Jak Ostrovia może "przejąć" Stal?

Zdjęcie okładkowe artykułu:  / Na zdjęciu: Łukasz Sówka i Jason Crump
/ Na zdjęciu: Łukasz Sówka i Jason Crump
zdjęcie autora artykułu

Działacze Stali Rzeszów i Ostrovii zapowiedzieli, że możliwe jest przejęcie rzeszowskiego klubu przez działaczy z Ostrowa. Jak może do tego dojść?

W poniedziałek władze Stali Rzeszów spotkają się z władzami miasta w sprawie dofinansowania klubu żużlowego. Od wysokości miejskiej dotacji zależy to, czy Stal wystartuje w rozgrywkach ligowych. Mówi się o kwocie miliona złotych, która jest potrzebna do zapięcia budżetu rzeszowskiego klubu. Jeżeli władze miasta nie zdecydują się na tak duże wsparcie klubu, to możliwe jest przeniesienie spółki do Ostrowa.

Samo przejęcie spółki nie jest problemem. Tę kwestię reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Artykuł 337 stanowi: § 1. Akcje są zbywalne § 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. § 3. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. § 4. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. § 5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

Akcje spółki są zatem zbywalne i jeżeli statut nie stanowi inaczej, mogą one zostać przejęte przez spółkę w Ostrowie. Problem leży gdzie indziej. W procesie licencyjnym klub z Rzeszowa zgłosił jako obiekt, na którym będą rozgrywane mecze stadion przy ulicy Hetmańskiej 69. I tylko na tym obiekcie mogą być rozgrywane spotkania. Z kolei stadion w Ostrowie został zablokowany w związku z zadłużeniem, jakie wygenerowała spółka z Ostrowa. Do tego dochodzi fakt, że przejmując spółkę z Rzeszowa, Ostrovia musiałaby spłacić także zobowiązania Stali.

Zatem przejęcie klubu z Rzeszowa jest możliwe, ale konieczne do spełnienia są dwa warunki. Po pierwsze spłacenie zobowiązań obu spółek przez podmiot, który przejmie Stal. Po drugie wniosek o wznowienie procesu licencyjnego, w którym zgłoszony zostanie stadion w Ostrowie. Wcześniej muszą być jednak spłacone zobowiązania.

Źródło artykułu: