ME 2023 kobiet: 1/8 finału
27 sie 2023 21:00

Bułgaria

3:2
Zakończony

Słowacja

Zawodnicy

23
Galina Karabasheva
13
Mila Pashkuleva
16
Mirela Shahpazova
8
Petya Barakova
6
14
Borislava Saykova
1
9
Elena Becheva
9
1
Iveta Stanchulova
6
M. Paskova-Kaneva
3
5
Maria Yordanova
7
11
Mariya Krivoshiyska
8
28
Merelin Nikolova
10
Mira Todorova
11
17
Radostina Marinova
21
2
Vangeliya Rachkovska
1