FIVB: Limity obcokrajowców od 2010 roku

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Nadzwyczajne zgromadzenie FIVB, które obradowało 12. maja w Lozannie, podjęło ostateczną decyzję w kwestii limitu obcokrajowców. Jak poinformował Prezydent federacji dr. Ruben Acosta, od sezonu 2010/2011 na boisku będzie mogło przebywać maksymalnie trzech zagranicznych graczy – dwóch zawodników z przydziału i jeden ze specjalnym certyfikatem FIVB.

W tym artykule dowiesz się o:

Propozycje dotyczące zmiany limitu obcokrajowców pojawiły się w marcu tego roku. Pierwotnie ustalono, że na boisku będzie mogło przebywać tylko dwóch graczy z zewnątrz, zaś kluby będą mogły zatrudniać maksymalnie trzech. Ta wersja spotkała się z ostrą krytyką Unii Europejskiej, która zarzuciła FIVB dyskryminację. Przedstawiciele Unii przeforsowali stanowisko, że przez najbliższe dwa sezony (2008/2009 i 2009/2010) federacje krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej mogą wyrazić zgodę na grę dowolnej liczby zawodników z Unii Europejskiej.

Dzisiaj w Lozannie podjęto, jak zaznaczył Prezydent FIVB Ruben Acosta, rewolucyjną decyzję w sprawie limitów. Ustalono, że każdy klub będzie mógł zatrudniać dowolną ilość obcokrajowców, ale na boisku w jednym czasie będzie mogło występować tylko trzech - dwóch zgodnie z ustalonym przydziałem i jeden dodatkowy, ze specjalnym certyfikatem ITC (Międzynarodowy Certyfikat Transferowy). – Jest to ostateczna decyzja i jednocześnie historyczny kompromis, osiągnięty po kilku miesiącach gorących dyskusji – podsumował Ruben Acosta, który równocześnie zaznaczył, że federacje krajów zrzeszonych w FIVB są zobowiązane, by ściśle przestrzegać ustalonych regulacji:

1. Każdy zespół, zgodnie z ustalonymi zasadami, może składać się z zawodników rodzimych i obcokrajowców i wszyscy oni muszą być traktowani na równi, z przestrzeganiem zasad wspólnoty i wolności.

2. Kluby będą mogły zatrudniać nieograniczoną ilość obcokrajowców, pod warunkiem, że ci będą posiadali certyfikaty ITC, aprobowane tak przez rodzimą federację, jak i przez FIVB.

3. Aby uniknąć monopolizacji rynku przez najlepszych światowych graczy i ich skupienia w kilku czołowych klubach, narodowe federacje powinny przestrzegać zasad fair play i zapewnić wszystkim klubom uczciwą rywalizację:

- w sezonie 2008/2009 limit obcokrajowców może obowiązywać zgodnie z dotychczasowymi zasadami poszczególnych federacji, ale należy przestrzegać, aby na boisku nie przebywało więcej zawodników z certyfikatem ITC, niż rodzimych graczy

- w sezonie 2009/2010 kluby mogą jeszcze częściowo posługiwać się dotychczasowymi zasadami, ale też powinny wprowadzać regulacje dotyczące certyfikatów ITC

- w sezonie 2010/2011 należy bezwzględnie wprowadzić ustalenia FIVB

4. Kluby mogą zrealizować kontrakty podpisane przed sezonem 2008/2009 bez uzgadniania tego z FIVB, ale umowy zawarte w rozpoczynającym się sezonie, muszą być konsultowane z krajową federacją i skonstruowane zgodnie z zasadami FIVB.

5. Sezon ligowy (począwszy od bieżącego roku) będzie mógł trwać siedem miesięcy i musi zawierać się w terminie od 15 października do 15 maja, tak aby zawodnicy mogli wypełniać swoje obowiązki wobec reprezentacji.

Źródło artykułu:
Komentarze (0)