• Jan Pakowski

    Najpierw niech znajdą tych nielicznych prawdziwych uchodźców wśród tłumu nielegalnych imigrantów...