• Zdarzyło się... wiosną 1946 roku Artykuł z Nowości.....

    Nie mam wprawy w pisaniu takich rzeczy ale interesuję mnie historia również ta żużlowa....Natknąłem się na arykuł w Nowościach Toruńskich o w/w tytule i wtawiam jego treść poniżej:W cyklu przypominającym najważniejsze wydarzenia w historii Grudziądza dziś początki sportu żużlowego.Tradycje sportu motorowego (…)

    Więcej