Kokpit Kibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Skoki narciarskie
 • Tenis

Prezydent Bydgoszczy napisał list do kibiców Polonii

W ciągu dwóch lat klub z ulicy Sportowej otrzymał z miejskiej kasy prawie 10 milionów złotych. Na podobne wsparcie inne bydgoskie zespoły nie mogły liczyć.
Marcin Kozłowski
Marcin Kozłowski

"Szanowni Kibice Polonii Bydgoszcz

Z wielką uwagą i troską przyglądam się dyskusji dotyczącej sytuacji w bydgoskim żużlu. Górę w niej biorą emocje, głównie negatywne. Jednym z antybohaterów jest tzw. "ratusz", mój zastępca lub ja osobiście. Nim ustosunkuję się do pewnych stwierdzeń przytoczę kilka faktów, o których się nie pamięta lub nie chce pamiętać.

Polonia Bydgoszcz jest spółką akcyjną działającą w sferze sportu wyczynowego. Jej udziałowcami są Miasto Bydgoszcz (ok. 98 % akcji) oraz Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe (ok. 2 % akcji). Spółka podlega regułom funkcjonowania wynikającym z kodeksu spółek handlowych, a to oznacza m.in., że zarząd odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. W ciągu ostatnich 2 lat z budżetu miasta, a więc wszystkich mieszkańców, Polonia Bydgoszcz otrzymała lub otrzyma środki finansowe w następującej wysokości (dokapitalizowanie spółki i usługi promocyjne): 2012 – 3.300.000 zł 2011 – 6.000.000 zł.

Żaden inny klub sportowy w Bydgoszczy wsparcia w takiej wysokości nie uzyskał. Dla porównania w tym samym okresie piłkarze Zawiszy Bydgoszcz otrzymali środki finansowe (dokapitalizowanie spółki i usługi promocyjne) w kwotach: 2012 – 3.290.000 zł (kwota stała na następne lata) 2011 – 4.697.000 zł Przypomnę, że w przypadku obu w/w spółek sprawozdania finansowe na koniec 2010r. wykazywały znaczne straty i niezapłacone zobowiązania, co spowodowało podjęcie przeze mnie decyzji (zaakceptowanej przez Radnych) o znacznym jednorazowym zwiększeniu finansowania klubów w 2011r.

Bez podjęcia takiego działania obie spółki przestałyby istnieć. Podobne problemy finansowe nie wystąpiły w żadnym innym bydgoskim zawodowym klubie sportowym (DELECTA, PAŁAC, ARTEGO, ASTORIA). Po raz kolejny w historii klubu pojawiające się problemy stają się przyczynkiem do krytyki władz miasta. Kierując się podobną logiką za kiepskie wyniki naszej piłkarskiej reprezentacji winić należałoby Prezydenta, Rząd lub Premiera RP. Nikt tego jednak nie czyni zdając sobie sprawę z faktu, że piłkę kopią piłkarze, a nie urzędnicy.

Rolą władz miasta jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, wśród których są oczywiście kibice. Szczególnie w naszym mieście jest ich sporo. Wspierają nie tylko żużlowców i piłkarzy, ale także przedstawicieli innych drużyn i dyscyplin sportu. Wszyscy mają swoje prawa, podobnie jak ci mieszkańcy miasta, którzy sportem nie interesują się nawet trochę.

Miasto Bydgoszcz dba o rozwój sportu powszechnego i wyczynowego w stopniu przewyższającym działania innych samorządów. Pojawia się pytanie o górną granicę tego zaangażowania mierzoną ilością przeznaczanych na ten cel środków finansowych z budżetu miasta. Sukces sportowy w dzisiejszym sporcie wyczynowym w rywalizacji zespołowej stał się towarem do kupienia. Nie decyduje szkolenie młodzieży, budowanie trwałych więzi kibiców z klubem czy jakość pracy trenerów, lecz wyłącznie zbudowany budżet. Kto zbierze więcej pieniędzy i "kupi" (poprawniej - zakontraktuje) lepszych zawodników, ten zwycięża. Dotyczy to także żużla.

Są drużyny, w składach których nie ma żadnego wychowanka, a liderzy jako pracownicy najemni pracują co roku dla innego pracodawcy. Ci sami zawodnicy w niedzielę tworzą parę w jednej drużynie, by w poniedziałek, środę czy czwartek rywalizować przeciwko sobie. Trochę przypomina mi to reguły szkół gladiatorów w starożytnym Rzymie. Na szczęście w Polonii jest pod tym względem zdecydowanie lepiej niż w innych klubach, a nasza młodzież coraz częściej jest lepsza od wielu bardziej znanych i doświadczonych przeciwników.

Toczona dyskusja o Polonii choć wielowątkowa ma wyłącznie jeden wymiar - totalnej krytyki. Obwinia się wszystkich za wszystko.
Wśród zabierających głos w dyskusji szczególnie zastanowiłem się na słowami Pana Sławomira Wojciechowskiego, sercem i duszą Polonisty, autora wspaniałej publikacji poświęconej klubowi ze Sportowej - człowieka, którego bardzo cenię za oddanie się swojej pasji nauczycielskiej i kibicowskiej. Pan Sławomir Wojciechowski diagnozując sytuację bydgoskiego żużla stwierdził, że utrata kibiców to wynik: (1) braku w Polonii i mieście ciśnienia, aby w żużlu był sukces, jak to się stało w przypadku Zawiszy, (2) wydania klubu od dawna na łup politykom różnej maści, (3) zarządzania klubem przez przypadkowych ludzi. Zakładam, że zaprezentowane stanowisko nie jest odosobnionym wśród kibiców bydgoskiej Polonii. Nie zgadzam się z nim całkowicie. Cóż to jest bowiem brak ciśnienia, kto i jak miałby je wywierać ? O sukces sportowy rywalizują na torze zawodnicy. Wierzę, że każdy z nich stając pod taśmą stara się uzyskać jak najlepszy wynik. Chyba, że owo ciśnienie to dodatkowe miliony w kasie klubu przekazane z miejskiego budżetu lub, jak to bywało zapewne niedawno, brak wydania „polecenia” miejskim spółkom promowania sprzedawanej wody, ciepła czy zarządzania nieruchomościami poprzez kluby sportowe. Całkowicie niezrozumiały dla mnie jest zarzut wydania (i to już dawno) klubu na łup politykom. Wygodne i modne jest dzisiaj zrzucanie wszystkiego co złe na politykę i polityków. Na pewno nie wrócą już czasy fikcyjnych etatów i wiodącej roli partii, która decydowała o wszystkim. Także pewnie o tym kto będzie zwycięzcą, a kto pokonanym. Stwierdzenie, że zarządzający klubem są przypadkowymi ludźmi jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Każda z tych osób dotychczasową wieloletnią działalnością zawodową, społeczną i publiczną dała wyraz swoich kompetencji i zaangażowania. O wsparciu finansowym, które udzielają osobiście, kosztem swojego majątku, im samym nie wypada wspominać. Mnie tak.

Największe zastrzeżenia biorących udział w toczącej się dyskusji kierowane są do Prezesa spółki.
Przypomnę, że obejmował on swoją funkcję jako oddelegowany członek rady nadzorczej. Najpierw tymczasowo, a dopiero po paru miesiącach, gdy nie znalazł się NIKT odważny, by podjąć się kierowania klubem, na stałe. Czas na ocenę tego okresu wkrótce nastąpi. Pamiętać przy tym należy, że tylko rada nadzorcza dysponująca pełną wiedzą o okolicznościach podejmowanych decyzji takiej merytorycznej oceny może dokonać. Nie w oparciu o emocjonalne wypowiedzi, lecz obiektywne fakty.

Gorąca dyskusja medialna skupia się w zasadzie wyłącznie na krytyce. Nikt nie próbuje pokusić się o podanie jakiegokolwiek rozwiązania lub przynajmniej oczekiwanych kierunków zmian.
Jedynym konstruktywnym wnioskiem jest zdymisjonowanie prezesa. To faktycznie prosta technicznie decyzja rady nadzorczej. Ale zaraz za nią jest kolejna – powołanie nowego. Nikt nie wskazał osoby, która miałaby i co ważniejsze chciała tę funkcję objąć. Osobiście, zaraz po odwołaniu poprzedniego Prezesa zaproponowałem na to stanowisko osobę Pana Jerzego Kanclerza. Odmówił. Decyzje personalne podejmuje się wówczas, gdy problem tkwi w osobie, a nie sprawie.

Pan Prezes ulubieńcem kibiców nigdy nie był, wolałbym jednak, aby ocena dotyczyła nie sympatii czy antypatii, lecz jakości zarządzania. Moim zdaniem w polskim żużlu nastąpił moment otrzeźwienia, racjonalnego spoglądania na każdą wydana złotówkę. Dlaczego my Polacy, najbiedniejsi w gronie potentatów Speedwaya, mamy za tę samą usługę płacić więcej niż w innych krajach? Samorządy i przedsiębiorcy od kilku lat walczą z wszechobecnym kryzysem gospodarczym. Mniej kibiców, mniej sponsorów, mniejsze zainteresowanie sportem i prawdziwym kibicowaniem, dla którego w dobie internetu, setek kanałów telewizyjnych, pubów z transmisjami, koncertów i innych imprez jest skuteczna konkurencja.

Stadion. Temat trudny wyłącznie ze względu na kwestie finansowe. Zależy mi na nim podobnie jak każdemu kibicowi żużla.
Zapewne nowy obiekt przyciągnąłby większą liczbę kibiców, lecz nie przeceniałbym w dłuższej perspektywie czasowej tego elementu marketingowego. Toruńska "Motoarena" warta ok. 120 mln zł rzadko wypełnia się do połowy. Przypomnę, że ponad połowę środków na jej budowę pozyskano ze sprzedaży starego stadionu. U nas ten scenariusz nie uzyskał poparcia. Po jego fiasku rozpoczęło się trwające kilkanaście tygodni przygotowywanie koncepcji modernizacji istniejącego obiektu. Wkrótce znane będą szczegóły, a przede wszystkim przewidywane koszty. I wówczas przyjdzie czas na dyskusję czy miastu bardziej potrzebny jest stadion, czy nowe drogi, chodniki, baseny, tramwaje, szkoły, żłobki i przedszkola.

Dlaczego dyskusja? Bo to zbyt kosztowna inwestycja, dedykowana tylko części bydgoszczan, by realizować ją bez akceptacji społecznej. Na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyłem w ostatnim czasie wymieniano mnóstwo potrzeb, ale ani jeden głos nie dotyczył stadionu żużlowego. Działając racjonalnie uważam, że w najbliższych latach priorytetami powinny być te inwestycje, które uzyskują częściowe zewnętrzne dofinansowanie, czy to unijne, czy rządowe.

Sport zawodowy powinien być, moim zdaniem, finansowany z co najmniej czterech źródeł, tj. przez: współwłaścicieli klubu zainteresowanych jego rozwojem, kibiców (poprzez zakupione bilety i inne usługi świadczone podczas meczów), sponsorów pozyskanych na warunkach rynkowych przez klub za świadczone usługi promocyjne oraz samorząd wspierający ze środków publicznych (mieszkańców) rozwój danej dyscypliny sportu. Spoglądając na milionowe kwoty wymienione wyżej nie uważam, by Miasto Bydgoszcz jako jeden z finansujących ze swojego zobowiązania się nie wywiązało. Zwiedli moim zdaniem inni.

Szanowni Kibice Polonii Bydgoszcz

Analizując Państwa wypowiedzi stwierdzam, że tak naprawdę problem klubu, oprócz spraw personalnych, sprowadza się do finansów i pieniędzy.
Jeśli wsparcie w kwocie 3.300.000 zł jest Waszym zdaniem zbyt małe, proszę o jasne sformułowanie Waszych oczekiwań. Jeśli jednak będą one miały wyższy wymiar finansowy, oczekuję jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy ich zaspokojenie winno odbyć się kosztem innych klubów i dyscyplin sportu, czy też kosztem innych aktywności miasta: kultury, edukacji, transportu publicznego, bezpieczeństwa, opieki socjalnej czy też inwestycji.

Kocham sport jak zapewne każdy z Was, jednak pełniąc swoją funkcję nie jestem tylko kibicem, lecz osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie wszystkich obszarów miasta.

Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy"

Polub Żużel na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna
Komentarze (70):
 • tom53 Zgłoś komentarz
  prawda o zuzlu jest taka;pewna rodzina żużlowa doila ten klub i sponsorow przez lata (za przyzwoleniem)i teraz nie ma pieniedzy!!!! kibice dla pp.dzialaczy sa tym czym jest kostka margaryny do
  Czytaj całość
  posmarowania 1oo-u bochenkow chleba!!
  • Skill Zgłoś komentarz
   Dering na Sybir i niech sie rozliczy ze swoich decyzji, a pan Bruski z tym zawiszakiem na Ch... , ktory nadaje sie bardziej do modelingu niech sie rozlicza z obietnic przedwyborczych. Szczerzyl
   Czytaj całość
   zeby z Gollobem na plakatach, nawijal o nowym stadionie i wszystko co wymyslil to cegielki...zenada! Polonia to jedyne dobro w tym miescie. Jesli ktos o tym zapomina powinien pobrac lekcje historii i wypierd...z Bydgoszczy. Pamietajcie, ze kibice was z tego rozlicza w odpowiednim czasie. Dosc przekretow i cwaniakow, czas na normalnych ludzi, ktorzy maja jaja, zeby to wszystko poukladac. Kibice Polonii powinni sie zjednoczyc,bo bez tego ciezko bedzie cos zdzialac!
   • zawodowiec Zgłoś komentarz
    miasto to mysli ze da pieniadze i po sprawie. pieniadze to moga ludzie z wlasnej kieszeni dac zamiast do budzetu panstwa, na konkretne cele.
    • pix Zgłoś komentarz
     Dolaczam sie Do opini wielu przedmowcow.P prezydent w sposob osmieszajacy jego osobe proboje mydlic oczy. Argumentowanie ile dostala Polonia a ile Zawisza jest smieszne bo gdzie znajduja sie oba
     Czytaj całość
     kluby ? Dodatkowo dochodzi oczywisty brak dobrego zarzadzania jak juz inni wspominali. Niestety 2 + 2 to zawsze 4 czy tego chcemy czy nie.
     • samowar Zgłoś komentarz
      Wzruszyła mnie ta historia do łez, mam kilka pytań do p.prezydenta, chyba jednej kadencji: ile razy był w tym roku na żużlu a ile na nożnej, kiedy przyjdzie Gollob do Polonii, oraz w
      Czytaj całość
      jaki sposób miasto zamierza utrzymać halę rozgrzewkową przy łuczniczce po mistrzostwach 2014, czyżby kosztem żłobków i opieki społecznej? Ludzie nie są głupi, przynajmniej większość na tym foruum i widzą jak im Pan mydlisz oczy.
      • bnj Zgłoś komentarz
       6 milionów złotych w 2011? 3,5 miliona w 2012? Mój Boże. W takiej Częstochowie dostajemy 350 (+/- 50) tysięcy złotych rocznie i jakoś dajemy radę...
       • WRZESIU Zgłoś komentarz
        .. i tak nie będzie drugiej kadencji Panie Prezydencie:(
        • Andrzejluk Zgłoś komentarz
         Panie prezydencie ponoć rodzi się mniej dzieci.Wiele szkół jest zamykanych.Żłobki raczej też mnie nie interesują.Każdy ma swoje zainteresowania.Kto dofinansowuje oświetlanie
         Czytaj całość
         kościołów?Przecież w tej sprawie nikt nie robił referendum.Pieniądze każde można wydać,ale w tym głowa gospodarza,aby bilans wyszedł na zero.
         • sedzia_dred Zgłoś komentarz
          Nie znam się na siatkówce, piłce ręcznej, wodnej i kopanej! wiem za to, że na trening potrzeba 2 opon ( 500zł) metanolu, smaru, łańcuszków sprzęgłowych , oleju, mechanika -> dlatego
          Czytaj całość
          uważam (nie umniejszając innym dyscyplinom swojego profesjonalizmu i kunsztu), że bez jakichkolwiek słownych przepychanek ten sport z 80letnia tradycja w mieście zasługuję na 3 x większe datki z naszych podatków. Wiem, że w jednej parze kołkotrampków można przelatać cały sezon w piłkażykach. WIEC UWAŻAM ŻE NALEŻY SIĘ WIĘCEJ!
          • gość1 Zgłoś komentarz
           Panie Prezydencie proszę podać konkretnie kto oprócz Kanclerza miał propozycję objęcia funkcji Prezesa. Chyba nie zdaje sobie Pan sprawy, że być prezesem klubu żużlowego może być
           Czytaj całość
           osoba, która zna się na zarządzaniu, na zawodnikach, na sprawach technicznych sprzętu jakim dysponuje się w sporcie żużlowym i na przygotowaniu toru. Jeżeli nie ma takiej osoby to Prezes powinien zająć się zarządzaniem spółką, jej finansami, pozyskaniem sponsorów a zatrudnić osobę, która przejęła by sprawy sportowo-techniczne tej dyscypliny sportu. Chwała miastu, że w 2011r dokapitalizowała spółkę 6 mln zł / zapomniał Pan o dodatkowej kwocie z promocji/ oraz 3,3 mln zł w 2012 r. ale dlaczego zmarnowane są tak ogromne pieniądze, dlaczego jako większościowy akcjonariusz Miasto Bydgoszcz nie dokonało analizy wydatków a co z przyjęciem bilansów za 2011 r i pierwsze półrocze 2012 r. Moim zdaniem pokutuje to tym, że Prezesi w ostatnich trzech latach przeszacowali wysokości kontraktów zawodników ale wybaczam im bo skąd mogli wiedzieć jak nie znali realiów zarobków zawodników i nie posiadali umiejętności negocjacji. Całe zło zaczęło się po 2009 r kiedy powołano zespół do budowania drużyny i kontraktowania zawodników byli to Sawarski,Bąkowski i Daria Kabała / za nią działał w zespole jej ojciec Cezary/ i zaczęło się podpisywanie kontraktów za astronomiczne kwoty co do wartości sportowej zawodników np. Sajtfudinov,Walasek,Kościecha,Gapiński,Łaguta.Należy jeszcze dodać środki finansowe za 2010 w wysokości 1,8 na podwyższenie kapitału, 500 tys. z promocji,1 mln ze spółek miejskich a więc razem 3,3mln a więc przez ostatnie 3 lata zamyka się to kwotą 12,6 mln zł. Mając taki budżet to trudno nie zbudować silnego zespołu,który walczył by o najwyższe cele.
           • bydgoszcz tradycja Zgłoś komentarz
            dostałem bana za to że umieściłem linki na temat wyborów Bruskiegi i jego poparcia przez Gallopa ,to jest chore
            • smok Zgłoś komentarz
             Teraz Bruski umywa ręce, a jak uda im się ściągnąć Golloba, to pierwszy będzie zbierał gratulacje.
             • józek Zgłoś komentarz
              Rz-ów : lifting starych trybun (reprofilacja betonowych trybun, demontaż starych i montaż nowych krzesełek, nowe barierki, lifting ogrodzenia toru ok. 1 mln. brutto (jak dobrze pamiętam).
              Czytaj całość
              Ilość krzesełek ok. 7000. Robota trwała ok. 4 m-ce (zima). U budowlańców marnie z robotą. Powodzenia !
              Zobacz więcej komentarzy (57)
              Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
              ×