BERRZERAK - lubi

  • BERRZERAK lubi Komentarz

    Czy ja dobrze rozumiem: firma Trawnik zawaliła z kretesem już jedną murawę, ale że jej oferta była teraz najtańsza, to znowu jej powierzono położenie trawy. I znowu zawaliła. Będzie następna impreza, znana nam firma znowu przedstawi najkorzystniejszą ofertę i znowu będzie kładła trawę ...