• Bogdan Romicki

    Działacze to na ogół nieciekawi ludzie, ale podjęli słuszną decyzję.

  • Bogdan Romicki

    Nasze życie jest tym, co uczynią zeń nasze myśli - Marek Aureliusz