mały w - lubi

  • mały w lubi Komentarz

    "Zawodnik w mediach społecznościowych poinformował, że trening nie przyniósł żadnych niekorzyści". Co??? Można prosić po polsku?

  • mały w lubi Komentarz

    Niekorzyścią jest czytanie kretyńskich sformułowań niektórych niedouczonych pseudodziennikarzy z SF.