Jakub Wit - lubi

  • Jakub Wit lubi Komentarz

    Jasne, nie możemy o tym mówić, bo to uderza w niemieckie interesy a konkretnie niemiecką politykę historyczną, którą prowadzą od dwudziestu lat. Oni za to mogą mówić o "tragedii" wypędzonych, kłamać o "polskich obozach koncentracyjnych" itp. Idę o zakład, że poprzedni rząd po takiej oprawie przeprosiłby Niemców i zrobiłby to oczywiście w imieniu całego narodu polskiego.