KokpitKibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Tenis
 • Zimowe

Od 20 maja kibice gości tylko w grupach zorganizowancyh

Główna Komisja Sportu Żużlowego ustaliła nowe przepisy dotyczące wpuszczania na mecze ligowe kibiców drużyn przyjezdnych. Wejdą one w życie 20 maja. Poniżej prezentujemy zapis nowych zasad.
Szymon Kaczmarek
Szymon Kaczmarek

1. Organizator zawodów może przyjąć kibiców klubu gości (dalej: kibiców gości) do wydzielonego sektora, tylko i wyłącznie w grupach zorganizowanych i zgłoszonych przez klub gości, z zastrzeżeniem pkt 15.

2. Organizator zawodów ma obowiązek przyjąć kibiców gości do wydzielonego sektora w liczbie odpowiadającej co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie wyłącznie w przypadku, gdy otrzyma "Listę Uczestników Wyjazdu" zgodnie z postanowieniami pkt 7. W przypadku braku listy i nie zgłoszenia zapotrzebowania przez klub gości:
1) o przyjęciu kibiców gości decyduje organizator zawodów przyjmując, że w przypadku podjęcia decyzji wpuszczeniu kibiców gości na stadion do wydzielonego sektora gości będzie on ponosił całkowitą odpowiedzialność dyscyplinarna za spowodowane przez nich naruszenia regulaminu,
2) organizator nie ma obowiązku utworzenia wydzielonego sektora dla kibiców gości i zapewnienia określonej liczby miejsc dla kibiców gości odpowiadającej, co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na danym stadionie, a wolne miejsca włącza się do normalnej dystrybucji biletów i pozostają one do dyspozycji organizatora.

3. W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu organizator zawodów ma prawo wystąpić do podmiotu zarządzającego o zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców gości.

4. Organizator zawodów może na wniosek klubu gości złożony nie później niż na 14 dni przed data zawodów zwiększyć liczbę miejsc dla kibiców gości pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwego organu wydającego zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej oraz braku sprzeciwu właściwej jednostki policji. O fakcie zwiększenia liczby miejsc dla kibiców gości organizator informuje niezwłocznie podmiot zarządzający i klub gości.

5. Klub gości powinien dostarczyć do organizatora zawodów zapotrzebowanie na bilety dla swoich kibiców nie później niż 7 dni przed terminem zawodów. Jeżeli data przesłania zapotrzebowania wypada w sobotę lub dzień świąteczny, zapotrzebowanie należy przesłać w poprzedzający dzień roboczy. Zapotrzebowanie należy przesłać faksem lub emailem za potwierdzeniem odbioru.

6. Kluby są zobowiązane do uzyskania informacji w przedmiocie osób, na których ciążą orzeczone zakazy stadionowe. Sprzedaż biletów kibicom umieszczonym na "Liście Uczestników Wyjazdu" przez klub gości może nastąpić tylko po sprawdzeniu, czy chętni do zakupu nie figurują w wykazie osób objętych zakazem wstępu na stadion. Jeżeli kluby nie zawarły innego porozumienia klub gości winien rozliczyć się z organizatorem za sprzedane bilety w terminie 7 dni od daty zawodów.

7. Klub gości jest odpowiedzialny za dystrybucje (rozprowadzenie) biletów, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dot. zorganizowanych grup kibiców i przekazanie ich do organizatora zawodów. Klub gości jest zobowiązany przesłać do organizatora najpóźniej do godziny 12.00 na dzień przed data zawodów:
1) "Informacji Organizatora Wyjazdu" zawierającej wszelkie istotne informacje dotyczące dojazdu kibiców gości na zawody, a w szczególności zawierającej dane kontaktowe osoby reprezentującej klub gości (dalej: osoba kontaktowa) i upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu z wskazaniem sposobu kontaktowania się z nią podczas przejazdu przed, w czasie zawodów i po zawodach, liczebność grupy lub grup wyjazdowych, informacje o planowanych środkach transportu, miejscach, dacie, godzinie wyjazdu oraz powrotu, także przejazdu oraz planowanych postojach,
2) "Listy Uczestników Wyjazdu" zawierającej imię, nazwisko, pesel i numer przydzielonego biletu lub numer miejsca na stadionie [sektor, rzad, miejsce]. W przypadku meczu przełożonego klub gości musi przesłać organizatorowi nowe dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2. Jeżeli przesłana organizatorowi "Lista Uczestników Wyjazdu" będzie niekompletna organizator ma prawo odmówić wpuszczenia kibiców klubu gości, których dane nie są kompletne pomimo, iż posiadają oni zakupione, ważne bilety.

8. Osoba kontaktowa pozostaje w stałym kontakcie z organizatorem informując go o wszelkich problemach w czasie przejazdu na zawody lub w czasie zawodów.

9. Organizatorem wyjazdu grupy kibiców gości może być wyłącznie klub gości. Klub gości może zlecić techniczne przeprowadzenie wyjazdu osobie trzeciej, jednak ponosi on wyłączna odpowiedzialność regulaminowa za wypełnienie przepisów niniejszego regulaminu, jak i naruszenie regulaminów sportu żużlowego. Nadto klub gości ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za zachowanie uczestników wyjazdu w drodze z i na zawody.

10. W przypadku prawomocnego ukarania klubu gości przez podmiot zarządzający za zachowanie osób wchodzących w skład grupy wyjazdowej, klub gości może odmówić składania zamówień i dystrybucji biletów na mecze wyjazdowe, organizacji wyjazdu kibiców oraz podjąć inne działania wynikające z wewnętrznych ustaleń klubu.

11. Przed wpuszczeniem kibiców gości do wydzielonego sektora, ale nie później niż na dwie godziny przed godzina rozpoczęcia oraz po zakończeniu meczu po wyprowadzeniu kibiców przedstawiciel klubu gospodarza oraz osoba kontaktowa dokonują pisemnego, protokolarnego odbioru tego sektora pod katem sprawności urządzeń i wyposażenia stadionowego. Brak uczestnictwa w odbiorze sektora osoby kontaktowej lub przedstawiciela klubu gospodarza będzie traktowany jako rezygnacja z powyższego uprawnienia, co nie wpływa na ważność sporządzonego protokołu.

12. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zniszczeń pomeczowych do protokołu załącza się materiał zdjęciowy dokumentujący zniszczenia. W/w dokumentacja będzie podstawą do dochodzenia zwrotu kosztów za powstałe zniszczenia.

13. Klub gości jest zobowiązany do zaplanowania przejazdu w taki sposób, żeby w przypadku, gdy ogólna liczba kibiców gości na mecz liczy:
1) do 200 osób - przybycie na teren stadionu będzie nie później niż 1 godzina przed rozpoczęciem meczu,
2) do 400 osób - 1,5 godziny,
3) powyżej 400 osób - 2 godziny.

14. W wydzielonym sektorze kibicom gości musi być zapewniony standard socjalno-bytowy obowiązujący dla kibiców znajdujących poza tym sektorem, a w szczególności możliwość korzystania z punktu gastronomicznego i toalet.

15. Organizator zawodów jest zobowiązany odmówić wpuszczenia na sektor kibiców gości osób, które nie znajdują się na "Liście Uczestników Wyjazdu". Klub gości w porozumieniu z organizatorem ma prawo uzupełnić "Listę Uczestników Wyjazdu" o osoby, które są kibicami klubu gości, wyrażą chęć wejścia na wydzielony sektor i wpiszą się na "Listę Uczestników Wyjazdu".

16. Kibice gości, którzy przybędą na zawody poza grupami zorganizowanymi mogą zakupić bilety poza wydzielonym sektorem, o ile są one dostępne w sprzedaży.

Polub Żużel na Facebooku
Zgłoś błąd
polskizuzel.pl
Komentarze (46)
 • kapsel lbn Zgłoś komentarz
  A ja sobie teraz pojadę do ostrowa prywatnym samochodem i zobaczę co robią ochroniarze z tego dziadowskiego miasta jak zaczne mówić na k.... i ch..... na miejscowych kibiców w trakcie
  Czytaj całość
  meczu na sekorze gospodarzy
  • Przecież to ja Zgłoś komentarz
   Nie świrujcie! Doskonale wszyscy wiedzą o co chodzi.Wiadomo że każdy może kupić sobie bilet i wejść na stadion i nikt nie będzie mu sprawdzał dokumentów.Wyraźnie jest powiedziane że
   Czytaj całość
   chodzi o zorganizowane grupy które chcą koniecznie do "klatki Cel jest oczywisty,chodzi o kontrolowanie i ewentualne rozpoznanie,debili robiących bezsensowne zadymy i wywieszający transparenty typu Katarzyna Jancarz i.t.d.Więc nie błaznujcie,tylko wsiadajcie do aut i jazda za swoimi drużynami normalnie im kibicować.
   • bialy apator Zgłoś komentarz
    od 13 lat jade na kazdy wyjazd ale to co teraz wymyslili to zenada.jak mi sie np zachce jechac z kolegami dopiero w niedziele to juz nie moge tak???????????
    • sympatyk zuzla Zgłoś komentarz
     JAK BYM CIĘ KOLEGO KRZYŻAK SPOTKAŁ U SIEBIE NA STADIONIE CHĘTNIE BYM Z TOBĄ POROZMAWIAŁ I POSIEDZIAŁ OBOK NA KRZESEŁKU. PO MECZU POSZLIŚMY BY NA BROWARA . JAK TO MÓWIĄC GOŚĆ W DOMU
     Czytaj całość
     TO ŚWIĘTO TRZEBA GO GODNIE PRZYJĄĆ POZDRAWIAM
     • krzyżak84 Zgłoś komentarz
      Jestem z Torunia pojade sobie np.do Bydgoszczy-kupie bilet wejde normalnie na stadion i pujde do sektora Apatora-i co mi zrobią?
      • sympatyk zuzla Zgłoś komentarz
       USTAWA O O OCHRONIE DANYCH TO TYLKO NA PAPIERKU . JEŻELI NA PIŁKĘ NOŻNĄ CHODZĄ KIBOLE Z PAŁAMI ,MACZETAMI KASTETAMI ŁAŃCUCHAMI. NIE IDĄ PO TO ABY OKLASKIWAĆ I KIBICOWAĆ ZAWODNIKOM.
       Czytaj całość
       SZUKAJĄ TYLKO ZACZEPKI ,ZADYMY.SYMPATYK CZARNEGO SPORTU NIE JEST BANDYTĄ ABY WRAZ Z RODZINĄ ZAMYKAĆ GO W KOJCU.,PACYFIKOWAĆ. NIE WSZYSCY SĄ JEDNAKOWI ABY BRAĆ POD JEDEN MIANOWNIK. JAKI PRZYKŁAD MAJĄ DZIECI JESZCZE NIC NIE ZROBILI A SĄ JUŻ BANDYTAMI.DOBRA I CIEKAW NAUKA. ILE RAZY BYWAŁEM NA ZAWODACH ŻUŻLOWYCH I TO NIE NA JEDNYM STADIONIE , NIGDY W MOJEJ OBECNOŚCI NIE BYŁO TAKICH EKSCESÓW JAK TO ROBIĄ KIBOLE.KULTURA POSZANOWANIE GODNOŚCI KAŻDEGO SYMPATYKA ŻUŻLA I ABY TAK BYŁO NADAL. TEGO ŻYCZĘ SOBIE I WSZYSTKIM FANOM ŻUŻLA POZDRAWIAM I POWODZENIA
       • jocka Zgłoś komentarz
        Debile!!! najlepiej od razu zagazować, wtedy na 100% bedzie bezpieczniej ! I ci idioci mówią coś o promocji Ekstaligi.. Jednak chyba trzeba przerzucic się na ryby..
        • cytrynka Zgłoś komentarz
         a tak na marginesie co na to mówi "ustawa o ochronie danych osobowych"? PSZ jakiś gamoń rozwalił, tak wiec będę gościem na innych stadionach (poprostu sobie popatrzeć - o ile GKSZ
         Czytaj całość
         pozwoli) tak wiec proszę o telefony do ludzi którzy mnie mają spacyfikować ze względu na moje pochodzenie i osadzić w klatce za bycie gościem.
         • smok Zgłoś komentarz
          Wg mnie to bezsens.
          • malin1976 Zgłoś komentarz
           Czyli mnie to nie deotyczy bo nigdy nie siedziałem w klatce . Grudziądz , Toruń , Bydgoszcz mi wystarcza w zupełności . Tv też robi swoje :)
           • P1920 Zgłoś komentarz
            Gizbern - to chyba była ironia kolegi :)
            • como Zgłoś komentarz
             a mówi się o promocji żużla. ja ze stolicy czasem zabieram ze soba znajomych. jak nie bede mial mozliwosci wejscia na swoj sektor, to wole w telewizji ogladac niz ukrywac sie wsrod
             Czytaj całość
             miejscowych piknikow. tak wiec moi znajomi tez nie pojada.
             • slawas Zgłoś komentarz
              Kolejny idiotyczny przepis ktory ma zniechecic do kibicowania na wyjazdach. A to wlasnie przyjezdni kibice podnosza range imprezy i podnosza chec czynnego dopingu. Ja z racji zamieszkania wiecej
              Czytaj całość
              bywam na wyjazdach niz w domu wiec teraz pozostaje wmieszanie sie w tlum lub proszenie sie o klopoty przychodzac na stadion gosci w barwach mojej druzyny. Kto zapewni mi bezpieczenstwo? Czy nikt nie pomyslal ze czasem kibicami druzyn sa cale wojewodztwa i latwiej jest pojechac na wyjazd samemu niz w autkarze z pod stadionu. Czy dowiemy sie kto byl inspiratorem tej zmiany? Panie Dowhan, czy pan sie tym zainteresuje jako senator czy wazniejsze jest odcinanie sponsorow od rywali z ligi? Ten sport upadnie bo zabija go przepisy.
              Zobacz więcej komentarzy (21)
              Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
              ×
              Sport na ×