Nasiukiewicz dla SportoweFakty.pl: Regulamin Finansowy a zasada wolności gospodarczej

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Ograniczenia wydatków na drużynę i ustalenie zarobków zawodników to jedne z założeń projektu Regulaminu Finansowego, opracowanego przez specjalnie powołany zespół Enea Ekstraligi. O komentarz do przedstawionych założeń regulaminu poprosiliśmy radcę prawnego Przemysława Nasiukiewicza.

W tym artykule dowiesz się o:

- W kwestii tworzenia wszelkiego rodzaju regulaminów finansowych zalecałbym szczególną ostrożność i rozwagę. Trzeba pamiętać, iż przepis art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formułuje zasadę, zgodnie z którą społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Co szczególnie istotne, ograniczenie tejże wolności dopuszczalne jest wyłącznie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny - powiedział w rozmowie ze SportoweFakty.pl mecenas Przemysław Nasiukiewicz.

Jak wskazuje radca prawny: - Podobnie kwestia wolności i swobody działalności gospodarczej uregulowana została w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Istotnym aspektem, który tworzący Regulamin Finansowy muszą wziąć pod uwagę jest więc zgodność przepisów regulaminu z zasadą wolności gospodarczej. - Idea wprowadzenia regulaminu finansowego musi odpowiadać ustanowionej w konstytucji i prawie europejskim zasadzie wolności gospodarczej, którą charakteryzują takie pojęcia jak: wolny obrót, konkurencja, czy tak istotne w interesującej nas sytuacji: wolność umów, wolność ustalania cen, swoboda rywalizacji z innymi podmiotami, czy swoboda wyboru koncepcji i programu gospodarowania. Zgodność przepisów regulaminu finansowego z zasadą wolności gospodarczej może być bowiem poddana pod ocenę tak polskiego, jak i europejskiego wymiaru sprawiedliwości - kończy mecenas Nasiukiewicz.

Przemysław Nasiukiewicz jest radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach prawa sportowego, członkiem Komisji Orzekającej Ligi Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o., wykładowcą akademickim, a także menedżerem sportowym, właścicielem agencji Progress Management.

Źródło artykułu: