• monster

    Zapomnijcie o Hampelu. Hampel idzie do Zielonej Góry!!!

    • fgxfvhhfxh Oby nie, to się wiąże z odejściem Dudka jako jedyny z 4 liderów nie ma kontraktu. Chyba, że ksm zwiększą