HISTORIA KRAJU , ŚWIATA - NIC O ŻUŻLU !!!

autor: bydziaj | 2013-07-01, 10:26 |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|
W związku z tym ,że wsród nas kibiców jest wielu miłosników historii tej współczesnej jak i tej odalonej w czasie (krzyżacy!) to czas utworzyć wątek na nasze nocne Polaków rozmowy. Tutaj będziemy mogli "niezaśmiecając" tematów gdzie jeździ się w lewo spokojnie (pewnie nie zawsze) porozmawiać o tym co "każdy Polak wiedzieć powinien" ,oczywiście BEZ CENZURY !!! Zachowujemy jednocześnie zasady dobrego smaku jak i przepisy naszego KK
Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz lub

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.

Ostatnie komentarze

Sortuj:
czerwiec74

znalezione w necie
"Kompozytor SKOK
Profesor prawa, przyjaciel Lecha Kaczyńskiego, jedna z najbardziej wpływowych postaci w Trójmieście. Niegdyś lojalny wobec PRL. Dziś milioner. Kim jest człowiek, który zaprojektował SKOK-i?
ANNA GIELEWSKA
Bardzo potężna postać, w cie­niu. W ten sposób większość moich rozmówców zaczyna I opowieść o Adamie Jedlińskim. Dziś zasiada on w kilkunastu spółkach, w większości związanych ze SKOK-ami, jest m.in. szefem rady nadzor­czej Kasy Krajowej SKOK, członkiem rady SKOK-u Stefczyka. Ma znaną kancelarię radcowską w Gdyni. Wykłada też w tamtejszej Wyższej Szkole Administracji i Biznesu.

PRZESZKOLENIE W WSW
Jedliński skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 1977 r. Rok później, po obronie magisterium, trafia na pierwsze, dwunastomiesięczne szkolenie w szkole oficerów rezerwy Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazo­wieckim. Z akt Instytutu Pamięci Naro­dowej, z którymi zapoznał się „Wprost”, wynika, że zbiera tam dobre opinie - jako członek Związku Socjalistycznej Mło­dzieży Polskiej, który „służbę wojskową traktuje jako wypełnianie obowiązku obywatelskiego”.
W czerwcu 1978 r. po szkoleniu na kie­runku dochodzeniowym zdaje egzamin na oficera. W ramach szkolenia Jedliński odbywa też praktykę w oddziale WSW – na stanowisku podoficera prewencji w delega­turze w Malborku. W opinii można prze­czytać, że „okazał się żołnierzem dobrze wyrobionym politycznie”. Nie przejawia jednak zdolności organizacyjnych ani kierowniczych, jak również zamiłowania do służby wojskowej. „Może być wyko­rzystany w pionie prewencji w organach WSW” - konkluduje szef oddziału tej służby w Gdańsku ppłk Rybarczyk.

W latach 80. Adam Jedliński odbywa jeszcze kilkudniowe szkolenia. W kwietniu 1983 r. na starszego oficera WSW, kolejne w czerwcu 1989 r. Z akt wynika, że do 1990 r. należy do ZSMP.
Pracownik naukowy jednego z wydzia­łów prawa podkreśla: po studiach prawni­czych naukowcy trafiali na takie rutynowe szkolenia. Po prawie w zasadzie z automatu dostawali stopień podporucznika rezerwy.
Akta analizuję z prof. Antonim Dudkiem z Rady IPN. - WSW było szczególną formacją. Odgrywało rolę łącznie kontrwywiadu i żandarmerii wojskowej, taka policja poli­tyczna dla wojska. Ośrodek Dzierżyńskiego w Mińsku był klasycznym ośrodkiem WSW - wyjaśnia historyk.
- Co z tego wynika?
- To są materiały niejednoznaczne. Wynika, że był lojalnym obywatelem PRL, przeszkolonym w tym ośrodku, dobrze ocenianym. Nie widać jednak żadnej aktywności, dalszej współpracy z WSW. W1986 r. odmówiono mu wyjazdu do krajów zachodnich, uzasadniając, że jest oficerem rezerwy kontrwywiadu. To świadczy o tym, że go przeszkolono jako oficera kontrwywiadu rezerwy.
- Dlaczego teczka jest anonimizowana?
- Musiała zawierać graniczne informa­cje, tzn. wykraczające poza lipiec 1990 r.
(zgodnie z ustawą IPN ma prawo posiadać i udostępniać dokumenty tylko do tej daty). Wszystkie późniejsze informacje muszą być anonimizowane.
- Co to znaczy? Czy mógł znaleźć się w zasobach nowych służb?
- Ktoś z takim przeszkoleniem na pewno mógłby być ciekawy dla WSI, gdyby chciał podjąć taką współpracę. Ale tego z tych materiałów dowiedzieć się nie sposób.
Trudno dowiedzieć się czegoś i od same­go prof. Jedlińskiego, z którym mimo prób nie udało nam się skontaktować.

„MIŁE TOWARZYSTWO”
Jedliński po odbyciu szkolenia przechodzi do rezerwy. Pracuje naukowo w katedrze prof. Alicji Kędzierskiej-Cieślak na Uni­wersytecie Gdańskim. Lech Kaczyński jest już wtedy na tej samej uczelni doktorem, pracuje w katedrze prawa pracy. Wtedy się zaprzyjaźniają, na długie lata.
Pod koniec lat 80. Lech Kaczyński zosta­je sekretarzem Krajowej Komisji Wykonaw­czej NSZZ „Solidarność". Wtedy właśnie pojawia się pierwszy raz pomysł stworzenia spółdzielczych kas na bazie terenowych struktur „S” w zakładach pracy.
W 1990 r. Lech Kaczyński zostaje pierwszym wiceprzewodniczącym KK - odchodzi rok później, po przegranej z Marianem Krzaklewskim. Pomysł na SKOK-i się jednak rozwija, zaczyna go realizować Grzegorz Bierecki, który wrócił ze Stanów zafascynowany systemem kas pożyczkowych. Mózgiem formalno-praw­nym przedsięwzięcia jest Adam Jedliński. Pozostaje on też - w zgodnej opinii moich rozmówców - w dużo bliższych relacjach z Kaczyńskim niż Bierecki.
Latem 1990 r. powstaje Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, na jej czele staje Kaczyński. Kolejne lata to ekspansja SKOK-ów - idea się rozwija, Jedliński uchodzi zaś za autora kolejnych przepisów, korzystnych dla rozwoju kas, ale i pozycji samej Kasy Krajowej (jej większościowym udziałowcem jest zaś fundacja). Sukcesywnie powstają też kolejne spółki otaczające SKOK- -i w ramach outsourcingu usług.
Rośnie także pozycja kancelarii prawnej, której wspólnikiem jest Jedliński. Kiedy Lech Kaczyński przestaje być prezesem NIK i nie działa publicznie, w latach 90. współpracuje z kancelarią, pisze ekspertyzy. Potem aplikację robi w tym miejscu jego córka Marta. Już w czasie prezydentury Kaczyńskiego kancelaria zyska przydomek „prezydenckiej”.
- Znałem ich obu równolegle. Lech Ka­czyński wiele razy opowiadał o Jedlińskim, że to świetny prawnik, to było wspólne grono znajomych - opowiada Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych.
Grono spotykało się czasem w domu Jedlińskiego. - Tam się odbywały spotkania towarzyskie, na przykład na Boże Naro­dzenie wspólne śpiewanie kolęd - dodaje Kaczmarek.
Sam Kaczmarek poznał w domu Jedliń­skiego potężnego trójmiejskiego biznesme­na Ryszarda Krauzego. „Bezpośrednio przed wyborami prezydenckimi zadzwonił do mnie pan Adam Jedliński i zaproponował, żebym wpadł do niego do domu, na roz­mowę w miłym towarzystwie. Kiedy tam dotarłem, był już pan Ryszard Krauze, był Lech Kaczyński, było wino” - opowiadał w książce „Cena władzy”.
Jedliński grywał na gitarze, kompono­wał piosenki, chętnie pokazywał swoim gościom pokaźną kolekcję zegarów. Te spo­tkania z sentymentem wspomina także były prezes PZU Jaromir Netzel. Sam poznał Jedlińskiego na studiach prawniczych na UG, gdy chodził na jego ćwiczenia z prawa cywilnego. - Staliśmy się kolegami. Potem przez lata nasze drogi raz się schodziły, raz rozchodziły - opowiada Netzel.
W ciągu kilkudziesięciominutowej roz­mowy wielokrotnie zaznacza, że Jedliński to postać wybitna. - To jest jedna z pięciu najinteligentniejszych osób, jakie spotka­łem w życiu - wyznaje. - Jego przyjaźń z Lechem Kaczyńskim z czasów Uniwersy­tetu Gdańskiego była powszechnie znana.
W czasie rządów PiS prezydent miał nawet proponować Jedlińskiemu różne stanowiska, ale profesor, jak przekonują moi rozmówcy, nigdy nie miał ambicji politycz­nych. - Pamiętam taką rozmowę, w czasie której Lech Kaczyński był niepocieszony, że Adam Jedliński nie chce się bardziej za­angażować publicznie - wspomina Netzel.
W czasach prezydentury Kaczyńskiego wszyscy nadal spotykali się u Jedlińskie­go. - Wino, normalne męskie rozmowy, o polityce też. Ale najbardziej zażarta, którą pamiętam, dotyczyła tego, jak się skończył ostatni odcinek „Pogody dla bogaczy”, ten z Falconettim. Albo jak wyglądała w 1964 r. tabela w piłce nożnej. Prezydent w tych spotkaniach mógł odreagować to, co działo się w Warszawie - wspomina Netzel.
Tymi towarzyskimi relacjami zatrzęsła jednak afera gruntowa. Wtedy, latem 2007 r., gazety piszą o „układzie gdańskim” (Kacz­marek i Netzel otrzymują zarzuty; później sprawy kończą się uniewinnieniem). Relacje zostają jednak ochłodzone, prezydent mówi zaś o Kaczmarku jako swoim największym rozczarowaniu. W żadnym wypadku nie do­tyczy to Jedlińskiego. Dawne środowisko się dzieli, profesor pozostaje w bliskich relacjach z prezydentem. Pracuje wtedy w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji. Kiedy uczelnia, finansowana w dużej mierze przez Ryszarda Krauzego, pada, przechodzi do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

WIZYTY W KANCELARII
Były współpracownik Lecha Kaczyńskie­go z kancelarii: - Jedliński się przewijał w rozmowach, czasem pojawiał w kancelarii. Wiedzieliśmy, że to postać ważna dla prezydenta, ale to były ich osobne relacje.
Lech Kaczyński jako prezydent też korzystał z fachowej wiedzy przyjaciela.
Adam Jedliński wszedł np. w skład zespołu ekspertów, który w listopadzie 2006 r. powołał Aleksander Szczygło. Zespół, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego (sędziego Sądu Najwyższego), zajmował się przy­gotowaniem ustawy o prawie spółdziel­czym. Znaleźli się w nim także: dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, prof, dr hab. Henryk Cioch, dr Piotr Zakrzewski. Do zespołu dołączyła Joanna Mędrzecka (reprezentująca też SKOK-i). Eksperci spotykali się w Biurze Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta.
Jedliński składał tam już wcześniej kilka wizyt (od kwietnia 2007 r. do li­stopada 2009 r. zarejestrowano ich sześć, z czego ostatnią u ministra Andrzeja Du­dy. Jedliński odwiedził także Kancelarię Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w marcu 2012 r. - miał się wtedy spotkać z ministrem Olgierdem Dziekońskim).
Zespół od prawa spółdzielczego przy­gotował ustawę, która w 2008 r. trafiła do Sejmu. Obejmowała „miękkim” nadzorem kasy, ale była dla nich dużo korzystniejsza niż projekt Platformy Obywatelskiej. Ten ostatni, po uchwaleniu, prezydent zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego.
- Jeśli Lech Kaczyński miał wątpliwości prawne, nie ma takiej możliwości, żeby nie konsultował projektów z Adamem Jedlińskim, gdyż to najwybitniejszy prawnik w tym zakresie. To byłoby raczej uchybienie - jest przekonany Netzel.
Jedlińskiego miało bardzo irytować, gdy prasa źle pisała o SKOK-ach. Dlatego - jak twierdzi jeden z moich rozmówców - to właśnie profesor miał wymyślić, żeby spółka Fratria (jej udziałowcem jest Apella związana z Biereckim) przejęła „Gazetę Bankową”. Sam Jedliński bardzo rzadko udziela się w mediach.
Przez te wszystkie lata Jedliński po­mnażał majątek. W trakcie przekształceń Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych (po tym, jak prezydent Kaczyński skierował ustawę o SKOK-ach do TK) w Spółdzielczy Instytut Naukowy jako wspólnik uczestniczył w podziale kilkunastomilionowej dywidendy. Firma ma majątek wart ponad 70 min zł. A to raptem jedna z firm, w których ma udziały.

* * *
PROKURATURA SPRAWDZA SKOK-I
Kilka tygodni temu „Wprost” ujawnił treść pisma przewodni­czącego Komisji Nadzoru Finanso­wego Andrzeja Jakubiaka do szefów służb, premier Ewy Kopacz i mar­szałka Senatu. Analiza dotyczyła przekształceń fundacji kontrolującej Kasę Krajową SKOK w prywatną firmę. W ich wyniku - jak twierdzi KNF - majątek wart ok. 70 min zł zamiast do Kasy Krajowej tra­fił w prywatne ręce wspólników (Adama Jedlińskiego, Grzegorza Biereckiego i Jarosława Biereckiego). Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz­nego przekazała materiały szefa KNF gdańskiej prokuraturze. Ta powiado­miła niedawno o wszczęciu śledztwa w sprawie Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. „Ze wstęp­nych ustaleń postępowania wynika, że po przeprowadzeniu w okresie od 4 grudnia 2010 r. do 31 października 2012 r. procesu likwidacji Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredyto­wych z siedzibą w Sopocie, majątek zlikwidowanej fundacji, szacowany na ponad 77 min zł, w wyniku różne­go rodzaju transferów i przekształ­ceń podmiotowych, zamiast zasilić fundusz stabilizacyjny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościo­wo-Kredytowej, finalnie znalazł się we władaniu prywatnego podmiotu gospodarczego SIN G. Bierecki” - poinformował rzecznik prasowy gdańskiej Prokuratury Apelacyjnej prok. Mariusz Marciniak. Prokuratorzy mają teraz sprawdzić, czy nie doszło przy tym do „naduży­cia uprawnień w zakresie zarzą­dzania majątkiem Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych i wyrządzenia tej Fundacji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach”. Senator Grzegorz Bierecki kate­gorycznie odpiera takie zarzuty.
W liście, który wysłał do premier Ewy Kopacz, twierdzi, że majątkiem dysponował zgodnie z prawem i wolą fundatora, a KNF nie miała podstaw, żeby badać podmioty, które nie pod­legały jej nadzorowi. „Rzeczywistym celem brutalnego ataku są Prawo i Sprawiedliwość oraz kandydat tej partii na prezydenta - pan Andrzej Duda” - napisał zawieszony przez PiS senator w oświadczeniu przesła­nym do mediów."

(Pokaż) | Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|16)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
czerwiec74

komuś się nie spodobał Mój post i go wykasował Piotr z twojego bloga nie poddam się i będę go wstawiał do skutku
ŚRODKOWY PALEC DLA KONFIDENTA
"Jak to komuniści tworzyli konstytucję? CHICHOT HISTORII!!
W toku prac do Komisji Konstytucyjnej wniesiono osiem projektów nowej konstytucji (prezydenta Lecha Wałęsy, Unii Demokratycznej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komisji Konstytucyjnej, wspólny projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy, Konfederacji Polski Niepodległej, Porozumienia Centrum (w tym bracia Kaczyńscy) oraz projekt obywatelski, prace nad którym koordynowane były przez NSZZ „Solidarność”).
Główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej to:
• zasada suwerenności narodu
• zasada legalizmu
• zasada pomocniczości
• zasada społecznej gospodarki rynkowej
• zasada republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita)
• zasada reprezentacji politycznej
• zasada demokratycznego państwa prawa
• zasada podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
• zasada pluralizmu społecznego
• zasada zrównoważonego rozwoju
• zasada sprawiedliwości społecznej
• zasada bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.
Z udziałem wszystkich stronnictw politycznych i społecznych w Polsce treść kolektywnie wypracowanej konstytucji została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 02.04.1997 r., a w dniu 25.05.1997 r. w referendum konstytucja została przyjęta przez Naród większością głosów 52,71 %, przy frekwencji 42,86 %. W dniu 16.07.1997 r. Ustawę konstytucyjną podpisał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i ostatecznie Konstytucja RP obowiązuje od dnia 17.10.1997 r. jako najwyższe prawo w Polsce.
Jeżeli dzisiaj Jarosław Kaczyński stwierdza, że obowiązująca konstytucja jest tworem postkomunistów, to w takim razie kim jest sam Kaczyński, który był współtwórcą tejże konstytucji? Odpowiedź może być tylko jedna, obaj bracia Kaczyńscy jako członkowie komisji opracowującej treść konstytucji byli komunistami, albo przynajmniej popierający komunistów. Przypomnę, że Lech Kaczyński zażarcie walczący z komunizmem obronił pracę doktorską z Lenina, a komunista Niesiołowski siedział w więzieniu za obalanie pomników Lenina! Temat pracy doktorskiej Jarosława Kaczyńskiego (też bojownika z komunizmem) to przesiąknięta komunistyczną ideologią twórczość pt. „Rola ciał kolokwialnych w zarządzaniu szkołą wyższą”. Żeby ciekawiej było, promotorem tej pracy był Stanisław Ehrich (1907-1997) – pochodzący z Przemyśla uczony żydowskiego pochodzenia o poglądach lewicowych, który w latach 1940-43 wykładał na Uniwersytecie im. Franki w radzieckim Lwowie, a następnie był zastępcą dowódcy politycznego I Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki gen. Zygmunta Berlinga. Dziwny traf dla zażartego bojownika z komunizmem Jarosława Kaczyńskiego, który wybrał dla siebie promotora, wcześniejszego politycznego propagatora komunizmu w Polsce, jednego z głównych oficerów „zdrajców” Ojczyzny! Swoim odkrywczym stwierdzeniem o zdrajcach popisał się też prezydent, który niemal wtórował swojemu pryncypałowi. Ostatnio ukazał się jeszcze jeden wybitny znawca zdrajców, arcybiskup i metropolita krakowski obrządku rzymsko-katolickiego Marek Jędraszewski, który stwierdził, że w Magdalence dogadywali się sami zdrajcy. Tenże Jędraszewski wygłosił jeszcze jedną genialną teorię na temat aborcji i in vitro. Porównał on selektywność obecnych zwolenników zabijania ludzi do zbrodniarzy, którzy przeprowadzali selekcję ludzi do komór gazowych, w przekonaniu twierdząc, że teraz dokonuje się selekcję zarodków (ludzi) w laboratoriach, decydując o ich życiu i śmierci! Przypomnę, że w Magdalence obradował też Lech Kaczyński – bliźniaczy brat Jarosława. Dlaczego ta wielebna ekscelencja z hukiem nie wyrzuci z krakowskiej krypty katedralnej prochów owego zdrajcy, a sarkofag po nim nie przeniesie do Kozłówki, by zajął godne miejsce wśród komunistycznych notabli? Braciszek zdrajcy - Jarosław - śmie nazywać Konstytucję RP tworem komunistów? Tego pana Polacy mają uważać za największego patriotę, przecież on też wraz z braciszkiem brali udział w pracach okrągłego stołu, oni dwaj byli twórcami owej konstytucji, czyli oni też byli komunistami, a nawet według Jędraszewskiego jeden z nich był zdrajcą! Twierdzę, że Jarosław Kaczyński jest takim samym komunistą, jak komunistyczna jest obowiązująca konstytucja! OT CHICHOT HISTORII!!"

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (4|17)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Jest 0.30 i wróciłem z manifestacji pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego z okolic Sądu Rejonowego/Okręgowego w Bydzi !!! Było pełno przechodniów,wdów Ubeków i posłusznych idiotów wraz z komuchami tracącymi wpływy ... średnia wieku pewnie coś koło 40 lat ... sama SB-ecja ! Jutro też będziemy i wszystkich zapraszam do okazania swej siły dyktatorskiej władzy.
BYDGOSZCZ WALCZY
BYDGOSZCZ KRZYCZY
NIE DA TRZYMAĆ SIĘ NA SMYCZY !

(Pokaż) | Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|18)

ostatnia odpowiedź: 31 sierpnia 2017 [3 komentarze tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
czerwiec74

Roman Giertych - strona oficjalna
Apel do Komisji Śledczej ds. Amber Gold.
Wyszło szydło z worka! Dzisiaj w "Gazecie Wyborczej" ujawniono wstrząsające rozmowy podsłuchane pomiędzy Marcinem P., a właścicielem "Wprost" Michałem Lisieckim. Wynika z nich, że operacja uwikłania medialnego Michała Tuska w sprawę Amber Gold została ustalona pomiędzy właścicielem grupy medialnej "Wprost", a właścicielem Amber Gold. Czyli w czasie, gdy prokuratura i służby dobierały się do skóry oszustowi zaczął on spiskować z właścicielem "Wprost", aby odsunąć w czasie zabezpieczenie przez organy państwa jego majątku. Sposobem, który Panowie przedsięwzięli było przygotowanie przez dziennikarzy ""Wprost" uderzenia w Donalda Tuska poprzez uwikłanie w sprawę jego syna pracującego w OLT Express. W tym celu Marcin P. dostarczył wszystkie e-maile, umowy, bilingi odnoszące się do pracy M. Tuska, a ten podjął się realizacji zadania. Jak wynika z informacji GW w tym samym czasie "Wprost" realizował za pieniądze z Amber Gold olbrzymią kampanię reklamową. Uderzenie w M. Tuska dało oddech medialny właścicielowi Amber Gold. Jak wynika z podsłuchów właściciel "Wprost" wiedział o wpisaniu Amber Gold na listę ostrzeżeń KNF i organizował na prośbę Marcina P. medialną nagonkę na ten organ państwa, który ostrzegał Polaków przed lokowaniem pieniędzy w tej firmie.
W tej sytuacji apeluję do członków Komisji Śledczej ds. Amber Gold o przesłuchanie właściciela "Wprost" na okoliczność organizowanej wspólnie z Marcinem P. nagonki na KNF oraz nagonki na mojego Mocodawcę - Michała Tuska. Brak realizacji mojego apelu oznaczałby otwarte przyznanie się przez członków komisji, że w ogóle nie interesuje ich prawda i że wyłącznym celem działania komisji jest chęć uderzenia w Donalda Tuska.

(Pokaż) | Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|18)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
czerwiec74

Jak 1997 Kwaśniewski wraz z kumplami zmieniał konstytucję pod siebie nikt nie protestował bo by zobaczył demokrację?


"Uchwalenie Konstytucji[edytuj]
Prace nad tekstem nowej polskiej konstytucji zakończyły się na początku 1997 roku.

2 kwietnia 1997 roku, po długotrwałej dyskusji, została ona przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe (451 głosów za, 40 przeciw, 6 wstrzymujących się), które uwzględniło większość poprawek prezydenta[2].

25 maja 1997 odbyło się referendum, w którym społeczeństwo większością 52,71% głosów opowiedziało się za przyjęciem Konstytucji. Frekwencja w referendum wyniosła 42,86%[3].

16 lipca 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

16 lipca 1997 roku ukazał się Dziennik Ustaw Nr 78 z tekstem Konstytucji.

17 października 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia (art. 243 nowej konstytucji). Jednocześnie straciły moc obowiązujące nadal niektóre przepisy Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, „mała konstytucja” (Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym) i Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 242 nowej konstytucji)."
Jasiu możesz rozwinąć myśl "pod siebie " Pozd

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|16)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Big Lebowski

Janek luzik. Walnij browca albo "brzdąca". Twoje zdrówko Ryju. Pozdrów Andziulę. Tak na marginesie. Miałem Ci to powiedzieć w poniedziałek w Operze. Tylko nie bierz do bańki. Gdybyś włożył na nos bryle, to na mój gust wyglądałbyś, jak wykapany minister Szyszko. He, he. Pzdr!

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Big Lebowski

Jaśku! Jakie przesłanie pozostawił po sobie Chrystus? W którego teoretycznie wierzy 95% Polaków? Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe.
Pomagaj w potrzebie każdemu bliźniemu swemu. Bez jakichkolwiek ograniczeń. Czy zbok, morderca, prostytutka czy terrorysta. A co on z tym zrobi to jego sprawa. Bo każdy z nas ma wybór. Jezus wybaczył nawet swym prześladowcom już przed egzekucją. Czyli co? Był idiotą? Jeśli mam popierać ten idiotyzm, który toczy od 1,5 roku nasze państwo z Kaczyńskim, Macierewiczem, Waszczykowskim, Berczyńskim, Morawskim, Sasinem, Kempą, Szydło, Ziobro, Szyszko i resztą tej sekty, to wolę być takim jak Jezus idiotą.
Powiem Ci więcej. Dobrze się z tym czuję. Nie mam i nigdy nie będę miał z tego powodu wyrzutów sumienia. Od razu uprzedzę Twoją ripostę. Zdarta płyta znowu odpali, że przecież przed Pisem też byli złodzieje...
Owszem nie byli doskonali. Nie są moją bajką, ale takiego burdelu nikt od czasu transformacji ustrojowej nie zrobił. Byle by zaspokoić swoje zyebane ego. Byle doyebać na oślep nie patrząc na zasługi. Czy wiesz, że pułkownikowi Kiełbasińskiemu(niezwykle zacnemu i zasłużonemu człowiekowi) ta swołocz odbierze emeryturę? Tylko dlatego, że był oficerem MO.
Jakie to płytkie prawda? Pzdr!

(Pokaż) | Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|16)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
czerwiec74

"Który Minister Finansów zadłużał Polaków w najszybszym tempie?
1. Marek Belka (SLD) - przyrost długu równy 6,4% miesięcznego PKB
2. Mateusz Morawiecki (PiS) - 5,6%
3. Andrzej Raczko (SLD) - 5%
4. Grzegorz Kołodko (SLD) - 4,6%
5. Jarosław Bauc (AWS) - 4,5%
Od ministra Morawieckiego Polaków szybciej zadłużał tylko Marek Belka. Każdy miesiąc urzędowania ministra Morawieckiego to 8,7 mld zł dodatkowego długu, czyli 5,6% naszego miesięcznego, nominalnego PKB. To tak, jak byśmy co miesiąc budowali 4 stadiony narodowe (z takim wyjątkiem, że za te pieniądze nic nie budujemy)!!
Według mnie to niemoralna polityka gospodarcza, a zakaz zadłużania Polaków, czyli zasada zrównoważonego budżetu, powinna być wpisana do konstytucji. M.in. o taką zmianę walczy Kukiz '15, gdy mówimy o potrzebie uchwalenie nowej konstytucji.
Popierasz? Udostępnij!"
oj nie Ma Tuska ani Kopaczowej

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|16)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Rick Grimes
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Rick Grimes

"W 2008-15 LOT miał 748,2 mln zł strat. W 2016 notuje ok. 200 mln zł zysku. Przewozy Regionalne przynosiły straty przez 15 lat. W 2016 miały 51,2 mln zł zysku"

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Spółki skarbu państwa generujące przez poprzednie lata straty, dziwnym trafem zaczęły osiągać zyski i to nie małe. jakieś argumenty na potwierdzenie tej wypowiedzi ? PS. sprawdź jakie wyniki miało TVP...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
HDZapora

Poszukaj sobie, tylko nie w publicystyce medialnej, choć i tu nawet ze mediów opozycyjnych nikt nie próbuje podważać tych faktów :D
Zresztą można zauważyć ,że strona opozycyjna totalna tematów gospodarczych zaczęła unikać jak ognia:D
Zapomniałes o KGHM który generuje straty w wyniku "fantazji kanadyjskiej"

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Spółki skarbu państwa generujące przez poprzednie lata straty, dziwnym trafem zaczęły osiągać zyski i to nie małe. jakieś argumenty na potwierdzenie tej wypowiedzi ? PS. sprawdź jakie wyniki miało TVP...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
czerwiec74

Spółki skarbu państwa generujące przez poprzednie lata straty, dziwnym trafem zaczęły osiągać zyski i to nie małe.


jakieś argumenty na potwierdzenie tej wypowiedzi ?
PS. sprawdź jakie wyniki miało TVP a jakie ma TVPiS :-)))

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|15)

komentarz jest odpowiedzią na: [17 komentarzy tej dyskusji]

Młócicie tą słomę, argumentując niczym, a przynajmniej niczym istotnym, nie poparte pierdoły, a w syntetycznym skrócie wgląda to tak.Perspektywa ratingu wg agencję Moody's podniesiona Prognozy wzrostu...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
HDZapora

Młócicie tą słomę, argumentując niczym, a przynajmniej niczym istotnym, nie poparte pierdoły, a w syntetycznym skrócie wgląda to tak.

Perspektywa ratingu wg agencję Moody's podniesiona
Prognozy wzrostu PKB wg KE wyższe nawet od prognoz polskiego MF
Spółki skarbu państwa generujące przez poprzednie lata straty, dziwnym trafem zaczęły osiągać zyski i to nie małe.
Zagraniczne firmy nadal inwestują w Polsce, z tym, że nie są to już super markety , a produkcja.
Giełda bliska rekordów( prawdopodobnie jeszcze w maju rekord zostanie pobity)
Swobody obywatelskie zagrożone? Zgodnie z prawem demonstrować można do woli. Gadać nawet największe głupoty również.
Jedna swoboda jest zagrożona. Nie wolno robić przekrętów finansowych, czyli jednym słowem nie można bezkarnie kraść.
Skończyło się też nieuzasadnione niczym rozdawnictwo kasy na pierdoły
Dwa rodzynki.
Rusza na nowo z produkcją Stocznia Szczecińska
Rydzyk dostał mniejszą dotację jak za poprzedniej władzy;)))

Jeśli powyższe jest problemem, to w takim razie co nim nie jest?
No chyba że problemem jest dzika wyprzedaż majątku.Nie ma co rozpisywać się takich potentatach jak np. Celuloza Kostrzyń, czy Ciech. Wystarczą np. Zakłady Mechaniczne w Radomiu, powstałe w 1922 roku. Przetrwały wojnę nie przetrwały III RP. Sprzedane za 1,5 miliona zł, po czym nabywca zwolnił cała załogę i sprzedał majątek po zakładach za 35 milionów. Ciekawe czy się z kimś podzielił.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

ostatnia odpowiedź: 21 maja 2017 [17 komentarzy tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kreutz

UWAGA !
"Oda dla Jarosława Kaczyńskiego, przywódcy narodu, zwycięzcy w wyborach
Niby zwycięski Chrobry wzmacniasz państwo nasze,
Ty , który od nowa polską godność wskrzeszasz,
Jak orzeł ponad skałą wzlatujesz i zawsze,
To Ty masz rację, Ty na pomoc spieszysz.
Tyle dróg przejść musiałeś, wodzu nasz zwycięski,
Tyle klęsk przejść musiałeś by podnieść się z klęski,
Tyle lat musiałeś czekać by teraz już w chwale,
Rządzić Polską, by zmieniać nasz kraj stale
W kierunku mocarstwa od morza do morza,
By wszystkie narody od Bałkanów po Bałtyk
A nawet ptaki co krążą w przestworzach,
Wielbiły Polskę i wielbiły jej wodza.
O Jarosławie Wielki, władco dusz Polaków,
Który nasz naród wyprowadzisz z klęski,
Który zdobędziesz imperium Lechitów,
I znów odrodzisz Warszawę i Kraków.
Niech będzie pamięć Twego brata Lecha
Na zawsze w kraju świętego Wojciecha
Łączyć a nie dzielić naród nasz wybrany "

Autor tej ody za kilka dni zostanie ambasadorem Polski w Kazachstanie . Założę się , że to nie koniec kariery tego wazeliniarza bo Jarosław właśnie takich potrzebuje .

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|17)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kreutz

http://wiadomosci.wp.p...864761985a

Zakup 500 sztuk małpek przez kancelarię ŚP prezydenta Lecha Kaczyńskiego , kancelaria nie zaprzecza tylko potwierdza , że to zakup na potrzeby cateringu samolotowego . Czyli jak dobrze liczę 25 litrów od lutego do kwietnia . Codziennie nie latali , wszyscy nie pili więc wynik całkiem niezły jeśli by policzyć ilość " na głowę " .

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|13)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kreutz

Trudno żeby się przewracał a ja nie twierdzę , że był pijany bo w końcu lecieli na oficjalne uroczystości , ale z drugiej strony ujawnione w kancelarii prezydenta faktury za zakup " małpek " też dają do myślenia i w pewien sposób obrazują zwyczaje jakie tam wtedy panowały .

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|13)

komentarz jest odpowiedzią na: [19 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kreutz

Poczytaj stenogramy rozmów z ostatnich kilkunastu minut lotu albo po prostu je odsłuchaj i z nich dowiesz się prawdy .
Wiem wiem, zostały sfabrykowane tak jak odczyty z czarnych skrzynek i tak jak wszystko co dowodzi , że była to zwykła katastrofa która wydarzyła się ponieważ nie przestrzegano dosłownie żadnych procedur .

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|13)

komentarz jest odpowiedzią na: [19 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kreutz

Szokiem jest ta cała komisja Macierewicza której eksperci całą swoją wiedzę opierają na zgniatanych puszkach coli i wybuchających parówkach w kuchence mikrofalowej . Wszystko to za grube miliony , oczywiście z naszej kieszeni . Takich " szoków " są setki i mam świadomość tego , że Ty doskonale o tym wiesz , zastanawiam się jak ludzie inteligentni do których bez wątpienia się zaliczasz dają się w tak prosty sposób zmanipulować .

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|13)

komentarz jest odpowiedzią na: [19 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kreutz

Prawdziwym szokiem jest afera z Caracalami i ucieczka po ujawnieniu jej Berczyńskiego to USA . Dostęp do dokumentacji dotyczącej przetargów na 13 miliardów ma aptekarz ze średnim wykształceniem i facet który pracował do Boeninga , facet który publicznie chwali się , że to on wykończył Caracale .
Do strony na którą się powołujesz artykuły piszą .... Jezus Chrystus i Święta Filomena a większość tytułów nie nadaje się nawet do powtórzenia z obawy o ubezwłasnowolnienie , bo jak skomentować np. :
"Kto zarabia na sprzedaży polskich dzieci na ofiary rytuałów satanistycznych "
"NIE HUMANOIDY A DEMONY … Edward Snowden ujawnił informację o wysoko rozwiniętej cywilizacji podziemnej"
"Gotujcie się ! Świat się zmienił ! Jest on w rękach satanistycznej sekty Chabad Lubavitch !"
Oczywiście otwierając każdy z tych artykułów pojawia się strona z prośbą o wsparcie portalu który jako jedyny rzetelnie informuje nas o tym co się dzieje w świecie .

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|12)

komentarz jest odpowiedzią na: [19 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
pablo80 - RSKZ

To są fakty?
Dlaczego zakończyłeś wyliczanie na przedszkolach i żłobkach? Pomijając przy okazji ile z nich jest prywatnych. Ile szkół zamknięto w tych czasach? Ilu nauczycieli straciło pracę?
Średnie zarobki 3700 i to jest dużo? Według Bieńkowskiej praca za 6000 to hańba...
Drogi i autostrady budowane głównie na Euro, a ich ilość raczej nie poraża, wprost przeciwnie do opłat na nich.
Bezrobocie? Pewnie że spadło. W końcu Komorowski przedstawił najlepszy pomysł z wyjazdem za granicę... To pojechali...
I tak by można długo i więcej...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|2)

komentarz jest odpowiedzią na: [13 komentarzy tej dyskusji]

"JAK TO BYŁO ZA TUSKA? FAKTY : • deficyt budżetowy (% PKB) 2007 - 8%; 2015 - 3% • płaca minimalna brutto: 2007 r. – 936 zł; 2015 r. – 1750 zł • średnia płaca brutto: 2007 r. – 2691 zł; 2014 r. – 3783...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Kto to sponsoruje ? mówisz o pancernych BMW za miliony odwijanych z drzew i latarni :)))) Nie pisz głupot o piosenkach bo naprawdę brzmisz mało poważnie. Co Ciebie interesuje z jakich pieniędzy ludzie jeżdżą na manifestacje ? Partie są finansowane również przez budżet Państwa to w czym problem? Co do meczu , jak spadnie teraz deszcz to po meczu bo tor po ostatnich opadach to pewnie już mocno nasiąknięta gąbka ,ale TUTAJ nic o żużlu ;)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|12)

komentarz jest odpowiedzią na: [5 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Janek czy potrafisz czytać co piszę czy tylko czytasz co chcesz? Wiem ,że taki temat jest chwytliwy dla tak gów..ych i szmatławych Faktów czy innych SE i to wrzucają bo ludzie to uwielbiają. Zerknąłem teraz w te newsy i wszędzie jest napisane ... "Według Marka Pyzy, dziennikarza wPolityce.pl w jednej z trumien znaleziono ..."lub "Z informacji dziennikarza portalu wPolityce.pl wynika, że ..." Pytam się skąd ten redaktor ma taką wiedzę ? był przy ekshumacjach ?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|11)

komentarz jest odpowiedzią na: [1 komentarz tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Po co mam oglądać Smoleńsk ? Bo ktoś ma swoją wizję?

Swoją wizję ???? Nie mamy już widzę o czym rozmawiać.
To nie jest "Obcy","Matrix" czy "Gwiezdne wojny" bo tam faktycznie reżyser możne mieć swoje wizje. Trzeba było napisać "Smoleńsk" film science fiction i po spekulacjach.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|11)

komentarz jest odpowiedzią na: [5 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Aha to przed wyborami można mówić to co chcą usłyszeć wyborcy ,a potem jak już dostanie się głosy robić to co się naprawdę chce! Brawo Ty!
Chcesz znać prawdę to włącz sobie film "Smoleńsk" tam jest sama prawda , którą chcesz usłyszeć bo innej i tak nie akceptujesz.
Dwie głowy itd. makabra , która została przekazana prawie miesiąc temu przez "bardzo niezależną" redakcję wPolityce potem podana przez "jeszcze bardziej niezależną" TVP Info jakoś umarła śmiercią naturalną niczym tzw. "plotka miejska". Prokuratura tej informacji nie potwierdziła ,ale cześć Narodu (oczywiście ta lepsza) kupuje to co chce. Po raz drugi Brawo Ty!
... skąd redakcja wPolityce miał ten news? Byli podczas ekshumacji ? Jasiu w świecie giełdowych inwestorów jest takie powiedzenie "Sprzedawaj plotki, kupuj fakty" Ty robisz dokładnie odwrotnie kupujesz plotki i sprzedajesz jako fakty.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (2|13)

komentarz jest odpowiedzią na: [13 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
czerwiec74

"JAK TO BYŁO ZA TUSKA?
FAKTY :
• deficyt budżetowy (% PKB)
2007 - 8%;
2015 - 3%
• płaca minimalna brutto:
2007 r. – 936 zł;
2015 r. – 1750 zł
• średnia płaca brutto:
2007 r. – 2691 zł;
2014 r. – 3783 zł;
• przeciętna emerytura brutto:
2007 r. – 1345 zł,
2014 r. – 2053 zł;
• stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu:
2007 r. – 10%,
2015 r. – 7,2%;
• PBK na mieszkańca (% unijnej średniej):
2007 r. – 53%,
2014 r. – 68%
• pozycja rankingowa Polski na arenie międzynarodowej pod względem łatwości prowadzenia biznesu w raportach Banku Światowego „Doing Business”:
2007 r. – 74. miejsce na świecie
2014 r. – 32. miejsce na świecie;
• pozycja rankingowa Polski na arenie międzynarodowej pod względem konkurencyjności według raportów „World Competitiveness Yearbook” International Institute for Management Development:
2007 r. – 52. miejsce na świecie
2014 r. – 36. miejsce na świecie;
• pozycja rankingowa Polski na arenie międzynarodowej pod względem wolności gospodarczej według Index of Economic Freedom The Heritage Foundation oraz „The Wall Street Journal”:
2007 r. – 86. miejsce na świecie
2015 r. – 42. miejsce na świecie;
• wartość polskiego eksportu:
2007 r. – 386,6 mld zł;
2014 r. – 682,4 mld zł;
• liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON:
2007 r. – 3,7 mln podmiotów;
2015 r. – 4,2 mln podmiotów;
• wydatki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotne osoby:
2007 r. – 536,7 mln zł;
2014 r. – 983,4 mln zł;
• spadek poziomu korupcji według Transparency International:
2007 r. – 61. Miejsce;
2014 r. – 35. miejsce;
• nakłady na modernizację armii:
2007 r. – 5,61 mld zł;
2014 r. – 8,27 mld zł;
• pensje nauczycieli brutto:
2007 r. – średnio 2803 zł;
2012 r. – średnio 4322 zł;
• liczba placówek wychowania przedszkolnego:
2007 r. – 16 902;
2014 r. – 21 661;
• liczba żłobków:
2007 r. – 373;
2014 r. – 1789;
• stypendia dla młodych naukowców:
2007 r. – 10 stypendiów na kwotę 1,8 mln zł;
2014 r. – 202 stypendia na kwotę 35,5 mln zł;
• nakłady na szkolnictwo wyższe
2007 r. – 10,71 mld zł;
2015 r. – 16,02 mld zł;
• budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
2007 r. – ok. 10 mln zł;
2015 r. – ok. 5,5 mld zł;
• liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku:
2007 r. – 125;
2015 r. – ponad 500;
• wydatki budżetowe związane z rolnictwem:
2007 r. – 31,1 mld zł;
2013 r. – 53,1 mld zł;
• wynagrodzenie lekarzy rezydentów brutto:
2007 r. – 1757 zł;
2015 r. – 3170-3890 zł;
• średnie wynagrodzenie pielęgniarki brutto:
2007 r. – 1981 zł;
2015 r. – 2742 zł;
• zatrudnienie osób w wieku 55+:
2007 r – 29,7%;
2014 r. – 42,5%;
---
Inflacja całkowita w tym okresie: 23,5%
---
• w latach 2007 – 2015 oddano do użytku 897 km autostrad, 1180 km dróg ekspresowych i 952 km obwodnic i zmodernizowanych dróg krajowych.
Rząd PO-PSL pozyskał z Unii Europejskiej 450 mld zł. W latach 2007-2015 Polska dokonała skoku cywilizacyjnego.
Dla porównania natomiast tylko w czasie pół roku rządów PiS straty na Giełdzie Papierów Wartościowych wyniosły 200 mld zł.
Straty wizerunkowe niestety są już nie do odrobienia."
Jasiu wszystko do sprawdzenia w statystykach i sprawozdaniach rocznych

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|11)

komentarz jest odpowiedzią na: [13 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Jasiu nadal podpierasz się typowo Pisowskimi środkami przekazu i jeśli nadal tak będziesz robił to tak jak chce "dobra zmiana" Twoje samodzielne myślenie będzie ograniczone do postawienia znaczka na ich liście podczas wyborów! I to będzie Twój jedyny "samodzielny" głos.
Magierowski już zaczął samodzielnie myśleć :)))
Ja absolutnie nie jestem i nie byłem zadowolony z rządów PO ,ale to co w ciągu 8 lat było zrobione ,a co zrobił w niecałe 1,5 roku PIS to jakby porównać Francję do Korei Płn. lub raczej do inkwizycyjnej Hiszpanii bo Antoni nie ma jeszcze broni masowego rażenia jak Kim.
Nie będę Tobie przytaczał setki przykładów z niszczenia Kraju przez ostatnie miesiace ,ale jak ich nie widzisz to faktycznie PiS może śmiało krzyknąć "Mamy Cię" !
Włącz sobie TV Republikę bo tam możesz posłuchać i obejrzeć redaktora Misiewicza ...nie wiem płakać czy śmiać się.
Na koniec troszkę "prawdy" a'la PIS ....


...... Janek już uwierzyłeś w zamach ???

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|12)

komentarz jest odpowiedzią na: [13 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
pablo80 - RSKZ

Tak, tak a we Francji do władzy dąży ten co walczy o demokrację łamiąc ją...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|3)

komentarz jest odpowiedzią na: [13 komentarzy tej dyskusji]

najlepszy komentarz dzis https://twitter.com/To...8127465474 "25 lat wolnosci poszlo w PiSdu" PS. sorry, ze sie wtrace ale taki @Penhal to sobie sprawy nie zdaje, jak ma mozg przezarty ...komuna. Tak,...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Allez

najlepszy komentarz dzis https://twitter.com/To...8127465474
"25 lat wolnosci poszlo w PiSdu"
PS. sorry, ze sie wtrace ale taki @Penhal to sobie sprawy nie zdaje, jak ma mozg przezarty ...komuna. Tak, wlasnie komuna, tylko on sam o tym nie wie. Jest jak dziecko we mgle, ktore na okraglo puszcza wciaz te sama zdarta plyte, a w ogole nie uzywa mozgu. Klapy na oczach i na uszach, jak mozna tak zdurniec???
Naprawde to ciekawe, czy dorosly jak mniemam czlowiek juz pozostanie taki ograniczony z wlasnej woli az do smierci?

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|9)

ostatnia odpowiedź: 8 maja 2017 [13 komentarzy tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Big Lebowski

Jeszcze taka sprawa. W bitwie o Berlin zginęło 100 tysięcy Niemców oraz 600 tysięcy żołnierzy ZSRR. Wszystko dlatego, że Stalin pośpieszał obawiając się po śmierci Delano Roosevelta(zaprzysięgłego komucha przecież) sojuszu zgniłego zachodu z faszystami. Odezwa Stalina do swoich żołnierzy brzmiała mniej więcej tak: Rabujcie, palcie, gwałćcie i mordujcie, bo to my teraz mamy rację i mandat swojego narodu. Coś mi to przypomina. W skali mikro rzecz jasna, ale od tego się zaczyna... Pzdr!

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|15)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
bydziaj

Janek mam do Ciebie gorący apel ..NIE WRZUCAJ TUTAJ linków tych wstrętnych zakłamanych portali tylko dzielących i opluwających wszystkich co są przeciwko PIS i mają czelność myśleć inaczej niż obecna władza! To forum jest jak najbardziej oparte na demokracji i wolności słowa ,ale są pewne granice , których nie pozwolę tutaj przekraczać. Chcesz czytać te wszystkie paszkwile proszę bardzo Twój wybór , ale nie katuj nimi innych bo jesteś przez to również piewcą nienawiści. Zerknąłem w te linki i włos na głowie mi się zjeżył czytajać te pełne jadu artykuły.
Napisałem wątek o opluwaniu i dzieleniu bohaterów ostatniej wojny tylko dlatego ,że nie mieli na czapkach Orła w koronie ,a Ty to zarzuciłeś znów swoimi urojonymi wizjami a'la Kaczor. Ten blog ma na celu wymieniania się poglądami,wspomnieniami czy też spostrzeżeniami na tematy typowo historyczne ,ale nie tylko walkę PIS kontra PO. Tym tematem już większość z nas rzyga!
Janek jak idziesz ulicą nie oglądasz się przypadkiem ciągle za siebie ? :))) życze luzu dużo więcej luzu i optymizmu :))

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (3|15)

ostatnia odpowiedź: 5 maja 2017 [1 komentarz tej dyskusji]

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.