• Sartael

    I CHOĆBYM KROCZYŁ CIEMNĄ DOLINĄ, ZŁA SIĘ NIE ULĘKNĘ ...