Kokpit Kibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Skoki narciarskie
 • Tenis

Kudriaszow i Magosi potwierdzeni / zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców

W swoim piątkowym komunikacie Główna Komisja Sportu Żużlowego m.in. potwierdziła wypożyczenia Andrieja Kudriaszowa i Norberta Magosiego. Podano też informację o weryfikacji toru w Pile.
Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Kup bilet na wielki finał TAURON Speedway Euro Championship w Chorzowie! -->>
Komunikat GKSŻ:

1. W komunikacie GKSŻ nr 15/2012 błędnie wpisany został nowy ustalony pomiędzy klubami termin n/w meczu:
winno być:
DM I Liga 1 runda
Lubelski Węgiel KMŻ Lublin - GTŻ Grudziądz 17.06.2012 godz.19.00

2. Potwierdzenia zawodników:
Speedway Wanda Kraków
Andrey KUDRYASHEV 1991 MFR wyp. z MS Śląsk Świętochłowice 4,14

RKS Kolejarz Rawicz
Piotr DZIATKOWIAK 1987 2,50

KSM Krosno
Norbert MAGOSI 1975 MAMS wyp. z KŻ Orzeł Łódź 4,16

GKS Wybrzeże SA Gdansk
Krzysztof WITTSTOK 1995 wyp. z GKŻ Wybrzeże Gdańsk 2,50

3. Lista zawodników, którzy dotychczas w meczach ligowych brali udział jako "gość":
Kacper ROGOWSKI ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp.
Jakub JAMRÓG Orzeł Łódź
Łukasz PRZEDPEŁSKI Speedway Wanda Kraków
Adrian OSMÓLSKI KSM Krosno
Łukasz KRET KSM Krosno
Wojciech LISIECKI RKS Kolejarz RAWAG Rawicz
Marcin WAWRZYNIAK Victoria Piła

4. Podajemy zweryfikowany tor oraz ważność licencji toru:
Piła - 2012-2013

5. Podajemy wyznaczone przez Główną Komisję Sportu Żużlowego osoby urzędowe na poniższe zawody:


6. Ustanawia się zakaz montowania kamer lub innych urządzeń nagrywających na zawodniku lub jego motocyklu we wszystkich zawodach zarządzanych przez PZM i SE. Kamera lub urządzenie nagrywające może być zainstalowane na zawodniku lub jego motocyklu wyłącznie po uzyskaniu zgody GKSŻ lub Jury Zawodów.

7. GKSŻ podaje zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców klubu gości na zawodach żużlowych - obowiązuje od dnia 20 maja 2012.
1. Organizator zawodów może przyjąć kibiców klubu gości (dalej: kibiców gości) do wydzielonego sektora, tylko i wyłącznie w grupach zorganizowanych i zgłoszonych przez klub gości, z zastrzeżeniem pkt 15.
2. Organizator zawodów ma obowiązek przyjąć kibiców gości do wydzielonego sektora w liczbie odpowiadającej co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie wyłącznie w przypadku, gdy otrzyma „Listę Uczestników Wyjazdu” zgodnie z postanowieniami pkt 7. W przypadku braku listy i nie zgłoszenia zapotrzebowania przez klub gości:
1) o przyjęciu kibiców gości decyduje organizator zawodów przyjmując, że w przypadku podjęcia decyzji wpuszczeniu kibiców gości na stadion do wydzielonego sektora gości będzie on ponosił całkowitą odpowiedzialność dyscyplinarną za spowodowane przez nich naruszenia regulaminu,
2) organizator nie ma obowiązku utworzenia wydzielonego sektora dla kibiców gości i zapewnienia określonej liczby miejsc dla kibiców gości odpowiadającej, co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na danym stadionie, a wolne miejsca włącza się do normalnej dystrybucji biletów i pozostają one do dyspozycji organizatora.
3. W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu organizator zawodów ma prawo wystąpić do podmiotu zarządzającego o zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców gości.
4. Organizator zawodów może na wniosek klubu gości złożony nie później niż na 14 dni przed datą zawodów zwiększyć liczbę miejsc dla kibiców gości pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwego organu wydającego zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej oraz braku sprzeciwu właściwej jednostki policji. O fakcie zwiększenia liczby miejsc dla kibiców gości organizator informuje niezwłocznie podmiot zarządzający i klub gości.
5. Klub gości powinien dostarczyć do organizatora zawodów zapotrzebowanie na bilety dla swoich kibiców nie później niż 7 dni przed terminem zawodów. Jeżeli data przesłania zapotrzebowania wypada w sobotę lub dzień świąteczny, zapotrzebowanie należy przesłać w poprzedzający dzień roboczy. Zapotrzebowanie należy przesłać faksem lub emailem za potwierdzeniem odbioru.
6. Kluby są zobowiązane do uzyskania informacji w przedmiocie osób, na których ciążą orzeczone zakazy stadionowe. Sprzedaż biletów kibicom umieszczonym na „Liście Uczestników Wyjazdu” przez klub gości może nastąpić tylko po sprawdzeniu, czy chętni zakupu nie figurują w wykazie osób objętych zakazem wstępu na stadion. Jeżeli kluby nie zawarły innego porozumienia klub gości winien rozliczyć się z organizatorem za sprzedane bilety w terminie 7 dni od daty zawodów.
7. Klub gości jest odpowiedzialny za dystrybucję (rozprowadzenie) biletów, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dot. zorganizowanych grup kibiców i przekazanie ich do organizatora zawodów. Klub gości jest zobowiązany przesłać do organizatora najpóźniej do godziny 12.00 na dzień przed data zawodów:
1) „Informacji Organizatora Wyjazdu” zawierającej wszelkie istotne informacje dotyczące dojazdu kibiców gości na zawody, a w szczególności zawierającej dane kontaktowe osoby reprezentującej klub gości (dalej: osoba kontaktowa) i upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu z wskazaniem sposobu kontaktowania się z nią podczas przejazdu przed, w czasie zawodów i po zawodach, liczebność grupy lub grup wyjazdowych, informacje o planowanych środkach transportu, miejscach, dacie, godzinie wyjazdu oraz powrotu, także przejazdu oraz planowanych postojach,
2) „Listy Uczestników Wyjazdu” zawierającej imię, nazwisko, pesel i numer przydzielonego biletu lub numer miejsca na stadionie [sektor, rzad, miejsce]. W przypadku meczu przełożonego klub gości musi przesłać organizatorowi nowe dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2. Jeżeli przesłana organizatorowi „Lista Uczestników Wyjazdu” będzie niekompletna organizator ma prawo odmówić wpuszczenia kibiców klubu gości, których dane nie są kompletne pomimo, iż posiadają oni zakupione, ważne bilety.
8. Osoba kontaktowa pozostaje w stałym kontakcie z organizatorem informując go o wszelkich problemach w czasie przejazdu na zawody lub w czasie zawodów.
9. Organizatorem wyjazdu grupy kibiców gości może być wyłącznie klub gości. Klub gości może zlecić techniczne przeprowadzenie wyjazdu osobie trzeciej, jednak ponosi on wyłączną odpowiedzialność regulaminową za wypełnienie przepisów niniejszego regulaminu, jak i naruszenie regulaminów sportu żużlowego. Nadto klub gości ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność na zachowanie uczestników wyjazdu w drodze z i na zawody.
10. W przypadku prawomocnego ukarania klubu gości przez podmiot zarządzający za zachowanie osób wchodzących w skład grupy wyjazdowej, klub gości może odmówić składania zamówień i dystrybucji biletów na mecze wyjazdowe, organizacji wyjazdu kibiców oraz podjąć inne działania wynikające z wewnętrznych ustaleń klubu.
11. Przed wpuszczeniem kibiców gości do wydzielonego sektora, ale nie później niż na dwie godziny przed godziną rozpoczęcia oraz po zakończeniu meczu po wyprowadzeniu kibiców przedstawiciel klubu gospodarza oraz osoba kontaktowa dokonują pisemnego, protokolarnego odbioru tego sektora pod katem sprawności urządzeń i wyposażenia stadionowego. Brak uczestnictwa w odbiorze sektora osoby kontaktowej lub przedstawiciela klubu gospodarza będzie traktowany jako rezygnacja z powyższego uprawnienia, co nie wpływa na ważność sporządzonego protokołu.
12. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zniszczeń pomeczowych do protokołu załącza się materiał zdjęciowy dokumentujący zniszczenia. W/w dokumentacja będzie podstawa do dochodzenia zwrotu kosztów za powstałe zniszczenia.
13. Klub gości jest zobowiązany do zaplanowania przejazdu w taki sposób, żeby w przypadku, gdy ogólna liczba kibiców gości na mecz liczy:
1) do 200 osób - przybycie na teren stadionu będzie nie później niż 1 godzina przed rozpoczęciem meczu,
2) do 400 osób - 1,5 godziny,
3) powyżej 400 osób - 2 godziny.
14. W wydzielonym sektorze kibicom gości musi być zapewniony standard socjalno-bytowy obowiązujący dla kibiców znajdujących poza tym sektorem, a w szczególności możliwość korzystania z punktu gastronomicznego i toalet.
15. Organizator zawodów jest zobowiązany odmówić wpuszczenia na sektor kibiców gości osób, które nie znajdują się na „Liście Uczestników Wyjazdu”. Klub gości w porozumieniu z organizatorem ma prawo uzupełnić „Listę Uczestników Wyjazdu” o osoby, które są kibicami klubu gości, wyraża chęć wejścia na wydzielony sektor i wpiszą się na „Listę Uczestników Wyjazdu”.
16. Kibice gości, którzy przybędą na zawody poza grupami zorganizowanymi mogą zakupić bilety poza wydzielonym sektorem, o ile są one dostępne w sprzedaży.

Polub Żużel na Facebooku
Zgłoś błąd
PZM

Komentarze (8):

 • QSalek Zgłoś komentarz
  [quote}14. W wydzielonym sektorze kibicom gości musi być zapewniony standard socjalno-bytowy obowiązujący dla kibiców znajdujących poza tym sektorem, a w szczególności możliwość
  Czytaj całość
  korzystania z punktu gastronomicznego i toalet.[/quote] Super, to w Lublinie czy Gnieznie bedzie w sektorze gości kranik z piwem
  • Rudolf Zgłoś komentarz
   Już widzę w Zielonej Górze ten "standard socjalno-bytowy".... tam się traktuje kibiców gości jak zwierzęta a nie ludzi...
   • TommySGIF Zgłoś komentarz
    Tych już wali z tym regulaminem , czyli jak na wyjazdach będzie ponad 100 osób to sukces .
    • BartGKS Zgłoś komentarz
     Skandal !!! Wszystko przez Euro i tępaków = kibiców piłkarskich (czytaj, to przez nich wszystkich wrzucili do jednego wora = kibic przyjezdny to kryminał,wandal itd.). Juz to widzę jak na
     Czytaj całość
     wyjazdach pokarzą się cale rodziny(czy tam ojciec z dzieckiem... ), bo na stadionach żużlowych to normalne. I po drugie nie każdy ma ochotę wyjeżdżać autokarem (dłuższy czas podroży i z nieznanymi osobami) Teraz na wyjazdach będzie max ok 400 osób !!! zalamka
     • Amadeusz Zgłoś komentarz
      "16. Kibice gości, którzy przybędą na zawody poza grupami zorganizowanymi mogą zakupić bilety poza wydzielonym sektorem, o ile są one dostępne w sprzedaży." - jesteś kibicem, który
      Czytaj całość
      nie ma czasu jechać zorganizowanym wyjazdem, musisz siedzieć z gospodarzami....
      • Amadeusz Zgłoś komentarz
       Czyli na żużel nie będzie można pojechać samochodem na godzinkę przed meczem na mecz który jest blisko. ŻENADA!
       • Krystian Zgłoś komentarz
        GKM_owiec, masz rację.
        • GKM_owiec Zgłoś komentarz
         Ten regulamin przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości to kolejna głupota
         Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
         ×
         Sport na ×