john lub - lubi

  • john lub lubi Komentarz

    Jak dla mnie, to obecna sytuacja jest pochodną rządów Sprawki, może nie w całości ale spora jego w tym zasługa.
    Trener na ostatnią chwilę, brak treningów przed sezonem, składy oszczędnościowe, to nie wróży dobrze.