Felix - lubi

  • Felix lubi Komentarz

    dajcie spokój. stadion może się dla nich nawet rozsypywać. tu chodzi o kawałek historii. Na tym obiekcie wychował się mistrz Tomasz Gollob i nikt tego Bydgoszczy nie odbierze...