• Franz.

    Wytrzepie go z kasy i puści kantem, u ukrainek liczy się kasa, kasa, kasa...