wie co mowi raczej."Ach, i ostatecznie to nie członkowie KOL-u mi odpisali (bo to jest tak prawdopodobne jak to, że Wiechu Jaguś na latającym spodku zostanie za rok mistrzem Argentyny juniorów)" HAHAHAHahahahahahahahah leze :D :D :D :D :D :D :D

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|1)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

Brzmi to już bardziej logicznie, niż zwyczajne nałożenie punktów ujemnych mimo istnienia zapisu, że tego zrobić nie można. Ach, i ostatecznie to nie członkowie KOL-u mi odpisali (bo to jest tak prawdopodobne...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
nadwrażliwość zębów

Brzmi to już bardziej logicznie, niż zwyczajne nałożenie punktów ujemnych mimo istnienia zapisu, że tego zrobić nie można. Ach, i ostatecznie to nie członkowie KOL-u mi odpisali (bo to jest tak prawdopodobne jak to, że Wiechu Jaguś na latającym spodku zostanie za rok mistrzem Argentyny juniorów), tylko poprosiłem o pomoc redaktora Gapińskiego. Zakładam, że wie, co mówi i opiera to na jakimś konkretnym źródle.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

Tego już, jakby tego słynnego już punktu nie czytać, regulamin nie zabrania. Osobiście uważam takie myślenie za mocno kombinowane, jednak jest to zgodne z RSŻ. A to mendy.Trzeba to koniecznie w odwołaniu...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Tego już, jakby tego słynnego już punktu nie czytać, regulamin nie zabrania. Osobiście uważam takie myślenie za mocno kombinowane, jednak jest to zgodne z RSŻ.


A to mendy.Trzeba to koniecznie w odwołaniu podwazyc.Aha i przeciez wyrok był teraz.To co wchodzi w zycie dopiero w sierpniu 2014 roku.Masakra.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [10 komentarzy tej dyskusji]

OK, dowiedziałem się, o co ma chodzić z punktami ujemnymi./ chwila napięcia /Otóż, Unibax nie otrzyma punktów ujemnych przed sezonem, bo tego faktycznie powyższy punkt zabrania. Kara ma zadziałać tak,...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
nadwrażliwość zębów

OK, dowiedziałem się, o co ma chodzić z punktami ujemnymi.

/ chwila napięcia /

Otóż, Unibax nie otrzyma punktów ujemnych przed sezonem, bo tego faktycznie powyższy punkt zabrania. Kara ma zadziałać tak, że po 14. kolejce, czyli po zakończeniu rundy zasadniczej, drużynie zostanie odebranych maksymalnie 12 punktów (lub mniej, w przypadku, gdyby Unibax nie zdobył tylu przez cały sezon). Tego już, jakby tego słynnego już punktu nie czytać, regulamin nie zabrania. Osobiście uważam takie myślenie za mocno kombinowane, jednak jest to zgodne z RSŻ.

Pozdrawiam.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

ostatnia odpowiedź: 24 października 2013 [10 komentarzy tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Penhal

Witaj.Wszystko Ciekawie opisane jedno mnie bardzo dziwi,a podobno masz być prawnikiem czy studiujesz Prawo.
Orzeczona kara wynosi 574.810 zł i jest to odszkodowanie za starty poniesione
przez zielonogórski klub. Nie chce się tu wdawać w dokładna analizę tej kary
ponieważ nie wiem dokładnie ile żądał Falubaz i ile by rzeczywiście dostał.
Wiem tylko, że jeżeli nałożona kara by odbiegała od żądań Falubazu to i tak by wystąpił z powództwem cywilnym. Tak
też się stanie. Dowhan jednak będzie czekał na to latami a sprawa będzie się
ciągnąć niemiłosiernie, pewnie to też będzie okazja aby Senatorowi zagrać na
nosie.
Myślisz że będzie granie na nosie?
Wyrok przechodzi w drugiej instancji i kasa jak nie to Komornik[fajna kwota dla Komornika przypadnie-kosztem Unibax-u]i egzekwowanie długu,który może trwać latami z korzyścią tylko dla komornika.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

ostatnia odpowiedź: 23 października 2013 [1 komentarz tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Tak, sądzę, że to był błąd. Było trzech prawnikow ale i oni mogli popelnic bledy chocby z tego wzgledu ze zamanifestowali swoja sile jak piszesz.
Mysle ze Trybunal PZM zmieni to orzeczenie.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [2 komentarze tej dyskusji]

Biorąc pod uwagę że w KOL jest 3 prawników sądzisz, że -12 to był błąd ? Moim zdaniem to była manifestacja siły - możemy wszystko bo drogi odwoławczej od Trybunału PZM już nie ma.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

To co złamali regulamin bo mieli takie widzimisie?Kazdy prawnik to podwazy w odwołaniu.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [2 komentarze tej dyskusji]

Biorąc pod uwagę że w KOL jest 3 prawników sądzisz, że -12 to był błąd ? Moim zdaniem to była manifestacja siły - możemy wszystko bo drogi odwoławczej od Trybunału PZM już nie ma.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Cysio

Biorąc pod uwagę że w KOL jest 3 prawników sądzisz, że -12 to był błąd ? Moim zdaniem to była manifestacja siły - możemy wszystko bo drogi odwoławczej od Trybunału PZM już nie ma.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

ostatnia odpowiedź: 23 października 2013 [2 komentarze tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

Odjecie punktow od razu mi nie pasowalo, przepis jest jasny a uzyto go bo zle go zinterpretowano. Wedlug mnie tej kary wogole nie bedzie.
A co do tego drugiego przepisu jako ze jest on z tych o charakterze penalizujacym to pozostawia zbyt duza dowolnosc a takie przepisy w tej materii nie powinny istniec.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [2 komentarze tej dyskusji]

Przyszły sezon zawodnicy zaczynali by spod mułu. Podstawą podaną przez KOL jest przepis Art. 305 ust. 1 pkt 21 o następującym brzmieniu: „przyznanie punktów ujemnych”. Ale to nie koniec ponieważ ten przepis...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
ROSE

O to fajnie zrobiłes, mi to do głowy nie przyszło, nie dadza Ci odpowiedzi bo nie lezy to w ich interesie, mysle ze nawet redaktorom SF bedzie ciezko zeby cos wskurali ale proboj i walcz. Jak juz dadza znac SF to napisza swoja teorie tego przepisu bo nie przyznaja sie do bledu, nie ma opcji bo to podwazy ich autorytet a tym samym to orzeczenie.
Mecz za złotówkę to dla mnie nadinterpretacja przepisu w dodatku tego ktorym moga wymyslic dowolna sankcje. poza tym jest to obłudne wykorzystanie przepisu.
Kary finansowe tez beda zminiejszone, mysle ze tez ze zmniejszone beda te dla fundacji.
Jesli juz utrzymaja zlotowke na mecz to moze tylko na jedno spotkanie, bo spotkan w domu jest 7 z czego az 3 beda za darmo praktycznie.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [1 komentarz tej dyskusji]

Co do punktów ujemnych, napisałem 3 dni temu maila do członków KOL z prośbą o ich interpretację tego zapisu. Co mnie absolutnie nie dziwi, do teraz nie otrzymałem odpowiedzi. Spróbuję jeszcze dotrzeć...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Apator Fan

Przyszły sezon zawodnicy zaczynali by spod mułu. Podstawą podaną przez KOL jest
przepis Art. 305 ust. 1 pkt 21 o następującym brzmieniu: „przyznanie punktów ujemnych”. Ale to nie koniec ponieważ ten
przepis wyjaśnia Art. 305 ust. 8 który brzmi: „Środek dyscyplinarny w postaci
przyznania punktów ujemnych polega na anulowaniu co najmniej jednego z
DOTYCHCZAS zdobytych punktów meczowych albo biegowych”. Możliwe,
że ja czegoś nie rozumiem ale według mojej wykładni przepisu tej kary również w
ogóle nie powinno być. W przepisie napisane jest, że można odjąć punkty od
dotychczas zdobytych punktów. Ja stawiam pytanie ile punktów Apator Toruń
zdobył w 2014 r.? Żadnego! Wyraźnie napisane jest, że od zdobytych a skoro
jeszcze żadnych Toruń nie zdobył to od czego odjąć te 12 oczek? Przepis jest
nieprecyzyjny i myślę że prawnicy mogą się tego uczepić. Można by je odjąć od
dorobku Apatora z 2013 roku. Jednak wymagałoby to przemeblowania PO i całej
tabeli. Przepis ten miał zastosowanie w przypadku Rzeszowa oraz Leszna gdy było
orzeczone -1 ponieważ te zespoły miały już oczka na swoim koncie.

No własnie!Wałkowałem to od wielu dni dzieki Michałowi.Byłem zszokowany jak sie okazało,ze dostalismy pkt minusowe.Jedyna interpretacja tego przepisu, jest to,ze mozna odjac punkty z aktualnego dorobku a nie dawac na start nowego sezonu.A ten przepis o okreslonych zachowaniach to juz jest totalnie chory.Rowniez dobrze mogliby nakazac zburzenie MotoAreny.Stawiam dolary przeciwko orzechom,ze kary zmniejsza.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

ostatnia odpowiedź: 23 października 2013 [2 komentarze tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
nadwrażliwość zębów

Co do punktów ujemnych, napisałem 3 dni temu maila do członków KOL z prośbą o ich interpretację tego zapisu. Co mnie absolutnie nie dziwi, do teraz nie otrzymałem odpowiedzi. Spróbuję jeszcze dotrzeć do nich innymi drogami, ewentualnie może poproszę o pomoc redaktorów SF.

Co do biletów za złotówkę - jakby nie patrzeć, regulamin na to pozwala. Sądzę mimo wszystko, że po tej szopce klub i tak byłby stratny na biletach - mając albo komplet ludzi za złotówkę, albo 3000 za trzy dychy, w tym jeszcze różne VIP-y za darmo. Podejrzewam, że to zostanie.

Do kar finansowych odnosić się nie będę, bo jestem przekonany, że z tego 2,4 miliona zrobi się o wiele mniej. One są takie tylko po to, żeby trybunał miał z czego schodzić.

Pozdrawiam.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|0)

ostatnia odpowiedź: 22 października 2013 [1 komentarz tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.