• fill-up

    No więc poco się przewrócił? Jeśli jest szybki na trasie niech jedzie.