• Jan Kowalski

    gdyby dziś podmiejskie autobusy linii 700+ i podmiejskie kolejki dojeżdżające do Warszawy nie jeździły, to na trybunach legii byłoby więcej gości niż gospodarzy.